WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Càng gần Đại hội 11 báo chí càng bị bịt mắt, bịt miệng!

Ngày 5.5 “Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí năm 2010 “đã được Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính Trị (BCT) và Thường trực Ban bí thư, tức người đứng thứ hai trong ĐCS, khai mạc tại Hà Nội.  Nhưng nhân vật chính ở đây là Tô Huy Rứa, Ủy viên BCT, Bí thư Trung ương Đảng (TUĐ) và Trưởng ban Tuyên giáo TU. Ngoài hai Ủy viên BCT còn có một số Ủy viên TUĐ phụ trách công tác tư tưởng, tuyên truyền và báo chí chủ trì. Đứng ra tổ chức Hội nghị này gồm Ban Tuyên giáo TU, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo VN.

Tức là tất cả các cơ quan quản lí báo chí của Đảng, Nhà nước và các tổ chức ngoại vi về báo chí của chế độ độc tài toàn trị. Các cơ quan này đang quản trị 706 tờ báo in, 528 tạp chí, 67 đài phát thanh và truyền hình và 17.000 nhà báo có thẻ. (1) Các Tổng biên tập (TBT) và Phó TBT các báo, đài phát thanh, truyền hình và các cán bộ chính phụ trách công tác tuyên truyền và báo chí ở trung ương và địa phương đều phải có mặt. Đây là hội nghị quan trọng nhất trong thời gian gần đây trong hoạt động tuyên truyền và báo chí của Hà Nội.

Việc triệu tập Hội nghị Toàn quốc về tuyên truyền và báo chí chỉ trước Đại hội 11 của ĐCSVN hơn nửa năm, cho thấy nhóm cầm đầu chế độ độc tài toàn trị rất quan ngại về một số khả năng phát triển trong lãnh vực tuyên truyền và báo chí không chỉ bất lợi mà còn có thể gây ra những tác hại nguy hiểm khó lường trước cho ĐH 11 dự tính được tổ chức trong tháng 1. 2011.  Nhất là trong thời gian gần đây sự bất mãn ngày càng mạnh mẽ của nhân dân, mà đại biểu là các trí thức, chuyên viên và văn nghệ sĩ trước thái độ ươn hèn của những người cầm đầu Hà Nội đối với thái độ hống hách trong các yêu sách thôn tính các hải đảo, hải phận, tài nguyên của VN và chính sách tàn bạo với các ngư dân VN của chế độ Bắc kinh. Nhiều tướng lãnh, cách mạng lão thành và đảng viên tiến bộ cũng đang chia sẻ những bất bình rất chính đáng của quảng đại nhân dân.  Điều này phản ảnh một phần qua các sinh hoạt báo chí trong thời gian qua, mặc dầu bộ máy kiểm  soát và kiềm kẹp của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Những lo ngại này của họ rút từ kinh nghiệm các hoạt động của báo chí trong thời gian không lâu trước ĐH 10 (4.2006). Khi đó hầu như tất cả các báo và đài đều bị lôi kéo vào việc tường thuật vụ tham nhũng PMU 18, mà khi ấy chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại thần cuối cùng còn sống của chế độ, đã phải gọi là „vụ tham nhũng nghiêm trọng“. (2)

Một số tờ báo có đông độc giả vào thời đó như các tờ Tuổi trẻ, Tiền phong, Thanh niên, Lao động và Pháp luật đã không chỉ tường thuật mà còn có những bài phỏng vấn các nhân vật có liên lụy và các cơ quan điều tra; những bài phóng sự sống động và chi tiết tường thuật những liên hệ của các bị can chính với nhiều nhân vật cao cấp trong các Ban Trung ương của đảng như Ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Tòa án Nhân dân Tối cao và nhiều bộ như Bộ Công an, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ….Nhiều tờ báo đã dẫn chứng các dữ kiện xà xẻo, rút ruột các công trình xây dựng đường cao tốc và cầu cống hàng chục ngàn tỉ đồng do tiền thuế của nhân dân hay vay nợ nước ngoài, cuộc sống đế vương và sự chi tiêu hoang phí của các thủ phạm và sự ăn giơ, toa rập và bao che của nhiều nhân vật cấp cao và thân nhân của họ trong vụ PMU 18. Chính vì thế khi ấy chính phủ của TT Phan Văn Khải cũng bị phân hóa, khủng hoảng, dẫn tới cả khủng hoảng trong BCT. Khiến cho Nông Đức Mạnh và vây cánh vào giai đoạn chót trước ĐH 10 đã phải thí tốt và hủy bỏ một số kế hoạch nhân sự định đưa vây cánh vào BCT và TUĐ.

