WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ba ông: Châu – Sơn – Văn là người gì?

thacmac
Ba ông khoa học gia: Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và Vũ Hà Văn gửi thư kiến nghị đến ba ông…cộng sản: Trần Đại Quang (Bộ trưởng BCA), Nguyễn Hòa Bình (Viện trưởng VKSNDTC) và Trương Hòa Bình (Chánh án TANDTC) để [1“…khẩn thiết đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra”.
Vô tri!
Ông Châu mang quốc tịch Việt – Pháp [2]; ông Sơn thì quốc tịch Việt – Mỹ [3]; ông Văn với quốc tịch Việt – Mỹ [4], có nghĩa cả ba ông vẫn là công dân Việt Nam.
Đặt trong tư cách nếu họ là “người nước ngoài”, phải công nhận thư của ba ông Châu – Sơn – Văn với nội dung mực thước, lịch lãm, mềm mỏng và hợp lý hợp tình, đặc biệt hợp (thông) lệ (quốc tế) trong tư cách ba nhà khoa học tiếng tăm thế giới với “quyền lực mềm” của họ. Không ai dám và không ai ngu để lên án một nghĩa cử cao đẹp của ”người nước ngoài” như thế.
Một khi, cả ba ông là người Pháp hay người Mỹ, phải nói thật lòng, tôi rất biết ơn và cảm kích, thậm chí ủng hộ cao nhất, bởi trong tư cách ”người nước ngoài” các ông đã bày tỏ tấm lòng chan chứa tình yêu thương đồng loại, khi gởi cho 3 ông CSVN, đề nghị để nhà văn Nguyễn Quang Lập tại ngoại hầu tra.
Nhưng… cả ba ông đều là người Việt Nam! Người Việt Nam nổi tiếng cả thế giới! Không biết ba ông khoa học gia này có phải vì “xài tiếng tây” nhiều quá mà quên (phứt) chữ “đồng bào” - chỉ có Việt Nam có (chữ này) thôi, các ông khoa học gia tiếng tăm ơi (!?) .
Vì thế, khi gắn lá thư vào tư cách công dân Việt Nam, các ông khoa học gia đã biểu hiện rất rõ thái độ ban bố cho ông Lập. Mặt khác các ông lòi “cái đuôi” van xin “ơn mưa móc” vốn đẻ ra từ “cái đầu” bị nhồi sọ quá nặng do CSVN gây ra! Trách sao dư luận không lên án và chỉ trích!
Vì họ là người Việt Nam…
…nên tôi phải nói tiếp. Lá thư không những vô tri mà còn chẳng cho thấy, họ hiểu biết một chút gì về luật pháp cơ bản.
Ông Lập bị bắt và tạm giam, khởi tố theo điều 88 LHS, phải hiểu “công đoạn này”, không liên quan đến tòa án. Vì thế, các ông gởi cho Trương Hòa Bình, nghĩa là “ba ông” không hiểu những quy định tối thiểu về luật pháp.
Sau nữa, ba ông Châu – Sơn – Văn, hoặc cố tình phớt lờ hoặc chẳng hiểu gì về khái niệm “toàn trị” của chế độ CS. Minh chứng, trong thư họ còn phân biệt “vai trò” giữa cơ quan này và cơ quan kia mà không thèm quan tâm cả 3 ông CS đó đều là … “dân công an”. Hay họ chưa bao giờ biết tới khái niệm “nhà nước công an trị”?!
Trong thư, Châu – Sơn – Văn viết:
1. Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước.
Bình: Việc ông Nguyễn Quang Lập “có tâm với đất nước” hay “vô tâm với đất nước”, có mắc mớ gì đến việc bắt bớ vô pháp và tùy tiện của CSVN? Thậm chí, đồng ý rằng ông Lập “có tâm”, vậy thử hỏi, người “không có tâm” thì cứ bắt ư?
2. Ông Nguyễn Quang Lập sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam.
Bình: Nếu ba ông Châu – Sơn – Văn là… “người có tâm”… ngay thẳng, tại sao không nói huỵch tẹt (ví dụ): …tạm giam ông Lập phản ánh tính vô nhân đạo của hệ thống pháp quyền XHCN, đã thể hiện bấy lâu nay, với hàng trăm người vô tội, nhưng nhà nước CHXHCNVN vốn luôn phủ nhận khái niệm “tù nhân lương tâm” trước quốc nội và quốc tế.
3. Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế.
Bình: Phải nói cho chính xác “hình ảnh nước CHXHCNVN” vốn đã rất xấu, nay việc bắt giam vô pháp và vô nhân đạo đối với ông Nguyễn Quang Lập, nó tạo nên hình ảnh đổ nát hoang tàn về mọi mặt, đặc biệt đánh đổ hoàn toàn hiến pháp (mà các ông Châu – Sơn tham gia “cùng viết hiến pháp” đó), vốn quy định tại điều 2 khoản 1: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Chẳng có việc gì, các ông Châu – Sơn – Văn phải dùng chữ “e” với “ấp” gì ở đây! Cách viết của các ông không xứng đáng với tiếng tăm của các ông. Nói trắng ra: Hèn!
4. Chúng tôi tin rằng các cơ quan điều tra có đầy đủ các biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn Quang Lập tại ngoại không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.
Bình: Chu mẹc chèn đéc ơi! Các ông viết: “Chúng tôi tin rằng các cơ quan điều tra có đầy đủ các biện pháp ngăn chặn khác…”, hóa ra, trong khi xin người CS cho ông Lập tại ngoại, các ông “thay mặt” (đại) ông Lập “nhận tội” mẹ nó rồi còn gì?!
Tôi cực lực lên án những trí thức kiểu ba ông Châu – Sơn – Văn, như tên Tàu cộng Mao Trạch Đông đã chửi: Trí thức chỉ là cục phân!
Tôi sửa lại: Trí thức Việt Nam có đành lòng làm phân cũng không nên làm bãi phân lỏng.
Tám đồng ba đống phân tươi
Cô gái mỉm cười, chết lúa nhà em
© Nguyễn Ngọc Già
© Đàn Chim Việt
________________
Ghi chú:
- Giải thích “thơ con cóc”: Nếu chín đồng chia cho 3 “đống phân” thì nó tròn trịa quá, rõ ràng quá. Mỗi đống đáng giá 3 đồng. Người Việt Nam hay dùng những chữ: “ba mớ”, “ba trợn”, “ba xạo” v.v… để chỉ những gì không đáng, vớ vẩn, hay chuyện tào lao, ruồi bu kiến đậu. Vì thế, mỗi đống phân không đáng dùng chữ “ba” nghĩa là còn tệ hại hơn rất nhiều. Việt Nam với đại diện “Lúa”, nên ý nghĩa câu thơ: Trí thức như các ông Châu – Sơn – Văn thì chết mẹ Việt Nam rồi còn gì!!!
- Một số độc giả vẫn binh vực các ông Châu  Sơn – Văn (đại ý): Sự lên tiếng của họ là tốt, hợp lý v.v… và để thức tỉnh lớp trẻ v.v…. Một độc giả với nick “Có đồ chơi” viết tên DLB: “Ok, có thể tạm gọi GS ở ngã ba đường, chính “phản động” lại xô GS trở về với đảng, nhà nước. Hãy cám ơn phản động!”. Ôi trời! Sao lại có chuyện “xô ” với “đẩy”?! Các ông khoa học gia này già đầu hết rồi, làm ơn đừng nói theo kiểu con nít như vậy nữa!
Các ổng nếu còn ý thức bản thân là công dân Việt Nam – với khả năng, tiếng tăm nổi bật – phải chỉ rõ, việc các ổng lên tiếng đấu tranh cho dân tộc này, quê hương này đó là “trách nhiệm vụ”, “bổn phận sự” của mấy ổng. Đừng mang các ý nghĩ “ban bố”, “bố thí” ra để kể công kể trạng gì cả! Trí thức sanh ra để làm gì, nếu không phải để phục vụ cống hiến cho dân tộc, cho nhân loại? Đền đáp ư? Lương bổng cao ngất đó! Các đặc quyền đặc lợi khác đó! Sự nể trọng và vinh danh đó! Đủ chưa? Hay người dân phải quỳ mọp bên chân, “cắn cỏ ngậm vành” mới thỏa lòng mấy ổng?! Nếu vậy, đó là quan lại, vua chúa, chứ trí thức cái con mẹ gì!

