WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chính trị và tôn giáo đều phải vì dân và do dân

Người dân đòi công lý dưới tấm biển: "Tất cả vì dân giầu nước mạnh xã hội văn minh"

Người dân đòi công lý dưới tấm biển: “Tất cả vì dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

Học thuyết Max Lê-nin ra đời và phát triển mạnh mẽ chính là đã tổng kết được quy luật của phát triển xã hội, đó là quan hệ sản xuất quyết định lực lượng sản xuất và khi quan hệ sản xuất phù hợp, cởi trói cho lực lượng sản xuất được tự do thì sẽ có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế và mọi mặt của xã hội phát triển. Còn ngược lại khi quan hệ sản xuất kìm hãm lực lượng sẩn xuất thì đi dẫn đến mâu thuẫn, nó kìm hãm lực lượng sản xuất và phát triển xã hội và nếu không có sự thay đổi cho phù hợp thì khi vị dồn nén, nó nhất định sẽ bị lực lượng sản xuất nổi dậy thay đổi nó. Như thế, lược lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Đây là bài học cơ bản nhất, đầu đời và luôn được ghi là nòng cốt của giáo lý chủ nghĩa cộng sản mà bất kỳ người Đảng cộng sản nào cũng phải ghi nhớ để thực hành.

Các tôn giáo cũng không ngoại lệ, nó cũng như các nhà nước mục đích cứu cánh vẫn chính là phải phục vụ lợi ích của đa số tầng lóp nhân dân nếu muốn được nhân dân ủng hộ. Một tôn giáo hay một nhà nước nào đúng với nghĩa “vì dân, do dân” thì đều là chân chính, còn nếu đi ngược lại nó thì là giả tạo. như cha ông ta nói: “Dân là người chở thuyền, dân cũng là người lật thuyền”.

Cha ông ta xưa nhiều triều đại đã hưng thịnh là đỉnh cao xã hội một thời đó là các thời vua Đinh, Lý, Trần, Lê v.v… vì các vị vua lúc đó anh minh, biết lấy phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước làm trọng. Hòa bình thì kinh tế phồn vinh, chiến tranh thì huy động được sức dân để đánh thắng giặc ngoại xâm. Thăng long ngày đó huy hoàng một cõi là vì thế. Rồi chế độ này lần lượt đổ cũng là vì đã xa dời dân, chỉ biết chăm lo vun vén lợi ích cá nhân, đạo đức suy đồi v.v…nên bị lật đổ để rồi một nhà nước khác lại ra đời.

Đảng Lao động Việt nam mà tiền thân xưa là Đảng cộng sản Đông dương của Hồ Chủ tịch xưa cũng làm nên lịch sử, đánh thắng Pháp, Mỹ là vì lúc đó biết đưa ra đường lối lãnh đạo của mình ban đầu hợp với xu thế thời đại, hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân. Những năm đầu của nhà nước Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước luôn biết chăm lo lợi ích cho nhân dân và vì dân. Những đảng viên ngày đó luôn là tấm gương sáng cho dân theo noi theo, và đúng là vì nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ các tiêu cực lúc đó rất ít, hiến pháp ngày đó đơn giản và cô đọng, súc tích, có hiệu quả ngay vì nó chỉ thẳng minh bạch, đúng đắn và xoay quanh chỉ là bảo vệ và phục vụ nhân dân. Nhà nước luôn biết đặt pháp luật pháp lên trên hết. Tất cả Đảng và Nhà nước đều do dân vì dân và dưới sự giám sát của nhân dân. Cho nên, nếu nói nguyên nhân nào khiến Đảng Lao Động Việt nam đã lãnh đạo nhân dân Việt nam làm nên các kỳ tiứch trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước mấy chục thậm niên qua thì đó chính là vì luôn biết chăm lo cho lợi ích của nhân dân và vì dân.