Sau ĐH 10 những người có quyền lực mới trong BCT đã rút kinh nghiệm từ “thảm họa“ báo chí này, nên sau khi củng cố lại được vị thế họ đã tìm cách từng bước „định hướng “các hoạt động của báo chí dưới quyền kiểm soát trực tiếp cùa Đảng và Nhà nước, kể cả một số báo chí tương đối độc lập của giới chuyên viên. Các nhân vật chính liên hệ tới vụ tham nhũng PMU 18 đã được tha hoặc bình chân như vại. Trong khi đó một số các nhà báo tường thuật vụ việc này đã bị kết án tù, các tổng biên tập đã bị mất chức. Trước khi đưa các nhà báo ra tòa, Tô Huy Rứa đã cho tổ chức cuộc họp bí mật để “định hướng“, tức là ra lệnh cho các TBT và nhà báo cách viết và đưa tin về vụ án này.

Song song với các hoạt động thanh lọc hàng ngũ báo chí của Đảng và Nhà nước, những người cầm đầu ngành tư tưởng của chế độ độc tài toàn trị còn vươn bàn tay sắt tới cả những cơ quan nghiên cứu của các chuyên viên của nhà nước cũng như độc lập và tìm cách kiểm soát các hoạt động báo chí Internet. Sau khi TT Nguyễn Tấn Dũng ra Quyết định số 97 (24.7.09) cấm các chuyên viên và trí thức “không được công bố công khai“ các phản biện của họ thì Viện Nghiên cứu Phát triển IDS -gồm một số chuyên viên và trí thức độc lập- đã tự giải tán để phản đối hành động mà họ phê bình rất chính xác là „phản khoa học“, „phản tiến bộ“ và „phản dân chủ“ của chính phủ. (3) Tờ Tia sáng của bộ Khoa học và công nghệ cũng bị đình chỉ vì đã đưa một số bài phản biện thẳng thắn.

Trong những tháng gần đây các tờ điện tử của các chuyên viên, trí thức như Bauxite VN hoặc một số trang cá nhân nhưng có uy tín như Bglogger Người Buôn gió, Osin, Trang The Ridiculous…. cũng đều bị theo dõi và phá hoại. Một số trang điện tử của các tổ chức cộng đồng VN ở nước ngoài cũng bị tin tặc của Bộ Công an trong nước phá hoại. Vì thế mới đây ngày 3.5 Ngày Báo chí Thế giới, Tổ chức Kí giả Không biên giới rất có uy tín quốc tế đã xếp chế độ CSVN vào những nước chà dạp tự do tư tưởng và tự do báo chí.

Nhóm cầm đầu chế độ độc tài toàn trị CSVN không quan tâm tới những phản đối từ bên ngoài, ưu tiên chính của họ hiện nay là mưu đồ tìm các thủ đoạn và mánh lới nham hiểm làm sao để giữ ghế chia phần trong ĐH 11 sắp tới. Muốn vậy thì phải loại bỏ những trường hợp và khả năng bất lợi và nguy hiểm. Trong đó quan trọng là phải nắm chắc trong tay các hoạt động tuyên truyền và báo chí. Vì thế Trương Tấn Sang trong diễn văn chính tại Hội nghị đã công khai dằn mặt báo chí đã viết về các mặt xấu của chế độ toàn trị cả trong „đối nội“ lẫn „đối ngoại“. Đối ngoại hiểu ở đây là ám chí thái độ cúi đầu đối với Bắc kinh:

“…ít tuyên truyền giới thiệu những yếu tố tích cực, những cách làm hay, kết quả tốt, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực mà lại thiên về tô đậm những yếu kém, tiêu cực, mặt trái của xã hội, không phản ánh đúng thực tế cuộc sống, ảnh hưởng xấu đến tư tưởng và dư luận xã hội; không ít tin, bài, hình ảnh gây bất lợi cho công tác đối nội, đối ngoại;“(4)

Vì thế từ nay cho tới ĐH 11, một trong những nhiệm vụ chính của báo chí mà Trương Tấn Sang đã ra lệnh cho các TBT và Phó TBT  tham dự trong Hội nghị là, phải bắt các người viết báo dưới quyền tô son các chính sách và họat động của Đảng và Chính phủ. Trong đó nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải tô hồng ĐH 11:

…việc tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng theo Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là nội dung, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2010 và đầu năm 2011 của báo chí nước ta. Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong Đảng và trong nhân dân; là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với chặng đường phát triển mới của đất nước. Báo chí phải phản ánh và góp phần tạo nên không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, triển vọng phát triển của đất nước; tăng cường đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân; khẳng định thành tựu và đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; động viên và phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng với tinh thần trách nhiệm chính trị cao nhất; cổ vũ, động viên phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân v.v…“(5)

Cũng như Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa, người chỉ huy trực tiếp bộ máy tuyền truyền của chế độ độc tài toàn trị và người cai cao nhất trong lãnh vực báo chí cũng đòi hỏi các hoạt động báo chí phải phục vụ cho ĐH 11:

…tạo chuyển biến tích cực và cơ bản trong công tác thông tin, tuyên truyền, trong hoạt động báo chí từ nay đến ngày khai mạc Ðại hội XI của Ðảng.(6)

Không chỉ như vậy, Tô Huy Rứa đã đi thẳng bày vẽ cho báo chí phải biết cách vẽ rồng cho lãnh đạo và chế độ, đồng thời chỉ dẫn cho các TBT, Phó TBT tham dự Hội nghị về cách thức kìm kẹp, uốn cong ngòi bút các người làm báo và văn nghệ sĩ:

“Thời gian tới các cơ quan báo chí cần chủ động, tích cực, nhạy bén, trách nhiệm trong việc định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội trước các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước, tạo khí thế, niềm tin, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên các trang báo, chương trình phát thanh, truyền hình, chủ đề này cần được thể hiện thật sinh động, đậm nét, có cả bề rộng thông tin và chiều sâu tư tưởng. Gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu của công cuộc đổi mới, hình ảnh đất nước tươi mới, năng động, giàu sức vươn lên phải là chủ đề nổi bật, là dòng chủ lưu xuyên suốt.“(7)

Ông Rứa còn chỉ dạy các báo chí trong việc viết những cái “xấu“. Theo đó khi viết về các cái “chống“ thì các nhà báo không được phép viết chống chế độ, chống lãnh đạo, nhưng phải biết „xây“ tức là nói đẹp về chế độ và lãnh đạo!

“Phải luôn nhận thức, ý thức một vấn đề có tính nguyên tắc “chống” phải bắt đầu từ “xây”, “chống” bằng thái độ “xây”, “xây” thật tốt cũng là để “chống” thật tốt.“ (8)

Trên căn bản đó Tô Huy Rứa lên tiếng đe dọa những người viết báo của Đảng cũng như các trang Blog độc lập của chuyên viên và cá nhân:

„Ðảng ta, những người làm báo chân chính chúng ta không chấp nhận một số người nào đó lợi dụng tự do, dân chủ, lợi dụng báo chí để tuyên truyền, cổ súy cho quan điểm cực đoan, đi ngược lại đường lối của Ðảng“. (9)

Lời khẳng định theo lối độc quyền chân lí trên đây của Tô Huy Rứa phản ảnh rất trung thực quan điểm và thái độ của người đỡ đầu cho ông ta chính là Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên BCT, Chủ tịch Quốc hội, một người thần phục Bắc kinh và đang có quyền lực rất mạnh trong BCT. Vào cuối tháng 2 vừa qua khi trả lời cuộc phỏng vấn của thông tấn xã Express của Ấn, Nguyễn Phú Trọng cũng mạo nhận và dối trá đã nhân danh nhân dân VN và bảo rằng:

Đất nước chúng tôi về chính trị xã hội ổn đinh, nhân dân được làm chủ. Quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ. Các đoàn thể cũng có tiếng nói và đang làm nhiệm vụ phản biện và giám sát xã hội, đất nước vẫn đang phát triển, đang đi lên. Từ thực tế thì thấy là chúng tôi thực hiện một đảng vẫn là hiệu quả nhất”. (10)

Những tuyên bố độc quyền chân lí, độc quyền yêu nước, tới ngụy biện „yêu nước là yêu XHCN“ và bắt các người viết báo và văn nghệ chỉ biết vẽ rồng cho lãnh đạo và tô hồng chế độ độc tài toàn trị, tới việc cấm các chuyên viên và trí thức không được quyền tự do phản biện công khai chỉ chứng minh một điều duy nhất: Nhóm lãnh đạo độc tài rất yếu kém trong tư tưởng và lí luận, không thuyết phục được các chuyên viên, trí thức và các đảng viên tiến bộ, không được nhân dân tin tưởng và kính trọng. Nhưng do lòng tham họ vẫn cố bám giữ quyền hành. Cho nên họ đang phải dùng mọi thủ đoạn ranh ma, tàn bạo để giữ ghế chia phần trong ĐH 11. Trong đó các công tác chấn áp các người viết báo không được viết xấu mà phải viết tốt về lãnh đạo là ưu tiên hàng đầu.