7 Phản hồi cho “Ba ông: Châu – Sơn – Văn là người gì?”

 1. Kỳ Văn Cục says:

  Ba ông ấy có gửi “cả thùng thư” thì “nãnh ụ cộng sản VN” cũng “íu thèm đọc và íu thèm trả lời”!

  Bởi vì tết Nguyên Đán 2015, cả 3 ông sẽ “đội mũ cánh chuồn, quần là áo lượt xênh xang kéo về Hà Nội bái kiến 3 kụ chánh tổng”, được các kụ “chánh tổng mời rượu” là sướng phát khùng rồi!

  Ba ông gửi thư là để “lấy le” với hải ngoại chút xíu cho vui thôi mà! Nói dài, nói dại… 3 kụ Chánh tổng điên máu nó thu mẹ mấy Biệt thư nó cấp miễn phí… có mà đau hơn hoạn!

 2. MÂY NGÀN says:

  KHEN VÀ CHÊ !

  Đáng khen là chuyện ba ông
  Châu, Văn, Sơn đó chẳng ngông chút nào !
  Chiều chiều ra dạo bờ ao
  Thương ông Quang Lập bèn vào viết thư !

  Viết thư gửi đến cửa trời
  Xin cho Quang Lập dạo chơi ở ngoài !
  Thuyền tình quả nhắm lạc loài
  Biết đâu trâm gãy khi nào bình rơi !