Nhưng nay Hiến pháp càng dài dòng, văn tự, lời lẽ thì vòng vo và khó hiểu, bị lái đi theo đủ mọi cách và thường ý chủ quan của mỗi vị lãnh đạo, mỗi người nắm quyền. Nghiêm chỉnh mà nói thì tất cả cái gì trên hình thức, bám lấy cái lý đều là của đất nước, của Nhân dân, do Nhà nước quản lý nhưng thực tế đang diễn ra là sản phẩm xã hội đang bị phân chia lợi ích nhóm lợi ích chứ không phải là cho toàn dân. Chúng ta ai cũng biết! Chủ nghiã Tư bản lật đổ được chế độ phong kiến những năm thế kỷ 17, 18 và 19 chính là hộ đề cao vai trò phục vụ lợi ích cho đại quần chúng nhân dân. Và nhiều nhà nước tư bản bị lật đổ cũng là vì đặt lợi ích của các nhân, của nhóm lên trên lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia nên đã bị lật đổ qua bầu cử hay qua nổi dậy của quần chúng nhân dân. Tôn giáo cũng không ngoại lệ, cũng bị chi phối bởi quan hệ này.

Về Tôn giáo cũng không ngoại lệ:

Đức Phật cách đây 2557 năn đã dạy: “ Phật pháp tùy thế-gian, Phật pháp phải hoằng thuận chúng sinh.” Các đạo giáo khác cũng đều nêu ra nguyên nhân các vị chúa xuống thế-gian này đều là vì cứu khổ cho nhân dân, vì người người cùng khổ. Tại sao đạo Phật phát triển như vũ bão, thâm nhập vào khắp cùng mọi tầng gia cấp là vì đạo Phật không gì ngoài mục đích phục vụ con người, phục vụ nhân dân, giải cứu họ ra khỏi mọi sự giàng buộc của sinh-tử luân-hồi, mọi sự khổ não. Mấy chục năm qua nhiều tôn giáo bị suy vi chính là các vị lãnh đạo tôn giáo đã xa dời giáo lý của các bậc Tôn-sư qua các lời dạy trong Kinh điển để lại. Nhiều vị đã không còn giữ giới luật, nên thế trẻ nay họ có học, nhận thức ngày càng cao, họ không chấp nhận và vì thế số tín đồ ngày càng ít đi rất nhiều. Như vậy, đã đến lúc các giá trị luật lệ của giáo hội cũng phải thay đổi, phải quay trở về nguồn gốc cội nguồn của nó là phục phụ nhân dân, phục vụ tất cả mọi người, bình đẳng và nhân ái.

Tại sao Tân Giáo hoàng Francis đã được chọ lựa là người đứng đầu giáo hội Thiên chúa giáo là vì lý tưởng và mục đích của Ngài là vì đại đã số người nghèo khổ trên thế giới này. Ngài đã nói rõ Ngài muốn một “ Giáo hội nghèo” và “vì người nghèo” trong cuộc gặp mặt báo chí quốc tế lần đầu tiên hôm thứ Bảy ngày 16/3 sau khi Ngài được chọn làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã. Ngài cũng giải thích việc Ngài chọn tông hiệu Francis là theo tên của Thánh Francis sống vào thế kỷ thứ 12 và 13 – vị thánh tượng trưng cho “nghèo khó và hòa bình”. Ngài kêu gọi các nhà báo hãy hiểu Giáo hội với cả “các đức tính và tội lỗi” và hãy cùng với Giáo hội tập trung vào ‘Chân, Thiện, Mỹ’.

Tại sao tổng thống Tổng thống Chavez dù còn nhiều khiếm khuyết nhưng lại được hầu như đại đa số nhân dân đất nước của ông yêu quý ông đến như vậy? Vì ông đã hành động vì lợi ích của đại đa số dân nghèo của đất nước mình, nên ông mất đã số dân dân luyến tiếc ông, khóc vì ông.

