WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

85% Dân Trung Quốc muốn dùng vũ lực với Việt Nam

Dân Trung Quốc biểu tình chống Việt Nam.

Sóng gió Biển Nam Trung Hoa trở thành tin tức hàng đầu trên thế giới. Nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc xảy ra tại các thành phố lớn tại Việt Nam. 85% dân Trung Quốc ủng hộ việc dùng vũ lực để bảo vệ quyền lợi quốc gia, nếu Việt Nam và Phi Luật Tân khước từ đàm phán tay đôi với Trung Quốc mà núp sau lưng Mỹ để được che chở. Trung Quốc vừa gởi đến vùng biển này tuần dương hạm lớn nhất từ trước đến nay.

Năm nước trong khối ASEAN đã tham gia tập trận với Mỹ. Nhiều lời qua tiếng lại trên diễn đàn ngoại giao về vùng biển tranh chấp này. Làm cách nào để Trung Quốc, Việt Nam và các nước ASEAN này có thể chấm dứt tranh chấp một cách hòa bình? Vì sao mà chính sách của Đặng Tiểu Bình san bằng di biệt cùng nhau phát triển lại bị bỏ phí? Cách ứng xử mới nào được xem là phù hợp với vùng biển tranh chấp này?

Trong cuộc hội thoại hôm nay có sự tham gia của ông Ma Zhengang, cựu đại sứ Trung Quốc tại Anh, cùng giáo sư Mei Renyi, Đại Học Bang Giao Quốc Tế tại Bắc Kinh. Đồng thời có sự tham dự qua điện thoại của bà Joanna Lei, nhà cựu lập pháp Đài Loan.

Đây là phần đầu của chương trình hội thoại hôm 22/6/2011 trên Đài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc.
Xin mời xem toàn bộ chương trình tại:

http://english.cntv.cn/program/dialogue/20110622/112696.shtml

Phản hồi