WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bàn về việc góp ý tu chính hiến pháp

images

Để cho công luận thế giới và nhân dân VN nghĩ rằng tại VN vẫn diễn ra một quá trình tự hoàn thiện chế độ, và trong quá trình hoàn thiện đó đảng CSVN luôn lắng nghe và tham vấn ý kiến của người dân cho nên trước đây và những ngày gần đây đảng CSVN cho người dân được phép đóng góp ý kiến trong việc tu chính bản Hiến pháp năm 1992.

Và theo như lời các vị lãnh đạo đảng việc góp ý để tu chính Hiến pháp lần này không hề có “vùng cấm” nào- kể cả điều 4 Hiến pháp, tức là điều khoản khẳng định và cố định sự lãnh đạo toàn diện và bất khả nhượng của đảng CS đối với đất nước này.

Nhiều phản ứng và quan điểm khác nhau trong việc đảng CSVN bất ngờ “cởi mở” như vậy vì chưa có tiền lệ.

– Có nhiều người vẫn còn hoài nghi vì một quá khứ cay đắng mà họ đã nếm trải, họ coi lời kêu gọi góp ý tu chính Hiến pháp lần này chỉ là một cái bẩy để đảng CS nhận diện những ai có quan điểm đối lập (mà CS gọi là phần tử bất mãn) để sau đó tung một mẻ lưới bắt gọn như kiểu “trăm hoa đua nở” trước đây ( số người này khá lớn).

– Có nhiều người khác coi đảng CS chỉ là tập hợp của một bọn lưu manh, hạ cấp, lừa đảo và thủ đoạn nên với CS họ giữ thái độ im lặng chờ thời cơ để hành động, họ muốn quét sạch đảng CS bằng vũ lực, tiêu diệt đến người CS cuối cùng để xã hội được lành mạnh và an toàn nên họ giữ thái độ yên lặng, không lên tiếng phê phán, lên án hoặc phản đối gì, số người này chiếm đa số trong xã hội. Nhìn bên ngoài số người này có vẽ dửng dưng hoặc có vẽ hài lòng.

– Một số người khác nữa có thái độ bất cần, đến đâu thì đến, họ cho rằng mình lỡ sanh ra ở đất nước bất hạnh này nên coi như cuộc đời bỏ đi, họ mang tâm trạng của một người tự ty mặc cảm về số phận của bản thân và dân tộc, họ hoàn toàn buông xuôi và đầu hàng cuộc sống, nếu may mắn có cơ hội thì “tẩu vi thượng sách” , cho con gái đi lấy chồng Đài loan, Hàn quốc hoặc Tây, Tàu gì cũng được miễn sao rời bỏ cái xứ sở nghèo đói lạc hậu và đầy bất công này càng sớm càng tốt !

– Một bộ phận nữa thì coi đảng CS là những “chuyên gia ảo thuật”, tất cả những gì đảng CS làm đều là dối trá, mị dân và lừa đảo. Việc kêu gọi tu chính Hiến pháp chỉ là một thứ trò chơi mà những người CS là chủ trò, người dân chỉ là một đám trẻ con bị đem ra chơi đùa bởn cợt. Với những người này đảng CS là một đảng độc tài, độc tôn, độc đoán, kiêu ngạo và chỉ là bọn “tiểu nhân đắc chí” . CS chẳng bao giờ thành tâm chịu lắng nghe và tìm hiểu người dân muốn gì, nghĩ gì. Chính vì suy nghĩ như vậy cho nên họ tỏ ra thờ ơ vì không muốn mình trở thành một thằng ngốc để người khác đem ra làm trò đùa, họ giữ thái độ của một “cao nhân” hiểu mình biết người nên không tham gia .

– Một số người khác nữa coi lần góp ý để tu chính Hiến pháp lần này chỉ là trò “xin- cho”, mà đảng CSVN là ông chủ muốn nghe ý kiến của đám nô dân nghĩ gì về mình, còn quyền quyết định tối hậu vẫn là đảng CS. Như vậy việc góp ý tu chính Hiến pháp chẳng có giá trị gì vì người dân không hề được quyền phúc quyết, không hề được quyền chế tài nếu đảng CS không chịu lắng nghe nguyện vọng chính đáng của họ.

– Một số người khác thì có một thái độ lạc quan đáng trân trọng, việc góp ý của họ xuất phát từ trái tim nhân hậu, ý thức quyền công dân và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc. Họ mong muốn đất nước đạt được thái hòa, thịnh vượng, dân chủ và văn minh bằng những chuyễn hướng ngoạn mục của cả dân tộc như đất nước Miến điện. Họ không muốn Việt nam tiếp tục chìm đắm trong độc tài, thù hận, nghi kỵ, bất công và lạc hậu. Họ muốn chủ quyền đất nước được gìn giữ , độc lập dân tộc được bảo tồn. Họ muốn tài nguyên đất nước không bị lãng phí và xà xẽo để phục vụ cho nhóm lợi ích, họ muốn xã hội phát triển trong hài hòa, lành mạnh và văn minh. Những người này chính là 72 nhân sĩ trí thức, họ đã hoặc đang là đảng viên CS, có người là công thần của chế độ. Những nhân sĩ này nhìn thấy tử huyệt của đảng CS, thấy rõ cái hố thẳm mà đảng sẽ rơi xuống đó nên họ muốn đưa ra một sáng kiến một lộ trình để đảng tự chuyễn mình hòa cùng sự chuyễn mình của dân tộc và nhân loại.

Dù những người này đã có một thời gian dài góp phần với đảng CS tàn phá và đưa đất nước đến thảm kịch ngày hôm nay, nhưng trái tim nhân hậu và lòng yêu nước nồng nàn đã thức tỉnh họ. Đất nước và dân tộc chúng ta còn may mắn, phúc đức khi có những người con như họ.

– Nhưng hồng ân mà đất nước chúng ta may mắn có được ngày hôm nay là một số bạn trẻ đã khởi xướng ra lời “Tuyên bố của những công dân Tự do”

Họ và những người ký tên vào lời Tuyên bố công dân Tự do là những bảo vật của quốc gia, là lương đống của đất nước bây giờ và sau này. Lịch sử của dân tộc chúng ta sẽ hãnh diện về họ. Hồn thiên sông núi mấy ngàn năm đã tích tụ đủ cơ và duyên để cho họ xuất hiện trong thời điểm này.

Chúng ta hãy nghe họ đòi hỏi đảng CSVN:

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:

1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam.

Tiếp theo Lời tuyên bố của các công dân tự do là Bản nhận định và góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Hội đồng Giám mục VN.

Phải nói đây là một cuộc chuyển mình quan trọng của Hội đồng Giám mục đối với những vấn đề chính trị hệ trọng ở VN, là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với giáo dân Công giáo VN và nhân dân cả nước.

– Và mới đây thay mặt Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống Giáo hội PGVNTN, đã ra “Lời kêu gọi Dân chủ cho VN” .

Trong chiều hướng đòi hởi phải có một bản Hiến pháp dân chủ cho Việt nam, Hòa thượng Thích Viên Định Viện trưởng Viện Hóa đạo- Giáo hội PGVNTN ra thông báo Tuân khâm Lời kêu gọi Dân chủ cho VN của Đức Tăng thống Thích Quảng Độ.

Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hội PGVNTN  đưa ra lời kêu gọi thực thi dân chủ, mà từ năm 2001, 2005 Giáo hội đã liên tiếp đưa ra những yêu cầu cấp bách để Dân chủ hóa đất nước, như một giải pháp để giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn được trình bày  trong Lộ trình 8 điểm của Giáo hội.

Đây cũng chính là sự tiếp nối truyền thống yêu nước mấy ngàn năm qua của Phật giáo VN.

– Sau Giáo hội PGVNTN là sự nhập cuộc của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy với Lời kêu gọi của Giáo hội PG Hòa hảo đòi nhà cầm quyền trưng cầu dân ý – Xây dựng một Hiến pháp tự do, việc này là một sự “góp gió” cho cơn bão đòi hỏi dân chủ- nhân quyền đang hình thành và phát triển nhanh chóng tại VN.

– Rồi đến Khối 8406 cũng lên tiếng , như từ trước đến nay Khối đấu tranh đòi dân chủ này vẫn lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý có quốc tế giám sát về bản Hiến pháp dân chủ.

Đất nước chúng ta ngoài những con người thờ ơ, những người đầy lòng thù  hận và cơ hội vẫn còn có những người con luôn đặt sự an nguy và phồn vinh của đất nước và dân tộc lên trên sự an nguy và lợi lộc bản thân như 72 vị nhân sĩ và nhóm bạn trẻ khởi xướng lời “Tuyên bố của các công dân tự do” và rất đông những nhà dân chủ đã lên tiếng đấu tranh từ rất lâu trước đó như Lê thị công Nhân, Phạm hồng Sơn, Nguyễn văn Đài, Bác sĩ Nguyễn đan Quế, Linh mục Nguyễn văn Lý và người viết bài này v v. Nhưng đảng CSVN lại coi những người có tâm huyết và trách nhiệm với đất nước và dân tộc này như những “thế lực thù địch” muốn lật đổ đảng CS !?

Nếu đảng CS ở trong lòng dân như họ rêu rao thì thế lực nào lật đổ được họ trong một thể chế dân chủ- pháp trị??

Đảng CSVN vì u mê nên không nhìn thấy có một bộ phận rất lớn người dân là nạn nhân của đảng CS đang ôm hận chờ thời cuộc, hoặc những kẻ cơ hội đầu cơ chính trị đang rình rập lúc đảng CS mất quyền kiểm soát để ra tay, họ muốn chứng minh rằng mình là người chống cộng, tuy hiện nay họ đang hưởng quyền lợi từ đảng CS.

Những người này bên ngoài là CS, hoặc thân CS, hoặc có vẽ cam chịu, dễ bảo và vô hại, nhưng một khi cục thế thay đổi thì những người CS sẽ không trở tay kịp vì họ ở ngay bên cạnh người CS, họ không hề hé răng để biết họ nghĩ gì, muốn gì, họ không nói nữa lời dù có bị “cạy miệng”!

Nếu ý đồ của đảng CSVN là dùng cuộc góp ý tu chính Hiến pháp để thăm dò dư luận, thăm dò lòng dân để đưa ra quyết sách thì cũng vô ích và không thực hiện được, vì đảng CSVN trong suốt thời gian cầm quyền đã xữ dụng những thủ đoạn tàn độc để hảm hại những ai bất đồng quan điểm với đảng CS, nạn nhân của đảng CS nhiều vô số, hồ sơ tội ác cao như núi, người dân luôn luôn sống trong sợ hải và nghi kỵ. Kinh nghiệm xương máu dạy cho họ là không bao giờ biểu lộ tình cảm, quan điểm và không bao giờ nói sự thật. Đây là những thùng thuốc nổ sẽ khai hỏa đúng vào lúc đảng CSVN suy sụp, mất quyền kiểm soát, đến lúc đó máu sẽ đổ thành sông mà không ai có thể ngăn chận được.

Ngày hôm nay những hội đoàn dân sự không hiện hữu tại VN để cân bằng xã hội, những đảng phái đối lập không hiện hữu để dẫn dắt quần chúng đấu tranh trong ôn hòa và trật tự. Vũ lực sẽ tung hoành, tan thương chết chóc sẽ không thể kiểm soát được. Lúc đó những người CS hiểu ra vấn đề thì đã quá muộn.

Tương lai và số mệnh của đảng CSVN đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

Tôi nghe ai đó nói rằng khi sinh thời nhà văn Nguyễn Tuân có tâm sự : “Tôi tồn tại đến ngày hôm nay là vì tôi biết sợ”. Ở VN không phải chỉ có một Nguyễn Tuân mà hàng chục triệu Nguyễn Tuân thực hành “triết lý” đó !

Sự sợ hãi và lòng thù hận là bạn đồng hành. Khi sự sợ hãi đi qua lòng thù hận sẽ trỗi dậy và nó sẽ tàn phá xã hội và con người.

Cái mà đảng CSVN nhận được từ người dân là sự dối trá vì sợ hãi, đảng CS đã cắt đứt mối quan hệ tương kính và tin cậy với người dân từ lâu, chỉ còn lại sự sợ hãi và hận thù.

Cơ hội đang mở ra cho đảng CS quay về với đại khối dân tộc, không phải là dễ dàng và dễ chịu đối với họ, nhưng chỉ có những người can đảm và khôn ngoan mới tồn tại và thành công trong cuộc chuyển biến này. Kẻ nào không xứng đáng và chậm chân sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

©  Huỳnh Ngọc Tuấn

© Đàn Chim Việt

 

8 Phản hồi cho “Bàn về việc góp ý tu chính hiến pháp”

 1. ngọctoác says:

  “có nhiều người hay một số người hay một bộ phận người….”như anhTuấn triển khai dài dòng trên đây để có ý nói là phải tin vào VC sửa đổi hiến pháp và cho toàn dân góp ý là đúng vì bây giờ đảng csvn như sợi chỉ treo chuông,sắp chết nên cố làm đủ mọi cách để tồn tại.
  Về sư góp ý hiến pháp thì anh Tuấn , đả viết ngay từ đầu,là người dân nghi ngờ đảng đưa họ vào rọ như vụ nhân văn giaiphẩm (trăm hoa đua nở) miền Bắc 54.,cho nên họ không mạnh dạn hưởng ứng ,hoặc họ đứng bên ngoài vì nghi ngờ vc lông giả thành chân ,bắt thóp cái y chống đối của toàn dân để tìm cách đối phó sắt máu hơn. Điều này thì không phải ” nghi ngờ’ mà là rỏ như ban ngày qua tuyênbố của trọnghùng.Viết như trên là “bênh vực” kheó léo ,bài bản cho csvn như csvn nguy khốn ,như sợi chỉ treo chuông…nên phải đổi hiến pháp để củng cố địa vị và được tiếng là bản hiến pháp mới rất dân chủ…
  Một góp ý rất đáng nghe.trong bài phỏng vấn (giả tửởng) chủ tịch trọng lú là “điều 4 hiến pháp BỎ hay KHÔNG thì củng chẳng làm dân no ấm hạnh phúc,bởi vì thứ nhất la đảng CS là độc tôn cai trị dân vô sản vn, và thừ 2 là bctvn cấu kết với nhau cùng giử đị vị quyền lợi của ho, vàthử 3 là họ coi bản hiến pháp là mớ giấy lôn nên có điều 4 hay không củng vậy.Một chánh án vc về hưu đả nói là các vụ dính líu tới luật pháp đều xử không bởi chánh án mà bằng chỉ thị của BCT. Và thứ 4 là chỉ có mộ dảng duy nhất sắt máu thì chúng làm gì không được,bày đặt ra trò dân chủ mị dân ?Và như vậy thì còn gì để nói?
  Ngoài ra bàn hiến pháp TCDY chưa đem ra lấy ý kiến bao lâu thì phú trọng đả đăng đàn đe doạ người góp ý và có cả nshùng phụ hoạ…
  Cho nên nói là nhửng người góp ý có cả cò mồi vc,có cả vc để làm rôm rả bộ mặt gỉả danh dân chủ tự do với mọi người,nhưng thực ra chẳng có gì (bình mới rượu củ). người góp ý mất việc(NĐK) và như ong thanhgiang ,dang bị đe dọa đó thôi !
  Cho nên tác giả nên thông cảm:”đừng tin vc nói mà nhìn chúng làm .”.(Đọc thêm bài phỏng vấn giả tưởng của pvlai với nptrong trên viêtnamnewsdaily.net.)
  (nt)

 2. Hoài An says:

  Hiến pháp nào thì cũng phải tôn trọng Công lý thì mới đem đến sự an vui cho nhân dân.

  DCCT Sài Gòn Khai Trương Phòng Công Lý Và Hòa Bình

  Hi vọng Văn Phòng Công Lý và Hoà Bình của DCCT sẽ giúp cho nhiều người được bình an tâm hồn và tìm được Công lý trong một xã hội đầy bất công hiện nay.

 3. bùi lễ says:

  Việt cộng đưa vấn đề hie6′n pháp ra để dân VN chú ý quên đi Tàu để Tàu âm thầm xâm chiếm vào lãnh hải Vietnam . Hay thật .

 4. binh nguyen says:

  Thân gửi các em, cháu, chú, bác, ông, bà….Đừng mơ cộng sản thay đổi. Tất cả chỉ là lừa dối. Hiến pháp hiện giờ có cho dân tự do đủ mọi thứ. Nhưng mở miệng là bị khép vào tội này, tội nọ theo điều 88,89….. rồi bỏ tù người ta. Thôi dẹp đi quí đồng bào. Chỉ có một đường là toàn dân đứng dậy đánh duổi tụi nó, lột hết tài sản tụi nó cất dấu ở ngoại quốc, phải có lãnh đạo giỏi giang và that long yêu nước. Nói nhiều với tụi cộng sản chỉ phí nước bọt.

 5. SỰ THẬT says:

  Tôi không đồng ý câu nói: số mệnh của đảng CSVN đang “ngàn cân treo sợi tóc”.
  Sau vụ Năm Cam bị tiêu diệt cộng sản là băng đảng độc quyền còn lại duy nhất len lỏi thao túng khắp mọi tổ chức, chính quyền, ngay cả quốc hội… họ đầy thế lực tha hồ làm giàu thì làm sao gọi là “ngàn cân treo sợi tóc”?

