WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Gửi chánh án và Hội đồng xét xử phiên tòa CHHV

Thưa ngài chánh án và quí vị Hội Thẩm,

Trên trang mạng danchimviet.info trong mấy tuần qua, tôi đã tự đóng vai luật sư biện hộ cho ông Cù Huy Hà Vũ đứng trước tòa, và đã đưa ra một bản biện minh trạng với tất cả các luận chứng dựa trên Hiến Pháp và Luật Hình Sự của Việt Nam để phản biện mọi cáo trạng của Viện Kiểm Sát (VKS) khởi tố ông Cù Huy Hà Vũ. (1)

Trong phần kết luận, tôi đã nói rằng, TS Cù Huy Hà Vũ có “làm ra, tàng trữ, và lưu hành một số các tài liệu, và văn hóa phẩm” và VKS đã dựa vào các bài báo và phát biểu đó để khởi tố TS Hà Vũ hai loại tội danh nằm chung trong tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” qui định ở điều 88 là:

1- Đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt nam, đòi đa nguyên đa đảng.

2- Xuyên tạc và phỉ báng Đảng, Nhà Nước, chính quyền, và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Nhưng những luận chứng đã trình bày trong bản biện minh của tôi cho thấy rằng TS Hà Vũ không chống chính quyền tức  “Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam” bằng bạo lực mà chỉ xử dụng quyền hiến định tự do ngôn luận (điều 69 HP) để hành xử  một quyền hiến định khác là tham gia quản lý nhà nước (điều 53 HP).

Và trong việc thực thi các quyền hiến định của mình TS Hà Vũ chưa bao giờ xuyên tạc cuộc chiến đấu chống Mỹ xâm lược của nhân dân ta.

TS Hà Vũ  cũng chưa bao giờ xuyên tạc bất cứ một sự thật nào. Trong 10 bài báo và phát biểu, TS Hà Vũ  luôn luôn trình bày sự thật. Không có một chi tiết nào cho thấy là TS Hà Vũ  bịa đặt để xuyên tạc, phỉ báng một ai, một cơ quan nào.

Và dựa vào những sự thật trong các bài báo của mình, TS Hà Vũ  đã đưa ra kiến nghị hữu lý và hữu ích là bác bỏ điều 4 HP, xóa bỏ vai trò lãnh đạo và “đại biểu tự nhận” của đảng Cộng Sản Việt Nam. Ngay cả việc đưa ra kiến nghị này cũng là việc TS Hà Vũ thực thi một quyền hiến định dành cho mọi công dân.

Thưa ngài chánh án và quí vị, do những lý lẽ trên, không thể kết án TS Hà Vũ  như cáo trạng của VKS được.

Theo phân tích của giới chuyên môn quốc tế (2) Hệ thống luật pháp hiện nay của Việt Nam là một sự pha trộn giữa luật cộng sản (communist legal theory) và Luật nước Pháp (French civil law system). Thực sự ra ai cũng biết hệ thống cộng sản  không có luật hiểu theo nghĩa ngày nay được Việt nam áp dụng. Do đó, trên thực tế, từ sau năm 1992, khi bản Hiến Pháp hiện hành được ban hành, thì Việt Nam đã chọn hệ thống pháp luật dựa theo luật của Pháp. Hệ thống luật của Pháp là một hệ thống luật hiện nay được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Hệ thống luật của Pháp, phần nào cũng tương tự hệ thống luật của Anh Mỹ (Common law systems), chịu ảnh hưởng của cổ luật La Mã. Nhưng hệ thống luật của Pháp dựa trên cổ luật La Mã nhiều hơn (3). Chính vì thế, những quốc gia theo hệ thống luật Anh Mỹ hay Pháp, ví dụ Việt Nam, đều áp dụng những học thuyết và những nguyên tắc căn bản hoặc phát xuất từ cổ luật La Mã, hoặc được sáng tạo hay triển khai bởi những triết gia hay luật gia Âu Châu từ những thế kỷ trước cuộc cách mạng Pháp 1789 cho tới nay, ví dụ như các triết & luật gia Montesquieu, tác giả cuốn “De l’esprit des loix, tiếng Anh là  The Spirit of Laws”, hay triết & luật gia Jean-Jacques Rousseau, tác giả cuốn “The Social Contract” v….v.

Nhiều người, và đáng buồn nhất là nhiều luật gia, chánh án, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam được đào tạo trong nước, không hiểu bản chất của hệ thống luật hiện hành của Việt Nam như vậy, nên  không biết những học lý hay nguyên tắc pháp lý cơ bản của hệ thống luật phương tây. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đó là những nguyên tắc, học lý của luật pháp của bọn đế quốc, tư bản bóc lột cho nên tòa án Việt Nam không cần áp dụng!

Sự thiếu hiểu biết này đưa tới việc mở những phiên tòa khiến thế giới phải “khiếp sợ” vì tính cách man rợ, rừng rú của tòa án Việt Nam. Thí dụ mới nhất là phiên tòa ngày 18/3 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử phúc thẩm vụ “Phá rối an ninh” đối với 3 người hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân: Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương. Trong phiên tòa này, thật là buồn cười khi toàn bộ thân nhân bị can, và nhân chứng đều không được phép tham dự. Trong tòa chỉ có công an và nhân viên chính quyền. Thậm chí lúc đầu, ngay cả luật sư biện hộ cũng không được cho tham dự! Và phải mất một hồi cự cãi, LS Luân đe dọa sẽ khiếu nại để yêu cầu hủy bỏ phiên tòa, thì đại diện tòa án mới xuất hiện và can thiệp cho luật sư vào biện hộ. Và khi luật sư được phép vào trong thì tòa đã khai mạc được một lúc (4). Những ai cố vấn cho chính quyền mở một phiên tòa có tính cách “rừng rú” như vậy có thể chính là kẻ “phản gián”, “phản động nằm vùng” hay “nội thù”, đã cố tình xúi chính quyền làm những hành vi tự làm hoen ố hình ảnh của đất nước.

Vì bản chất của  hệ thống Hiến Pháp và luật pháp hiện nay của Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng hệ thống luật của Pháp, cho nên chúng ta không có cách nào khác là phải áp dụng và tôn trọng những học lý và nguyên tắc pháp lý lâu đời hiện đang được các quốc gia (rất nhiều) trên thế giới theo hệ thống luật của Pháp và Anh Mỹ áp dụng.

Nguyên tắc đầu tiên áp dụng cho các vị thẩm phán ngồi xử các phiên tòa là “Thẩm phán chỉ xét xử theo lương tâm và luật pháp”. Một phiên tòa mà chánh án nhận chỉ thị của chính quyền với những bản án định trước là một phiên tòa của một dân tộc mọi rợ, không đáng có bốn ngàn năm văn hiến. Và những vị thẩm phán trong những phiên tòa đó chỉ là những anh chị hề, làm trò múa rối. Hãy đừng để những sự kiện đó xảy ra trong phiên tòa xét xử TS Hà Vũ, một phiên tòa đang được nhân dân cả nước lẫn hải ngoại và các cơ quan nhân quyền quốc tế theo dõi.

Trong bản biện minh trạng giả định của tôi đăng trên trang mạng danchimviet.info, tôi viện dẫn mấy nguyên tắc pháp lý và học lý mà hệ thống tư pháp Việt Nam cần và phải áp dụng, đó là:

1-Trong trường hợp có sự nghi ngờ về bằng chứng thì tòa phải tha bổng bị cáo.
2-Lý thuyết luật học về “bằng chứng gián tiếp” (Circumstantial evidence)
3-Học thuyết về hành vi chưa hoàn thành (incomplete attempt).

Như vậy, nếu kể cả nguyên tắc “Thẩm phán chỉ xét xử theo lương tâm và luật pháp” thì có 4 học thuyết và nguyên tắc pháp lý luật sư biện  hộ có thể viện dẫn trước tòa; và một khi được viện dẫn thì tòa phải xem xét.

Ngoài ra, những phản biện khác trong bản biện minh trạng giả định của tôi hoàn toàn dựa vào chính những luận điểm và câu văn của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong các bài do VKS viện dẫn, để chứng minh rằng TS Hà Vũ đã nói và viết sự thật chứ không “xuyên tạc, phỉ báng” chính quyền hay bất cứ ai như cáo trạng của VKS.

Những lý luận trong bản biện minh trạng giả định của tôi không phải là hay nhất, mà chỉ là những lý luận rất bình thường của một luật gia bình thường với những kiến thức luật học mà bất cứ một luật gia bình thường nào cũng phải có, trong một vụ án tương tự.

Tuy nhiên bản biện minh trạng giả định của tôi hoàn toàn có lý và phù hợp với hệ thống luật pháp Việt Nam. Bằng chứng là không một luật gia người Việt nào từ trong nước cho tới hải ngoại bác bỏ một luận điểm nào trong bản biện minh trạng của tôi.

Nếu quí vị kết án bị can Cù Huy Hà Vũ, chúng tôi chờ đợi những luận chứng nào của quí vị bẻ gẫy những luận điểm bênh vực bị can của tôi.

Nhân dân cả nước và kiều bào hải ngoại cùng với các tổ chức nhân quyền thế giới đang theo dõi việc xét xử của quí vị.

Luật gia Nguyễn Tường Tâm
——————————————————–
Ghi chú:

1- Biện minh trạng bênh vực Cù Huy Hà Vũ [3]

2- The World Factbook (CIA)-Field Listing :: Legal system

(3) Legal Systems of the World-Civil law systems

(4)“Y án sơ thẩm cho ba người bảo vệ quyền lợi công nhân”

4 Phản hồi cho “Gửi chánh án và Hội đồng xét xử phiên tòa CHHV”

 1. Tập Làm Văn says:

  Việc ông Vũ khi làm dám chịu
  Đừng quanh co lấp liếm làm gì
  Thẳng lưng, khụy gối mà chi
  Đã là luật pháp có gì ưng oan
  Chỉ kết lại Hội đồng quyết định
  Giảm nhẹ cho nếu thấy rõ ràng
  Ông vì thiện chí thế gian
  Dẫu nhiều đường đột cả làng đều hay !

  Võ Hưng Thanh (LỜI BIỆN HỘ CHO ÔNG VŨ)
  ——————————————————————–

  Biện hộ như thế có gì mà nói
  Cũng chỉ là đầu cúi, gối quỳ
  Với những lời năn nỉ van xin
  Luật sư kiểu ấy thật là bất ý
  Người chánh án cầm cân công lý
  Phải xét suy cả lý lẫn tình
  Xét phân định xử công minh
  Đừng nghe lịnh đảng “đóng đinh” nhân hiền
  Tổ quốc Việt Nam mới là chính trụ
  Hãy ngoảnh xem trí thức sĩ phu
  Được mấy ai như ông Hà Vũ
  Dám nói thật với lòng yêu nước
  Đại xá Cộng Hoà thượng sách giải hoà
  Hoà hợp dân tộc chính là đoàn kết
  Bỏ điều bốn (HP) dân vui như tết
  Hết độc tài đất nước nở hoa
  Việt Nam nội – ngoại một nhà (Quốc nội-Hải ngoại)
  Đoàn dân đoàn kết mới là phước ân
  Xét ra Hà Vũ vì dân
  Nên không có tội, mong toà thả ngay!

  • Võ Hưng Thanh says:

   Ôi ngu như thế là cùng
   Cũng cho biện hộ thật khùng thật điên
   Người ngu chỉ nói huyên thiên
   Nói điều rỗng tuếch có khuyên được gì
   Đọc lời chẳng hiểu được chi
   Dốt lòi trôn dít lại nghi lòng người
   Ôi thôi thật quá nực cười
   Kiểu như chó sủa giữa tòa ai ưa
   Biện minh kiểu đó là thừa
   Hại cho ông Vũ chỉ vừa lòng riêng
   Bớt đi thói nói đảo diên
   Giống như ỉa cứt huyên thiên trên đường
   Người khôn ăn nói tỏ tường
   Còn như kẻ dại lại thường nói điêu
   Cứu ông Hà Vũ là điều
   Còn ông dìm tới quả liều lắm thay !

   VHT

 2. Võ Hưng Thanh says:

  LỜI BIỆN HỘ CHO ÔNG VŨ

  Ông Hà Vũ dĩ nhiên phạm luật
  Nhưng ý ông có tốt hay chăng ?
  Tất nhiên đâu thể cào bằng
  Mỗi người quan điểm phải chăng trên đời !
  Đời tương đối có đâu tuyệt đối
  Đúng và sai chứng mực đấy thôi
  Tất nhiên quyền ở quan tòa
  Tòa theo quan điểm của mình tự nhiên
  Nên tóm lại chỉ điều gia giảm
  Khi lượng hình luận tội nơi ông
  Chính đây là cả Hội đồng
  Trong ngoài xem xét để lòng khách quan
  Bởi lẽ đó rất mong xét kỷ
  Ý đồ kia ông Vũ ra sao ?
  Lợi riêng hay bởi lợi nào ?
  Tội đường đột ấy phạm vào điều chi ?
  Việc ông Vũ khi làm dám chịu
  Đừng quanh co lấp liếm làm gì
  Thẳng lưng, khụy gối mà chi
  Đã là luật pháp có gì ưng oan
  Chỉ kết lại Hội đồng quyết định
  Giảm nhẹ cho nếu thấy rõ ràng
  Ông vì thiện chí thế gian
  Dẫu nhiều đường đột cả làng đều hay !

  VHT

 3. TRUNG says:

  Sáng 24/03 mọi người hãy xuống đường mang theo hoa bất cứ là hoa gì để thể hiện sự quan tâm đến chính trị kinh tế tại VN qua vụ xử luật sư CHHV chúng ta hãy xuống đường trong ôn hòa và văn hóa nhất mà mình có thể nếu tòa xử hay theo kiểu giang hồ mã thượng thì chúng ta mang hoa tặng bồi thẩm đoàn ,thẩm phán toà án còn xử không đúng thì chúng ta hãy rải hoa từ tòa án đến nhà tù nơi gian CHHV các bạn nhớ mang theo máy quay và chụp ảnh tranh thủ quảng bá thương hiệu VN-CÔNG LÝ TỰ DO-DÂN CHỦ-VĂN HÓA TÒA ÁN-ĐIỂM DU LỊCH ĐÁNG ĐẾN

Phản hồi