|

Phi thuyền không gian con thoi Atlantis

Phi thuyền không gian con thoi Atlantis trong chuyến bay thú 32, phi thuyền Atlantis lần đầu bay vào không gian là tháng 10 năm 1985.

Phi hành đoàn Atlantis (trái sang phải): Steve Bowen, Garret Reisman, Piers Sellers, Michael Good, Pilot Tony Antonelli, và Commander Ken Ham.

Phi thuyền Atlantis bay vào không gian. tháng

Atlantic and Earth

All the way down is the Earth

Beyond the Sea

Down there is the Earth

Room with a view

Work to do

Phản hồi