  Rừng ngàn chim chóc kháo chơi
  Hỏi thư có đến nơi nào hay không !
  Các ông cho dẫu chẳng ngông
  Nhưng điều xã hội thì không hiểu gì !

  Chỉ vì nghiên bút tì tì
  Chính em chính chị biết gì không nao !
  “Mác Lê” hỏi có khi nào
  Lại tha ngang ngữa tầm phào vậy đâu !

  Nên đừng có thói yêu cầu
  Chớ xin chớ xỏ mà rầu thêm thôi !
  Chừng nào Nhà nước bồi hồi
  Thì tha cả đám như hổi “Cù” kia !

  Nói chơi khen vậy cũng nhiều
  Bao năm “ý hệ” thư liều đặng chi !
  Về mà học “pháp luật” đi
  Mác xưa có nói những gì hay không ?

  Châu, Văn, Sơn chớ lông nhông
  Quên điều “chuyên chính” khỏi lòng vấn vương !
  “Mác Lê” giờ ổn mười phương
  Ngây thơ cỡ ấy cũng thường đấy thôi !

  GIÓ NGÀN
  (23/12/14)

 3. TT says:

  Việt Cộng sợ Tàu Cộng, mà sư phụ của ông Hồ là ông Mao. Ba ông trí thức : Châu- Sơn – Vân chắc còn nhớ câu noí của ông Mao?

 4. Huong Nguyen says:

  Không biết những bài viết như thế này đã đủ mạnh để cho mấy cái đầu trí thức (chỉ là cục phân) này mở ra chút đỉnh nào không?

  Không hiểu học hành để làm gì chứ đặc tính của 1 nhà Toán Học thì lý luận phải logic lắm chứ? – còn nếu không thì người ta phải nhận định cho đúng đắn vị trí của những người như thế này là vị trí nào? – để làm gì? – chán lắm, hạ màn đi cho rối mấy cha!

 5. Hồ Bác Cụ says:

  3 ông Châu, Văn, Sơn là người gì, tôi không biết, nhưng để nói chuyện với 3 nhà “đại trí thức của XHCN” thì cũng cần phải triết lý bí hiểm một chút, thì các ngài mới “nhột”

  Bản chất con người là thối tha. Trong các loại sinh vật từng được biết, chỉ con người là có tư duy. Tư duy càng phát triển đến cỡ như 3 ông: Châu, Văn, Sơn, thì sự thối tha càng kinh khủng.

 6. Tư HH says:

  Ít ra sự lên tiếng của 3 ông Châu – Sơn – Văn có tác dụng tâm lý và tinh thần, tác động tích cực đến các trí thức khác trong và ngoài nước, là lời tỏ ý bất bình (từ bất bình sẽ dẫn đến các hành động khác)

  Còn lời bình cùa Nguyễn Ngọc Già mang đầy tính xa rời thưc tế, là tiếng sủa vô ý thức của kẻ bất bất tài, không có khả năng làm được cái gì cả, ngoài việc ngồi xét nét bài xích người khác.

  • Tien Ngu says:

   Thưa,

   Thế thì ông Già là…bất tài, không nên có ý kiến gì với những người…có tài?

   Người có tài mà…bất lương, láu cá, chân trong chân ngoài, không dám vạch thẳng mặt chuột của cái ác (để có dịp là…hưỡng ân huệ của ác ban cho); các em…bất tài phải nín thinh, không ý kiến?

   Vậy nó…thúi quá Tư?

   Em nỗi tiếng trở nên thành người của công chúng, công chúng có quyền ý kiến với em chớ?

   Xưa, em ở với nó, em bị giáo dục…láo, em được cò mồi của nó…dưa đò, dìu dắt nên em yên chí…một chiều. Nay em được tự do, em tiếp xúc với những nền giáo dục không…láo, xã hội không…láo, từ ngoài nhìn vào, em phải thấy rỏ nó ác láo hơn ai hết chớ?

   Với cái tư cách…nỗi tiếng, tiếng lòng chân thật, thẳng thắng của em sẽ được nhiều…fans lắng nghe và ngưỡng mộ. Chính quyền Cộng láo từ đó cũng…giựt con mắt mà bỏ đi cái…vụ việc ác láo với ông Nguyễn quang Lập, qua cái cơn…khốn nạn, vừa bị bệnh tật, vừa bị hành hạ oan sai. Vậy mới là…phải đạo.
   Đằng này em chỉ….đưa đò, năn nỉ, xin cho nó…tại ngoại hầu tra nạn nhân bị nó…bạo lực. Nghe….thương quá, em?

   Ông Già có lẽ thấy thế, thương em mà…bức xúc, em nại…phun ông ấy búa xua. Em nà…công an chấp pháp công tố viên của nước VN Cộng láo à?

Leave a Reply to Tien Ngu