WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

8 Phản hồi cho “Mất gì ngày 30 tháng 4?”

 1. vohoan says:

  BA MƯƠI NĂM RỒI !
  30 năm đả xa bờ
  Anh đi biền biệt mịt mờ mênh mông
  30 năm đả phiêu bồng
  Còn đâu xanh tóc tim hồng ngày xưa
  30 năm gặp người xưa
  Vai gầy áo mỏng nắng mưa một mình
  30 năm anh đi tìm
  Vết thương ngày củ trong tim vẩn là
  30 năm ngở hôm qua
  Ngở ngàn như tỉnh như mơ ngày nào
  30 năm còn lại chút nào
  Gió sương nạm bạc năm nào tóc xanh
  30 năm dài ly cách
  Người một phương trời người tách một phương
  30 ôm gối đợi nàng
  Mông gí nối lại phím đàn đứt dây
  30 năm tóc đả phai
  Trái tim ngày củ đả phai sắc hồng

  VH

 2. Babui says:

  Kính gởi bạn đọc 6Xi
  Thông điệp của tranh vẽ là bài bình luận viết bởi tác giả Ngô Nhân Dụng đăng trên báo Người Việt* (Nam Cali) được các đ/c ở Bộ Chính trị Ba Đình đọc và nghiên cứu.
  Cám ơn mọi ý kiến đóng góp của quý bạn đọc
  Kính,
  Babui

  *http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=130190&z=7

 3. 6xi says:

  Ong Babui75 oi, ong Ngo Nhan Dung dau phai la tom, tep dau .

 4. BốcPhét says:

  Thì ngườita vẫn ”iêu” bằng miệng và dùng đít để gối đầu mà có sao đâu nhẻ?!?
  Không thông cái đít mới là khổ đấy nhé! Anhhùng thiênhạ cũng từ lỗ đít mà ra thôi!!!

 5. Võ Hưng Thanh says:

  Nhìn bức hình trên của họa sĩ nào đó tặng ông Ngô Nhân Dụng, tôi cũng như nhiều người có đọc tác phẩm của Các Mác, chắc đều phải liên tưởng tới câu nói thời danh của Mác : “PHẢI LẬT NGƯỢC HEGEL LẠI” !

  VHT

 6. Phan Nguyen says:

  Minh chứng cho sự “động não” là có thật.

 7. nvtncs says:

  Ở VN thuyết “hồng hơn chuyên” vẫn được thực hành.

 8. Anonymous says:

  hehehe vô cùng chính xác !!

Phản hồi