WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hoa Kỳ – Việt Nam: Đàm phán an ninh quốc phòng lần thứ bảy

vn us

I. BỐI CẢNH XUNG QUANH CUỘC ĐÀM PHÁN

Chính phủ Obama đã cử Trợ Lý Ngoại Trưởng đặc trách các vấn đề Chính trị và Quân Sự Puneet Talwar sang Việt Nam từ ngày 22 tháng Giêng năm nay- 2015, để tiếp tục đàm phán liên quan đến hợp tác về An Ninh Quốc Phòng giữa hai nước.

Ông Puneet Talwar là một cộng sự rất đắc lực và có nhiều ảnh huởng đến Tổng Thống Obama, nhất là trong việc xúc tiến những đề nghị thay đổi của tổng thống Obama trong vấn đề kiểm soát các hoạt động xuất khẩu giữa các quốc gia. Ông là cố vấn tin cậy của tổng thống Obama trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của phủ Tổng Thống. Ông Talwar đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Chính Trị và Quân Sự vào tháng 9 năm 2014

Chuyến đi của ông Talwar sang Việt Nam được đánh giá là cuộc mạn đàm lần thứ 7, tiếp nối cuộc mạn đàm lần thứ 6 giữa hai nước Hoa Kỳ- Việt Nam thảo luận cùng một trọng tâm diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Hoa Thịnh Đốn ( Washington ) – giữa Trợ Lý Ngoại Trưởng Cộng Sản Việt Nam là ông Hà Kim Ngọc với Trợ lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ là ông Tom Kellly

Cuộc thảo luận năm nay tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh 10 ngày trước đó, thủ tướng Cộng Sản Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng ra chỉ thị cái gọi là ” toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ” , như là một tín hiệu gởi đến cho Hoa Thịnh Đốn là ông vẫn đứng vững sau cuộc bỏ phiếu tính nhiệm đấu đá trong nội bộ TW Đảng đầy cam go và nay ông đã đủ mạnh để sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ về quân sự. Cuộc thảo luận này cũng nằm trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa đối lập với Tổng Thống Obama nắm đa số cả Thuợng Viện lẫn Hạ Viện.

Như vậy , sứ mệnh của ông Talwar khi sang Việt Nam sẽ bớt cam go khi phe cánh thảo luận đối tác của ông- phe thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ không còn bị áp lực về đấu đá nhân sự nữa.

Cái khó là ông Talwar phải dung hòa những khác biệt giữa Đảng Cộng Hòa và Tổng Thống Obama mà ông đang phụng sự trong khi đàm phán với Cộng Sản Hà Nội

Phe Cộng Hòa muốn bỏ qua- hay by pass- những đòi hỏi ngặt nghèo về cải thiện nhân quyền- để đi đến việc bán các thiết bị Hải-Không tối tân gia tăng khả năng phòng thủ biển cho Cộng Sản Việt Nam

Bản thân Tổng Thống Obama lại muốn chính phủ Hà Nội phải tháo bỏ mọi cấm đoán về internet , bãi bỏ mọi cấm đoán trong việc đấu thầu và xây dựng tại các vị trí quốc phòng như Cam Ranh , Đà Nẵng , Ông cũng muốn chính phủ Cộng Sản Hà Nội chấm dứt các liên hệ về mặt quân sự với Nga.

Tổng Thống Obama là một người rất thâm trầm , ông còn muốn nhân mối bang giao Với Hà Nội , ông sẽ có dịp lấy lòng các cựu chiến binh Hoa Kỳ về cho Đảng Dân Chủ của ông bằng cách ép nhà cầm quyền Cộng Sản phải hợp tác dựa trên những điều kiện của Hoa Kỳ đưa ra về MIA ( Missing In Action ) cũng như ép Hà Nội thừa nhận cuộc chiến chính nghĩa của Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tuy nhiên , khó khăn LỚN NHẤT của ông Talwar trong khi đàm phán vẫn là Hà Nội đã sẳn sàng đến đâu để từ bỏ ảnh huởng của Trung Quốc về mặt chính trị khi hợp tác với đất nước ông trong bối cảnh an ninh khu vực đang càng ngày càng bị đe dọa bởi Trung Quốc

Mức độ từ bỏ ảnh huởng chính trị của Trung Quốc của Cộng Sản Hà Nội mới thực sự là yếu tố quyết định khi đàm đạo cho một sự hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam

Hoa Kỳ đã bật đèn xanh sẵn sàng lơ là trong giai đoạn trước mắt về vấn đề nhân quyền dưới một điều kiện là Cộng Sản Hà Nội phải đãm bảo thoát khỏi ảnh huởng chính trị của Trung Quốc trong vấn đề nhân sự

Biến cố Phạm Quang Nghị đột nhiên thay mặt Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh đi sang Hoa Kỳ để khẳng định quyền uy của Đảng lên trên Chính Phủ là một điều vi phạm những quan niệm căn bản về ngoại giao mà Hoa Kỳ không muốn nhìn thấy xảy ra lần nữa. Phạm Quang Nghị là Bí Thư Hà Nội , cùng vây cánh với TBT Nguyễn Phú Trọng và nhiều Đảng viên Cộng Sản miền Bắc , vốn có lập trường ngoại giao thân Trung Quốc nhằm thắt chặt sự kiểm soát và lãnh đạo của Đảng lên mọi mặt của xã hội

Việc lật đật cho phép hải quân Nga quay trở lại Cam Ranh trong khi cấm đoán những dự án canh tân Cam Ranh của Hoa Kỳ cũng làm một điều làm Obama cảm thấy khó chịu .