Khi chọn thái độ và thực hiện các hành động bịt mắt, bịt miệng đối với báo chí như vậy đã chứng tỏ, những người đang nắm quyền lực của chế độ độc tài toàn trị vì đã thu vén quyền- tiền quá lớn, quá nhiều và quá lâu, cho nên lòng tham giữ quyền-tiền đã khiến họ đánh mất lương tri và bẻ gẫy lòng tự trọng và danh dự ! ♣
————————————————–
Ghi chú:
1. Tiền phong (TP) điện tử 5.5
2. Đại hội 10 của ĐCSVN, trong Tạp chí Dân chủ & Phát triển (DC&PT) số 32,7.06, tr. 5-25 và Âu Dương Thệ, Ban chỉ đạo và phòng chống tham nhũng do Nguyễn Tấn Dũng cầm đầu chỉ là hổ không răng, DC&PT số 33, 12.06, tr.5-14
3. Tuyên bố của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS 14.09.2009.
4 và 5: Toàn văn bài phát biểu của ông Trương Tấn Sang tại Hội nghị, TP 5.5.
5. Như trên
6, 7, 8, 9: http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=37&sub=130&article=173963
10. Toàn văn cuộc phỏng vấn Nguyễn Phú Trọng trong http://vovnews.vn/Home/Vi-the-cua-Viet-Nam-tren-truong-quoc-te-ngay-cang-duoc-nang-cao/20102/136290.vov

Bài nhận được từ tác giả

9 Phản hồi cho “Càng gần Đại hội 11 báo chí càng bị bịt mắt, bịt miệng!”

 1. Le Thien y says:

  Vi` khong chinh-danh, tuyen-truyen xao-tra ma` dang csvn luon ” dinh-huong tu-tuong “nguoi dan ,
  luon doi mat voi nhung chong-doi, khi ngam-ngam, luc cong-khai, nhat la` cua gioi tri-thuc. Bao gioi
  truyen thong la` “luc-luong xung-kich tren mat tran tu-tuong” luon bi chi- dao la` phai Noi TOT CHO
  Dang; tranh dung noi xau, loi “nhung mat tieu-cuc” bat loi cho dang (chi-thi ve Chong va` Xay).
  To* hong vao cai u-a’m, den-toi se tro-thanh mau Xam-Xit kho’ ua. Tuyen-truyen qua’ lo-bich
  khong kheo tro thanh PHAN-TAC-DUNG !

 2. Rùa Đen says:

  Bịnh “Lạ”: Mạng Nhện Bịt Kín Hậu Môn

  Ở VN, mới gần đây, tình hình đang rất “bức xúc & khẩn trương” vì một bịnh “lạ” : “mạng nhện bịt kín hậu môn” mới được khám phá và đang hoành hành. Nói nôm na (theo kiểu bình dân của dân Sài gòn) thì đây là bịnh “bí ỉa” vì “lỗ đít bị bịt kín”. Nói cho đúng, thì cái bệnh “bịt lỗ” này đã bắt đầu có ở VN từ hơn nửa thế kỷ nay rồi, hiện tượng bị bịt lỗ hoặc tự bịt lỗ này cũng khá phổ biến & không có “lạ” lắm với giới cầm viết cũng như giới “cầm cu chó đái”, trong cái xã hội chó ngáp (ruồi) VN . Nói cho rõ ràng hơn, để sinh tồn, nhà báo xhcn VN, chỉ cần 2 lỗ ( lổ ăn & lổ ỉa) hoạt động tốt là “đủ”, còn mí lỗ khác chẳng có cần thiết & quan trọng mấy. Ngay cả các lỗ thở có bịt lại cũng chẳng sao (?). Mới nghe qua thì người ta thấy vô lý và sẽ nghĩ đây là chuyện tiếu lâm, chuyện phong thần …. Nhưng dựa theo một số người có kinh nghiệm thực tiễn về “bị bịt hoặc tự bịt ” các lỗ thở giải thích: Ở VN, đóng các lỗ thở lại tốt hơn là mở … và lý do, theo họ giải thích, thì rất sát với thực tế và có lý lẽ, vì có mở cũng chẳng có không khí trong lành để thở và chỉ ngửi toàn mùi xú uế thì “nín thở ” rõ ràng là một chọn lựa tốt hơn. Xa hơn, phương pháp “nín thở” còn có thể giúp ngăn ngừa các bịnh lạ khác xâm nhập qua các lỗ thở nữa …???!!!

  Trở lại với bịnh “mạng nhện bịt hậu môn”. Như giải thích ở trên thì lỗ thở có thể đóng lại, nhưng lỗ đít thì không thể đóng được vì “con nào ăn cũng phải ỉa” và con người hay con vượn (tổ tiên của người) cũng không ngoài ngoại lệ này … Giữ hết mọi thứ trong bụng thì bụng sẽ bị sình chương và nổ tung là chắc chắn, chỉ là sớm hay muộn thôi .

  Theo một nguồn tin có thẩm quyền & đáng tin cậy, thì đã có đến 80% các “nhà báo” (đời , nước, dân…) và 99% các nhà ngâm cứu (dao) Mác (lưỡi) Lê ở Việt Nam đang vướng phải căn bịnh quái ác này. Theo tin tức mới nhất của hội y sĩ VN , thì đây là 1 căn bịnh do một loại vi trùng “lạ” gây ra và chưa có cách chữa trị hiệu quả. Bác sĩ Tôn Thất Tiêu (cháu của Tôn thị Ninh), trưởng nhóm nghiên cứu cách chửa trị, cho biết những dụng cụ giải phẩu như : dao, kéo, kềm … do “đỉnh cao của kỹ thuật” sản xuất vẫn chưa có đủ độ sắc bén để “cắt” được tơ của “màng nhện hậu môn”. Nhóm này cũng đã thử nghiệm dùng tia laser để cắt bỏ màng nhện. Phương pháp này thành công nhưng lại bị 1 “sự cố kỹ thuật” là tia laser tuy cắt được tơ nhện nhưng đồng thời cũng làm hư, phá hủy luôn một số “cơ chế hậu môn”. Theo tin hành lang, ông Tô Huy Rứa là bệnh nhân đầu tiên (chắc cũng là cuối cùng) của phương pháp chửa trị này… Nghe đâu, ông Rứa đã được gởi sang Trung cộng để con các con ông trời (cháu con cóc) dùng phương pháp thay lỗ đít bằng lỗ bướm chửa trị. Chúng tôi sẽ tường trình tiếp kết quả của việc “vá ghép bướm Trung Hoa thay đít Việt Nam” khi có tin tức mới. Hiện nay, thì như dân VN thấy ông Rứa không thể “toạ đàm” mà chỉ có thể “ngoạ đàm” hoặc “đứng đàm” thôi.
  (xem hình ảnh chứng minh http://lylaclong.nguoivietnamchau.com/laclong/gallery/image.php?album_id=10&image_id=250 )

  Có tin đồn là cựu bí thư Lê Khả Phiêu cũng đã được Tàu chửa trị với phương pháp này. Xem ra, (lỗ đít) ông Rứa sẽ có cơ hội phục hồi hoạt động lại. Nhưng phương pháp “dùng lỗ bướm thay đít” này rất tốn kém … và nghe đâu còn là bí mật quốc gia của nước Tàu cộng nữa, nên chỉ cấp thái thú và phụ tá thái thú (của Tàu cộng) mới được chửa trị với phương pháp này. Còn giới báo nhà, báo nước, báo dân … và giới cầm cu của VN thì không có trong danh sách … Nghĩ cũng hơi bất công, nhưng Tàu cộng thì cũng là cs mà … Và chúng ta, ai cũng đã biết, bất công là bản chất của cs rồi ! Cho nên bàn luận về “công lý”, phản đối …v.v.. chỉ là chuyện thừa thãi, chỉ uổng phí nước miếng & thời gian thôi .

  Như vậy, thì VN sẽ dùng cách nào để những bịnh nhân khác? Theo bs Tôn thất Kinh, một phụ tá của bs Tôn Thất Tiêu, thì bs VN phải vận dụng sáng tạo, phải tìm cách khắc phục những khó khăn, những giới hạn về kỹ thuật, … để hoàn thành bổn phận “lương y như từ mẫu” và chửa trị cho các bịnh nhân khác. Bs Kinh cho biết, nhóm ông đã tìm ra được 2 cách chửa trị phù hợp với hiện tình VN:

  a) Xài một lỗ cho cả 2 việc (ăn & ị) -> Bệnh nhân sẽ được bác sĩ sắp xếp cơ chế miệng lại để mồm có thể làm được sự phân công mới này. Với chương trình luyện tập đặc biệt (special theraphy) dần dần bịnh nhân sẽ thích ứng được. Ưu điểm: gọn gàng và dễ di động. Khuyết điểm: miệng sẽ rất hôi !
  b) Gắn ống dẫn chất thải của cơ thể vào thùng chứa cơ động. Ưu điểm : miệng không bị hôi và hợp tiêu chuẩn vệ sinh. Khuyết điểm: khó di động với thùng chứa và phải đổ & rửa thùng thường xuyên.

  Báo Công an Nhân dân, với thành tích phục vụ đảng cs đắc lực và cũng là nơi có nhiều bịnh nhân đang cần được chửa trị đã được chọn làm thí điểm đầu tiên của chương trình này. Theo kết quả sơ khởi, thì 100% ban biên tập đã chọn phương án chửa trị (a) và 70% công nhân viên khác cũng đã chọn phương án này.

  Dân chúng thành phố Sài gòn đang lo sợ là bịnh này có khả năng truyền nhiểm không? Mặc dù, các chuyên gia y học đã trấn an, đã giải thích căn bệnh … và “bảo đảm” …là … nếu 1 người không có cầm bút viết bậy bạ, hoặc tránh cầm cu cho chó đái … thì xác xuất bị vướng bịnh này chỉ là 0.000001% . Nhưng dân chúng SG vẫn không “tin” lắm vì lời ông Thiệu nói vẫn còn văng vẳng bên tai … Nên một số dân SG ngoài chuyện bịt mũi, bịt mồm, bịt mặt … để tránh bụi bậm và mùi hôi thối tỏa ra từ bịnh này … họ còn cẩn thận bịt cả hậu môn lại để tránh bị vi trùng mạng nhện hậu môn nhận diện và tấn công.

  Một phóng viên khác của http://www.ruaden.com từ Hà Nội vừa mới gởi về 1 mẫu chuyện liên quan đến căn bịnh “mang nhện bịt hậu môn” và phương cách dùng lỗ bướm để chửa trị. Như tin tức trước đây, cựu tổng bí thư Phiêu đã được bs Tàu chửa lành bịnh này và theo chuẩn đoán của các bs VN thì cơ chế hậu môn của ông hoạt động tốt hơn trước khi bị bịnh nữa … Nhưng có một chuyện mà những người thân cận biết & tránh nhắc đến là mỗi tháng đúng vào ngày trăng tròn thì ông Phiêu phải dùng băng vệ sinh bịt đít (vì đít chảy máu). Không biết rồi đây đít ông Rứa sẽ bị giống như vậy không? (sau khi được Tàu chửa cho lành bệnh này) . Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin mới !

  Rùa Đen

  • Vũ Duy Giang says:

   Bài viết của”Rùa đen”thì”có tục,nhưng hay”,vì thực tế hơn những bài”hiệu triệu”, hoặc
   “khuyến,dụ” những người CSVN,vì những người”chống đối”vẫn chưa tỉnh giấc”ảo mộng”dài 35 năm rồi! Vậy thì”Hả cười mười phút,hờn nằm”mộng tinh”(trong “35″năm!)

   • Rùa Đen says:

    Hello Vũ Duy Giang,

    Cám ơn đã xem và phê bình,

    Kính,

 3. Vuong Han says:

  Những hình ảnh tốt đẹp được liên tục nhắc tới trên các phương tiện tuyên truyền trong cả nước sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới làm người ta quên đi những nguy cơ quốc gia đang chực chờ. Những lời khen ngợi của các tổ chức nước ngoài đối với thành tích tăng trưởng kinh tế đang khéo léo che đậy những kế hoạch thôn tính Việt Nam đầy tham vọng. Nhưng nguy hiểm hơn là chính những lời đó được dùng như những minh chứng để củng cố uy tín của chính quyền.

  Ngày xưa các nước mạnh vất vả mang vũ khí và tính mạng của chiến binh đi xâm lấn các nước yếu hơn để khai thác nguyên liệu và nhân công rẻ mạt, áp đặt thị trường và hủy hoại các nền văn hóa bản địa để khẳng định văn minh vượt trội của mình. Ngày nay họ chỉ cần tác động vào con người bằng những động lực tự nhiên để người ta tự nguyện mở cửa thị trường và hoan nghênh những nhà đầu tư sử dụng lao động rẻ, tài nguyên sẵn có; làm người ta vô tình từ bỏ bản sắc của mình để được xem là văn minh. Đó không còn là những hoạch định lý thuyết, nó đã trở thành một hệ thống quốc tế mới, đang hiện hữu và được gọi là toàn cầu hóa. Xu thế của nó là không thể đảo ngược cũng giống như không thể ngăn cản sự phát triển khủng khiếp của hệ thống thuộc địa trước đây.

  John Perkins đã thú nhận như sau trong quyển Lời thú tội của một sát thủ kinh tế:

  – “Ngày nay chúng ta có thể thấy những kết quả mà cái hệ thống này sản sinh ra bắt đầu quay cuồng. Các vị lãnh đạo ở những công ty được kính trọng nhất đang thuê nhân công với mức lương gần như cho nô lệ để làm quần quật trong những điều kiện làm việc phi nhân đạo tại những xí nghiệp chuyên bóc lột công nhân hết sức tàn tệ ở châu Á. Các công ty dầu lửa cố tình đổ chất độc hại xuống các dòng sông trong vùng rừng rậm nhiệt đới, giết chết con người, động vật và thực vật một cách có chủ ý, và hủy diệt các nền văn hóa cổ xưa.” (trang xiii).

  Vận mệnh của mỗi quốc gia dân tộc chậm phát triển trong những giai đoạn lịch sử như vậy tùy thuộc vào cách ứng xử của chính quyền nước họ trước những xu thế quốc tế đó. Chọn cách chủ động theo trào lưu để khai thác những thế mạnh và cơ hội của nó, chấp nhận thách thức và hy sinh quyền lợi cá nhân để thành kẻ thôn tính như trường hợp của nước Nhật hay là thụ động, co cụm, bảo thủ và tư lợi hài lòng với chính quyền bảo hộ bù nhìn, nhìn đất nước mình bị thôn tính, dân mình bị bóc lột như trường hợp của đa số các nước chậm tiến cùng thời với Nhật lúc đó. Những bài học này vẫn còn mang tính thời sự cho giai đoạn lịch sử hiện nay.

 4. Hanh Vu says:

  Lam nguoi da phai thuong gia dinh, thuong ba con, thuong va bao ve xa hoi nhat la dan toc va to quoc cua minh.Khong vi quyen loi rieng tu dang phai ma di nguoc lai nguyen vong cua nhan dan va mang danh nghia nhan dan de phan boi nhan dan, phan boi to quoc.

 5. Trung Hoàng says:

  Dù muốn nhìn nhận hay không muốn nhìn nhận, những “diển biến hoà bình” trong nội bộ ÐCSVN hiện nay vẫn âm thầm xảy ra. Minh chứng cho điều nầy là những lời cảnh báo cuả các nhà lảnh đạo đang cầm quyền hiện nay, bao lo ngại cuả họ ắt hẳn là phải có những dấu hiệu, mà nó đã sẽ phải dần dần hình thành rõ nét, giưả nhóm BẢO THỦ và nhóm CẤP TIẾN trong nội bộ đảng.

  Nhóm BẢO THỦ luôn sẽ nghiêng về hướng BK, kiên trì chủ thuyết Mác Lê và lúc nào cũng muốn định hướng theo chủ nghiã XH. Hay nói khác hơn là bắt buộc tất cả đều phải bước theo lề bên phải mà họ muốn qui định, bắt buộc toàn dân Việt PHẢI TUÂN THEO. Cho dù phải mất hẳn Hoàng Sa, và lần hồi mất cả Trường Sa bởi đảng đàn anh là ÐCSTQ, thì cũng cam lòng chấp nhận “chiụ đấm ăn sôi“, miễn sao họ luôn được “vươn cao ngọn cờ LẢNH ÐẠO ÐỘC TÔN” cuả đảng họ mà thôi. Thành phần nầy cũng không ít trong bộ đầu não lảnh đạo hiện nay.

  Nhóm CẤP TIẾN thường hướng ra ngoài thế giới, có tầm nhìn thông khoáng hơn thành phần BẢO THỦ, ít nhiều cởi mở trong tư duy và hành động, nhất là đã thắm thiá được sự “Trừng Trị Răn Dạy” cuả đảng đàn anh, cũng như sự lấn chiếm trấn áp VN cuả BK, với sự tranh chấp lảnh thổ và lảnh hải trong thời gian vưà qua cũng như hiện nay. Hơn nưã, lòng yêu dân mến nước trong thành phần nầy vẫn là những điểm son rất đáng kính trọng, bởi vì bất kỳ một người VN nào cũng không quên MỘT NGÀN NĂM ÐÔ HỘ.

  Cái gọi là “Diển biến hoà bình” ắt hẳn là rất âm thầm, nhưng nó như vết dầu loang, cho dù không thấy được rõ ràng cho lắm, nhưng nó sẽ được nở rộng mãi theo thời gian, và không thể nào ngăn chận nó ngừng lại được. Âm thầm không thể thấy, vì con mắt sói lang không bao giờ rời mọi động thái chuyển hoá, bởi vì nó sẽ tác động không ít đến sự tồn vong cuả chính lũ sói lang nầy.

  Hồn Hoa da Việt đã như Cánh Chùm Gởi trên Cành Nam, qua bao thế hệ và bao thời kỳ trổ bông mọc trái rất khó phân biệt được. Qua đó để thấy được SỰ SAI LẦM TỪ KHỞI ÐIỂM là như thế nào.

  LUỴ SONG MÂU là trường khúc thương hận cuả toàn dân Việt, chiếc cối xoay vẫn xoay vòng vòng, bao chú gà cồ ăn bẩn thì luôn không bao giờ muốn xa rời cái cối xoay đó.

  “Làm ác đức nhiều điều quanh quẩn,
  Như gà cồ ăn bẩn cối xoay.”

  Kẻ biết dừng lại đúng lúc mới là người trí đó vậy.

  Xin trân trọng.

 6. diemxua says:

  Đúng, chúng ta hãy làm theo các chỉ dẫn của các”anh ” trong BCT, hãy tuyên truyền thạt tốt cho chế độ “tươi đẹp” XHCN của chúng ta, đặc biệt, chúng ta hãy mạnh dạn “từ chối thẳng thừng” các loại viện trợ của nước ngòai, từ ODA cho đến các lọai khác. Chúng ta phải mắng cho lũ tư bản đang giãy chết kia, rằng nước CHXHCNVN là nước giàu mạnh, có một đảng lãnh đạo hết sức đúng đắn. chưa để dân chết đói như ở bắc triều tiên, cũng chưa để dan “chết no” , à quên, bị các bệnh GUT, hay ung thư – bệnh thông thường của các nước tư bản hành hạ. Chúng tôi chưa có tiền cho các nước khác vay vì chúng tôi còn phải làm nhiều dự án, nhưng chúng tôi tuyên bố từ nay không thèm ngửa tay xin hay vay mượn của cái bọn “tư bản xấu xa” như các anh nữa. Nền giáo dục của chúng tôi cũng vươn lên hàng đầu thế giới rồi, các anh thấy đấy, chúng tôi chỉ có cho con cái dạng đầy tớ đi Mỹ, Anh, Pháp Đức học thôi, chứ con của nhưng người chủ nhân thực thụ của đất nước đều được học và đào tạo ở nhà, dưới máu trường ưu việt và tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội. Con cái “lũ đầy tớ dân” làm sao có được ân huệ là được học và làm theo tư tưởng HCM, làm sao được các thầy cô giáo, mà rất nhiều người là đảng viên ĐCS, yêu mến, chăm sóc hàng ngày hàng giờ, từ ở trong nhà trường, đến ở cả nhà riêng của thầy cô trong các buổi học thêm. Nhờ sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của ĐCSVN, sân chơi Golf, nhà nghỉ” cuối tuần”, các khu du lịch “mát mẻ” ai mà chẳng thích, đã được phổ cập đến từng làng xã. Dưới ánh sáng các nghị quyết của Đảng CSVN, cái trước có chửi cái sau chẳng qua là do tuyên truyền của lũ phản động mà thôi, chứ chúng tôi trước sau vẫn rứa, lập trường tuy hai mà một, đó là vẫn theo CNCS đến cùng, vẫn ngồi ghế lãnh đạo cho đến chết không bao giờ lay chuyển, các cô gái VN bây giờ tha hồ chọn lấy chồng nước ngoài, ta ( nam hàn, đài loan, trung quốc, nhật ) có, mà tây cũng không hiếm ( mỹ, anh, pháp, đức vv…). Thấy chưa, nhờ sự “đột phá” làm gương của con cái đày tớ, phụ nữ VN ngày nay được tự do vô cùng, điều mà tổ tiên họ chưa bao giờ “được hưởng”. Tiếp theo nữa, luật pháp nước ta, nhờ anh minh của đảng, nên cũng tự do nhất rồi. thử hỏi có nơi nào trên thế giới này cho phép rượu bia thoải mái vẫn lái xe không? có nơi nào mà người lái xe muốn “đi kiểu gì thì đi” như ở VN không?, có nơi nào mà người dân tự tháo các biển gt đi bán sắt vụn vì thấy chúng thừa quá, dân trí nước VN quá cao, đường xá ai mà chẳng biết, cần gì đến biển gt!!!.Mới điểm qua đã thấy thành tích của đảng cs vn quá nhiều, công lao quá to lớn. tất cả những người cầm bút có “chặt hết trúc Lam Sơn, không ghi đầy công đức” của đảng ta được. Thêm một ý nữa, hiện nay có lũ người thiển cận, cứ bảo ban lđ đảng “bán nước cho TQ”. chúng đâu có biết cái “thâm ý” của đảng ta, có nhìn thấy “cái tầm nhìn xa, trông rộng của đảng ta”. theo thiển ý của tôi, đảng “cố tình” gài bẫy để lũ “ngu” TQ chiếm hết cả nước VN, sau đó cả 86 triệu dân VN đồng tình chỉ vào bản đồ TQ và nói rằng – đây là nước VN, như vậy ta không tốn 1 viên đạn, một mạng người, mà lại chiếm trọn cả một “sắp siêu cường TQ”, quả là đảng ta tài tình thật. Thôi Diễm này còn phải đi trang điểm, ngày mai có hội chợ kén rể đài Loan, ngày kia kén rể TQ, may ra sẽ kiếm được một thằng “chồng ngu”. Nó lấy mình về nhà, nhưng nó sợ vợ, mình sẽ “chỉ huy nó”, nhỡ đâu một thằng trong số “các con dê cụ” làm thủ tướng TQ hay Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhựt bổn” có phải là mình đã làm được một việc “công đức” to lớn cho dân An nam, dòng dõi sinh ra từ trứng không!!!

 7. Nong Dan Vn says:

  La Nha Bao Qui vi hay The Hien Voi Tat ca Tam Long Trung Thuc NGHE NGHIEP Khong vi mot The Luc nao.,QUYEN LOI DAN TOC Len Tren het Moi Chinh Dang. Hon bao gio het , Luc nay -Thoi Diem nay,Tieng noi cua Qui Vi Se la Mot buoc Ngoac Moi Cho Dan Toc buoc toi Mot The Gioi DAN CHU va VAN MINH THAT SU .Chu khong phai La Chiec Banh Ve ma Dang CS cu LUA Nhan Dan Ta hon ba Thap ky Qua. Nhan danh cua Nhung Nguoi” CUNG KHO” Mong Rang cay But Cua Cac Nha Bao Trong Nuoc Dung De BI CONG THEO Y CUA DANG NUA Chan Thanh

Phản hồi