Những lời phỉnh của Đảng Cộng hòa đã làm người dân nhàm chán. Tại sao Obama đã được nhân dân Mỹ chọn ông? Đó là vì ông đã tuyên thệ phục vụ cho nhân dân nghèo khổ đất nước ông. Chúng ta nên nhớ là chẳng phải chỉ có người da mầu mà cả người da trắng, đủ các sắc tộc mầu da đã bỏ phiếu cho ông. Cho nên ông trước mắt hiện nay người ta thấy ông là vị tổng thống của Nhân dân.

Còn nay Trung quốc, đảng cộng sản của quốc gia tỷ người này đang thấy rõ nguy cơ đang ập đến, có thể bị tan rã bất kỳ lúc nào. Vì sao? Vì họ đang đi chệch bánh xe mà họ đã đặt nền móng là phục vụ lợi ích của nhân dân. Họ cũng đang biến nhà nước này phục vụ vì lợi ích nhóm cán bộ Đảng viên ngày càng xa dời nhân dân, thậm chí bóc lột, ha hiếp, cướp bóc dân. Tình trạng đó giống như tình trạng phập phồng của cái đật thủy điện khổng lồ Tân Hiệp đang bị nguồn nước vĩ đại tích chứa dồn nến đến mức rất nguy hiểm chỉ cần có một nguyên nhân nào đó như động đất là tan vỡ chôn vùi đi tất cả. Lòng dân Trung quốc bất bình ngất trời, đất đai bị trưng thu, người lao động bị bóc lột thậm tệ, nạn tham nhũng, nạn ô nhiễm môi trường, sự phân chia giầu nghèo, chính sách không tôn trọng người dân tộc v.v…đang là ngồn cơn gây ra các cuộc xuống đường quy mô rất lớn, nhiều nơi đã lật đổ cả Đảng và chính quyền xã, huyện. Các lãnh đạo của Đảng CS Trung quốc cũng như ông Tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói ông sẽ phấn đấu vì ‘sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa’ trong bài diễn văn đầu tiên của ông trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch Tập đã có bài diễn văn trong tinh thần yêu nước kêu gọi đoàn kết dân tộc nhiều hơn nữa trong phiên bế mạc kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc. Ông Tập đã phải kêu gọi Đảng và Nhà nước của ông “phấn đấu hết mình để tiếp tục thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa và giấc mơ Trung Quốc”. Vậy phục hưng cái gì đó là phải Đảng phải quay về phục vụ lợi ích của nhân dân.

Ông đề cập đến hố bất bình-đẳng ngày càng nới rộng và sự cần thiết phải đấu tranh chống tham nhũng nếu như muốn kéo dài vai trò lãnh đạo của Đảng CS Trung quốc. Ông kêu gọi các đại biểu Quốc hội chống lại cuộc sống hưởng thụ và lối sống xa hoa. Nói thì như vậy nhưng có làm được hay không lại là một chuyện.

Còn ở Việt nam thì tình hình đã quá rõ ràng là quan hệ sản xuất hiện nay quá mâu thuẫn và chính vì tham nhũng vì lợi ích nhóm mà biết bao khoản nợ xấu đã đang làm nền kinh tế trong cơn hùng hoảng nghiêm trọng. Lòng dân không yên cũng như ngồi trên nề nhà của thủy điện Sông chanh, nó có thể vỡ ngập bất cứ lúc nào mặc dù Đảng và Nhà nước động viên cứ yên tâm là an tòan, đạp không vỡ mà họ vẫn không bao giờ hết sợ vì nguy cơ đập bị vỡ, vì họ đã thấy hiển hiện sự xuống cấp va nguy cơ tan vỡ rõ ràng. Những “anh hùng nông dân kiểu Đoàn Văn Vươn” xuất hiện ngày càng nhiều và hàng ngày dòng người khiếu kiện của nông dân ra Hà nội ngày càng đông hơn, số người tri-thức, nhân dân, kể cả các vị cựu tướng lĩnh trong Đảng và Nhà nước ký tên đòi sửa đổi hiến pháp ngày càng dài và tin rằng sẽ dài hơn.
Vậy những ai muốn cố giữ cái quan hệ sản xuất lỗi thời mà đó là nguyên nhân gây ra bất ổn xã hội kia có phải là những người mê tín và duy tâm, duy ý chí hay không? Hiến pháp có phải thay đổi để hợp với lòng dân, vì nhân dân hay không đang đặt trên vai của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam hôm nay. Nếu người cộng sản Việt nam yêu và Trung thành với lý tưởng phục vụ nhân dân và vì dân như Đảng đã nêu ra và muốn bảo vệ và duy trì nó thì phải đổi mới thực sự, phải lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi tằng lớp nhân dân, đặc biệt của các tầng lớp trí-thức có tâm đức đóng góp cho việc sửa đổi hiến pháp hiện nay một cách chân thành, cầu thị.

Nước sông đang dâng cao trên các đập do nước đầu nguồn và ở khắp nơi đang chẩy về dồn nén. Các mạch xi măng kết dính đang bị xói mòn dần vì nguyên vật liệu dính kết xây dựng công trình đã bị lợi dụng, bị lấy cắp và do nạn tham nhũng đủ phía gây ra nên có thể bị vỡ bất kỳ lúc nào. Sấm rền người ta đã nghe thấy từ xa vọng lại, mây đen đang bủa giăng báo hiệu mùa bão lũ, mọi người dân va ngay cả chủ xây dựng công trình du bên ngoài thì tỏ ra vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng đang hồi hộp và cảm thấy bất an. Phải làm gì đây để giữ nó khỏi bị tan vỡ? Câu trả lời đang chờ hóa giải xử lý.

Ngày 17 tháng 3 năm 2013.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

 

10 Phản hồi cho “Chính trị và tôn giáo đều phải vì dân và do dân”

 1. TK Hoang Tưởng says:

  Chung Keng ới à…

  Chức sắc CG là “do” dân bầu?

  Dưới thời XHCNVN, muốn làm linh mục, giám mục, hồng y, v.v…Có cần nhà nước cho phép (xoa đầu) rồi mới được phong chức, phải không Chung Keng?

  • Trung Kiên says:

   Nhà ấy ơi…
   Chắc là mấy hôm nay DCVOnline gặp sự cố, không vào được, nên sang đây quấy phá cho hả dạ?

  • DâM TiêN says:

   Tô Quân cục lục cải chánh ri rà :
   Có ai kia, giông giống Dâm Tiên trong cái nhìn sắc sảo soi mói
   về Hoang Tưởng-và- Chết-Tiệt,

   Không phải là Dâm tiên chánh hiệu hamburger đâu, na. Chớ
   hiểu sai, mà phạm tội làm công dân Mỹ đời đời.

   Tuy nhiên, ngoài cái tinh thần đảng đoàn Vét Túi nó bám vô trí
   óc TK, thì — ngoài ra– Trung Kiên đáng yêu dấu mọi đàng.
   Amen. Chúc mùa Phục Sinh an lành cùng ông Cha Francis.

 2. Trung Kiên says:

  Trích bài chủ:…”Nếu người cộng sản Việt nam yêu và Trung thành với lý tưởng phục vụ nhân dân và vì dân như Đảng đã nêu ra và muốn bảo vệ và duy trì nó thì phải đổi mới thực sự, phải lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi tằng lớp nhân dân, đặc biệt của các tầng lớp trí-thức có tâm đức đóng góp cho việc sửa đổi hiến pháp hiện nay một cách chân thành, cầu thị“.

  NẾU, NẾU, và NẾU…

  Thưa tác giả Nguyễn Hoàng Hà

  “Nếu”… người cộng sản Việt nam yêu và Trung thành với lý tưởng phục vụ nhân dân và vì dân như Đảng đã nêu ra và muốn bảo vệ và duy trì…

  - thì họ đã không bán nước hại dân như hiện nay

  - đã biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng đã không hỗn láo xấc xược với những người góp ý sửa đổi Hiến Pháp!

  Những đoan thệ và thề hứa… “trung thành với lý tưởng phục vụ nhân dân và vì dân/em>” như Đảng đã nêu ra truớc đây chỉ là hão huyền, mị dân khi đẢNG còn yếu thế, cốt để lôi cuốn sự ủng hộ của nhân dân…

  Nhưng nay đẢNG đã cướp được chính quyền và đang chễm chệ trên ghế lãnh đạo, thì đẢNG quyết cố đấm ăn xôi, quyết tâm bảo vệ cái độc quyền cai trị đất nước, sẵn sàng đè bẹp những ai đi ngược lại đường lối của đẢNG csvn!

  • Trung Kiên Hoang Tưởng says:

   “Chính trị và tôn giáo đều phải vì dân và do dân”

   Chung Keng sẽ cho là “hoang tưởng” khi tôn giáo “…đều phải vì dân”?

   Hy PM Mẫn là do dân bầu, hay do nhà nước VC cho phép Vatican truyền chức?

   • Trung Kiên says:

    Ông bạn Hoang Tưởng ơi!

    Ông quá hoang tưởng nên viết lách, qui kết, bịa đặt lung tung! Lại còn viết lách dở hơi như trên???

    Đọc những dòng chữ trên đây làm tôi nhớ đến Tô Ngựa Hý…

 3. Bút Thép VN says:

  Đến bây giờ mà ông Nguyễn Hoàng Hà còn viết:

  Học thuyết Max Lê-nin ra đời và phát triển mạnh mẽ chính là đã tổng kết được quy luật của phát triển xã hội, đó là quan hệ sản xuất quyết định lực lượng sản xuất và khi quan hệ sản xuất phù hợp, cởi trói cho lực lượng sản xuất được tự do thì sẽ có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế và mọi mặt của xã hội phát triển“, nghe sao phản cảm quá!

  Học thuyết Max Lê-nin ra đời và “đã một thời” phát triển mạnh mẽ, nhưng nay nó bị ném vào sọt rác lịch sử rồi!

 4. nguenha says:

  ” Tất cả vì dân giàu,nước mạnh,xả hội công bằng ,dân chủ văn minh” .Khẩu hiệu nầy không phải mới có. Có từ thời HCM đọc cái “tuyên ngôn độc lập”! nhưng tất cả chỉ là Bánh vẻ!!. Nhân dân biết,trí thức biết, Ông già bà lảo biết…đó là Bánh-Vẻ,nhưng vẩn ngồi vào (cuộc vui),bởi vì nếu không ngồi thì chúng(CS) đem Chặt,đem chôn sống…chúng bảo :phá cuộc vui. Đó là ý của nhà thơ Chế-lan Viên,uỷ viên trung ương Đảng,hội nhà văn CS!! Vì là Bánh vẻ ,nên hôm nay đất nước mới ra nông nổi nầy.
  Năm 1975,khi thấy bọn CS ồ ạt vào miền nam,có người ví von: chúng nó vào chẳng đem gì cả,chỉ đem lon-sơn và cái cọ !(chủ yếu viết khẩu hiệu).Thiệt quá đúng./

 5. quá thấy rồi says:

  Cộng sản hà nội hãy thật với chế độ của mình đi.không có cái chuyện Của dân do dân và vì dân.phải nói toặt ra là nhà nước của đảng do đảng và phải nghe đảng,nên nói thẳng như vậy,để khỏi phải bị nói láo.

 6. Đaòn Trọng Hiếu says:

  Đảng LĐVN đã có những chính sách lừa bịp bịt mắt nhân dân chứ không phải có những chính sách phù hợp với xu thế cũng như nguyện vọng của nhân dân như tác gỉa nói.Những người cộng sản”lão thành” cả đời lầm lẫn nhưng vì sĩ diện vẫn không bao giờ dám nhận là mình lầm lẫn ngay từ khi mới vào đảng mà vẫn quanh co chạy tội đổ lỗi. Hãy thành thật can đảm đừng hèn hạ tự che mắt mình nữa

Phản hồi