WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:40:pm 06/03/13 Đăng ngày “March 6th, 2013”

Blogger Tạ Phong Tần được Hoa Kỳ vinh danh nhân ngày 8/3

Blogger Tạ Phong Tần được Hoa Kỳ vinh danh nhân ngày 8/3

Trang web của chính phủ Mỹ vừa công bố tên tuổi của 10 phụ nữ can đảm nhất trong đó có nhà báo, blogger Tạ Phong Tần.  Bà Tần là người Việt Nam duy nhất có mặt trong danh sách. Trong số này có các phụ nữ từ những quốc gia như Trung Quốc, Afghanistan, Ai [...]

03:40:pm 06/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lược ghi cuộc nói chuyện của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tại CLB Thăng Long

Lược ghi cuộc nói chuyện của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tại CLB Thăng Long

Hiện nay không phải chỉ có các đ/c các cán bộ đảng các cấp mà tất cả người dân từ anh xe ôm, bà hàng nước đều biết cả và nói rất nhiều, nói đủ thứ hết.

03:39:am 06/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyến thăm VN của phó chủ tịch tổ chức Ân Xá Quốc Tế

Chuyến thăm VN của phó chủ tịch tổ chức Ân Xá Quốc Tế

Ngài Frank Jannuzi hy vọng sẽ mời được Bác sĩ Phạm Hồng Sơn tới thăm Washington DC.

02:55:am 06/03/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyện ước Mai Đào vẫn thắm Xuân

Nguyện ước Mai Đào vẫn thắm Xuân

Và tôi cũng xin được gửi riêng đến các bạn tù nhân chính trị và tôn giáo điển hình như Linh mục Nguyễn Văn Lý, các bạn Điếu Cày, Phan Thanh Hải, Cù Huy Hà Vũ…

02:41:am 06/03/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Suy nghĩ về việc kiến tạo sức mạnh dân tộc để dân chủ hóa đất nước

Suy nghĩ về việc kiến tạo sức mạnh dân tộc để dân chủ hóa đất nước

  (Từ hiện tượng Nguyễn Đắc Kiên và Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do) Vừa mới xuất hiện, Nguyễn Đắc Kiên có thể được xem như một hiện tượng. Bài viết ngắn gọn của anh thẳng như một mũi lao phóng trúng đích. Rõ ràng, chính xác, cương quyết, không ai có [...]

02:33:am 06/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phỏng vấn Ls Trần Thanh Hiệp về vấn đề Sửa đổi Hiến Pháp 1992

Phỏng vấn Ls Trần Thanh Hiệp về vấn đề Sửa đổi Hiến Pháp 1992

Cuộc tranh thắng giữa độc tài và dân chủ chỉ vừa mới bắt đầu. Người dân, nhất là những người theo xu hướng dân chủ, cần có những tầm nhìn, cách nhìn mới, những tâm lý mới, những kỹ thuật đối đầu mới với độc tài để tạo ra một đà thắng lợi khởi đầu làm sức đẩy, kiên trì đi tới mục tiêu sau cùng là thay thế độc tài bằng dân chủ. Chỉ ở trong tiến trình tranh đấu mới biết được là ai sẽ thắng ai. Dù sao, thì như đã thấy xảy ra tại Bắc Phi, Trung Đông, thời đại này là rạng đông của dân chủ và hoàng hôn của độc tài.

01:49:am 06/03/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Những tính toán sai lầm dẫn đến chiến tranh

Những tính toán sai lầm dẫn đến chiến tranh

Thái độ nào cũng dựa trên hai thực tế về Thế và Lực, nhưng hiện giờ còn bị chi phối bởi tâm lý của các nước trong khu vực. Nhật, Nam Hàn, Úc và toàn khối ASEAN dù cần Mỹ để cân bằng thế lực với Bắc Kinh nhưng đều không muốn bị lôi kéo vào một cuộc Chiến Tranh Lạnh của thế kỷ thứ 21, nhất là khi thương mại với Trung Quốc đang dần qua mặt Hoa Kỳ. Nhưng cùng lúc một thái độ thận trọng nào đó của Mỹ nhưng có thể bị đánh giá như nhân nhượng sẽ khiến nhiều nước đồng minh xem là Hoa Kỳ đánh mất vị trí cường quốc hàng đầu và gây ảnh hưởng dây chuyền đến Nam Á, Trung Đông, Phi Châu v.v…

01:09:am 06/03/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »