2 Phản hồi cho “Quà lại quả bịt mồm Trọng lú của Formosa”

  1. đỗ Cẩu says:

    Trọng lú là chó thì ăn cức sao lại quả bằng vàng trọng lú đâu có táp được!

  2. đỗ Cẩu says:

    Chủ tịt gia cầm thị KIM NGÂN[vàng và tiền dollars] rồi thêm Phú mà Trọng nữa rồi lại thêm Đại mà DU nên bác ốm là phải!hic hic!

Phản hồi