 6. Kênh Kênh says:

  Ai cũng rõ, cộng sản hoàn toàn sụp đổ từ rất lâu rồi, chỉ còn Trung Quốc cố kéo lê cái xác XHCN và vài nước đàn em lẹt đẹt bám theo. Hiến pháp XHCN chẳng khác gì đánh phấn tô son cho một cái xác chết, có đẹp mấy thì bên dưới cũng chỉ là cái thay ma ngày một thối rữa.

 7. Đảo quê hương says:

  Ngay từ xuwts phát điểm, Huỳnh Ngọc Tuấn đã đưa ra nhận xét sai khi cho rằng: ” Để cho công luận thế giới và nhân dân VN nghĩ rằng tại VN vẫn diễn ra một quá trình tự hoàn thiện chế độ, và trong quá trình hoàn thiện đó đảng CSVN luôn lắng nghe và tham vấn ý kiến của người dân cho nên trước đây và những ngày gần đây đảng CSVN cho người dân được phép đóng góp ý kiến trong việc tu chính bản Hiến pháp năm 1992″. Đảng CSVN và nhân dân VN chẳng cần phải giả vờ chứng minh cho ai cả mà đây là mong muốn, là hành động thực sự mhawmf có được một bản HP hoàn thiện, thể hiện đầy dủ ý chí, nguyện vọng của toàn dân nhằm có cơ sở vững chắc đưa đất nước phát triển, đem lại cuộc sống ấm no, dân chủ văn minh cho người dân. Việc đóng góp cho bản dự thảo HP vừa lad quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi người dân có ý thức đối với tổ quốc và với chính mình. Trong nội dung bài viết Huỳnh Ngọc Tuấn nhặt nhạnh một số quan điểm, liệtj kê một số hiện tượng trái chiều, không đồng tình với bản dự thảo HP rồi vội vàng lăng xê,, quy kết rằng đó là nguyện vọng của mọi người dân, nhất là của tầng lớp trí thức. Ông Tuấn không thấy hay cố tình không thấy, đó chỉ là một số ý kiến, cho dù có vận động (bằng mọi thủ đoạn, cả hợp pháp và bất hợp pháp, dối trá) được và trăm, thậm chí vài ngàn chữ ký ủng hộ thì so với mấy chục triệu người dân có tiếng nói khác thì con số đó cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc. Mà hình như ông Tuấn đang sống ở hải ngoại thì phải. Vì vậy ông không có điều kiện đẻ xuống với các tầng lớp nhân dân lao động. Họ không nghĩ như ông đâu. Họ không muốn phá phách, lật đổ cái gì cả. Họ chỉ muốn yen ổ làm ăn để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn mà thôi.

  • Trung Kiên says:

   Với TK thì tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn đã đưa ra nhận xét rất đúng về csvn!

   Vì rằng khi csvn đưa ra lời kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi HP 1992 “không có vùng cấm” chỉ là trò lừa gạt nhân dân và dư luận…

   Điều này đã được chứng minh rằng;

   Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, lập tức 72 nhân sĩ, trí thức đã có KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992, đến nay đã có 11’121 người ký tên ủng hộ, chưa kể thơ góp ý của HĐGMCGVN, của GHPGVNTN, của Đạo Cao Đài, và những “Tuyên bố” của công dân Tự do, mà tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn đã nêu ở trên…

   Trước sự góp ý nồng nhiệt của nhân dân, Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng csvn, và Nguyễn Sinh Hùng đã vội lên tiếng trấn áp và qui kết cho những người góp ý có tính cách hăm dọa là; “có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức…” (sic)

   TBT Trọng nói về sửa đổi Hiến pháp…

   Thực ra, những kẻ suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức không ai khác, chính là đảng csvn, từ cấp lãnh đạo cho đến cán bộ, đảng viên…(đã có rất nhiều bài nói về điều này)

   Thưa bạn Đảo quê hương

   Đảng csvn và nhân dân VN là hai thực thể khác nhau!

   Đúng vậy, nhân dân VN rất “mong muốn có được một bản HP hoàn thiện, thể hiện đầy dủ ý chí, nguyện vọng của toàn dân nhằm có cơ sở vững chắc đưa đất nước phát triển, đem lại cuộc sống ấm no, dân chủ văn minh cho người dân

   Thế nhưng, đảng csvn thì chỉ giả vờ, dối trá, đểu cáng và mị dân như TK đã trình bày ở trên!

Phản hồi