WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:05:pm 10/03/13 Đăng ngày “March 10th, 2013”

Sao Đảng không giành lấy quyền lãnh đạo một cuộc diễn biến hòa bình vì Dân tộc?

Sao Đảng không giành lấy quyền lãnh đạo một cuộc diễn biến hòa bình vì Dân tộc?

(Lá thư ngỏ cuối cùng gửi anh Nguyễn Phú Trọng) Thưa anh Trọng, Hai năm trước đây, vào đúng giờ phút giao thừa năm Tân Mão, tôi đã mạo muội viết thư gửi anh. Năm Quý Tỵ này, cũng vào giờ khắc giao thừa thiêng liêng, tôi lại cầm bút viết thư cho anh, nhưng [...]

02:05:pm 10/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nỗi buồn của người công an cộng sản

Nỗi buồn của người công an cộng sản

…từ Ðông Ðức cho tới Liên Xô, trước khi chế độ chuyên chính sụp đổ, những người công an đã tự quyết định thà trung thành với lương tâm, với đồng bào sống chung quanh mình, còn hơn là giữ lòng trung với đám lãnh tụ tham ô. Những người công an ở Việt Nam cũng không khác.

10:17:am 10/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ [1]

Lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ [1]

Như trên đã nói, quyền lập hiến nguyên thủy chỉ được thực hiện trong hoàn cảnh có sự thay đổi về tương quan lực lượng chính trị trong thực tế…

10:15:am 10/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cáo bạch của trang Bauxite về bài trên báo Đại Đoàn Kết

Cáo bạch của trang Bauxite về bài trên báo Đại Đoàn Kết

…. một mưu toan chia rẽ Nhân dân đã quá cũ, một ngón đòn gọi bằng phân hóa, chia để trị chẳng còn giấu nổi ai.

05:23:am 10/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lội sông đi học vì cầu tre thu phí

Lội sông đi học vì cầu tre thu phí

Mùa mưa thì đu dây, còn vào mùa nắng, hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi), phải lội sông sâu đến trường tìm “chữ” vì không có tiền trả phí qua cầu tre.

04:12:am 10/03/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »