WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bệnh lạ ở VN do nhiễm độc

Nấm mốc. Ảnh mang tính minh họa

Căn bệnh lạ ở Quảng Ngãi, theo báo chí Việt Nam đã làm ít nhất hơn 200 người bị phơi nhiễm và hơn 20 người tử vong, được cho rằng có nguyên nhân từ sự nhiễm độc kim loại nặng trong đất và nguồn nước. Nguyên nhân khác, có thể bị do nấm mốc độc sinh ra trong quá trình ủ gạo, thóc.

Khi xét nghiệm các mẫu lúa ủ, gạo ủ tại đây phát hiện ra nhiều loại nấm mốc và đặc biệt là tìm thấy Aflatoxin vượt quá 5-6 lần mức bình thường.
Aflatoxin là một độc chất, do một loại vi nấm sản sinh ra. Aflatoxin có thể gây một độc tính cấp tính như diễn biến của sự suy giảm miễn dịch, suy gan rồi tử vong. Còn những độc tính trường diễn thì gây nhiễm mỡ, ung thư gan.

Báo chí Việt Nam cho rằng đây là căn bệnh lạ, gây viêm da, phồng rộp bàn tay, bàn chân rồi ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng. Loại bệnh được mô tả “chưa từng xuất hiện trên thế giới” nhưng không lây nhiễm từ người sang người. Tuy nhiên, loại bệnh này, theo giới khoa học, không phải là lạ. Nó đã từng được phát hiện từ những năm 60s của thế kỷ trước nhưng không loại trừ khả năng virus gây bệnh là một thể biến đổi khác và có khả năng kháng thuốc.

Việt Nam mới đây kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt WHO để truy tìm nguồn gốc và điều trị căn bệnh này.

Đàn Chim Việt tổng hợp.

 

 

 

Phản hồi