2 Phản hồi cho “Cấm biểu tình”

  1. Hàn Tín says:

    CẤM BIỂU TÌNH = CẤM YÊU ĐẢNG

  2. dân đen says:

    Xưa nay có CHO đâu mà CẤM !

Phản hồi