II. KẾT QUẢ CỦA CUỘC ĐÀM PHÁN

Hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam đã không loan báo những chi tiết bí mật bên trong và những thảo hiệp mới sau cuộc đàm phán một cách ồn ào , tuy nhiên , bài diễn văn của ông Talwar đánh dấu 20 năm quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam có nhấn mạnh đến những kết quả mỹ mãn của sự hợp tác đàm phán vừa qua như sau :

A. Hợp Tác về Nhân Đạo :

ông Talwar nhấn mạnh là Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tháo bỏ mìn , nhất là cho tỉnh Quảng Trị , nằm ở miền Trung Việt Nam , nơi mà phải đối phó với những đợt tấn công vũ bão của Cộng Sản Bắc Việt suốt 21 năm chiến tranh- Ông Talwar nhấn mạnh , nguyên văn :

” So our objective is clear. We want to see a Vietnam that is free from the impact of unexploded ordnance, period. And although this won’t happen overnight, with sustained focus and sustained investment, this is a goal we are committed to reaching.

That’s why, since 1993, even before we restored diplomatic ties, the United States began helping to remove unexploded ordnance from Vietnam. We are by far the largest international donor to this effort, and I just met with some of our NGO partners here in Vietnam who are working every day to implement these efforts on the ground. This year, the United States has more than doubled our financial commitment to Vietnam, with a special focus on Quang Tri Province. And next year, we expect to increase funding even more. In the United States, this work is supported across the political spectrum, because it’s the right thing to do.”

Tạm dịch như sau :

“….Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi ( Hoa Kỳ ) là rất rõ ràng. Chúng tôi muốn nhìn thấy một Việt Nam thoát khỏi những tác hại của bom mìn – đơn giản như vậy thôi. Và mặc dù ước muốn này cần thời gian, với quyết tâm và kiên trì thực hiện, chúng tôi sẽ thành công

Đó là lý do tại sao, ngay từ năm 1993, thậm chí trước khi khôi phục quan hệ ngoại giao (với Việt Nam) , chúng tôi (Hoa Kỳ) đã giúp Việt Nam loại bỏ bom mìn. Chúng tôi đến nay vẫn là quốc gia tài trợ lớn nhất cho nỗ lực này ; và tôi mới gặp gở tiếp xúc các tổ chức thỉnh nguyện NGOs ( Non Goverment Organizations : các tổ chức phi chính phủ ) của chúng tôi ở Việt Nam đang làm việc liên tục để thực hiện những nỗ lực trên .

NĂM NAY , HOA KỲ TĂNG GẮP ĐÔI CAM KẾT TÀI CHÍNH cho kinh phí tháo gỡ mìn TẬP TRUNG PHẦN LỚN VÀO TỈNH QUÃNG TRỊ . Và năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ tăng kinh phí nhiều hơn. Tại Hoa Kỳ, công việc này được hậu thuẫn bỏi mọi đảng phái chính trị, bởi vì đó là điều phải làm.”

Công tác nhân đạo của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Việt Nam không dừng lại ở gỡ mìn mà còn có cả vấn đề về y tế mà trong đó , ông khẳng định Hoa Kỳ đã viện trợ gần 700 triệu đô la cho Việt Nam trong phòng chống bệnh AIDS suốt 10 năm từ năm 2004 đến nay , điều mà chưa thấy xảy ra cho Việt Nam từ phía Trung Quốc , một đất nước được mệnh danh là đồng chí anh em.

Về mặt nhân quyền , ông Talwar đã phát biểu thông điệp của chính phủ ông như sau – nguyên văn:

“Let me also take a moment to address another issue on our bilateral agenda: human rights.

We strongly believe that societies that respect human rights flourish. As Secretary Kerry has said, “Greater openness is a great catalyst for a stronger and more prosperous society. And today Vietnam has a historic opportunity to prove that even further.” Whether it’s an open internet, a more open society, or freer exchange of ideas… the protection of human rights, which includes the freedom to freely express one’s views, is a step towards a stronger, more prosperous, and more inclusive Vietnam.”

Xin tạm dịch :

“….Xin cho phép tôi dành một đôi phút để đề cập đến vấn đề nằm trong nghị trình ( hợp tác ) giữa hai quốc gia : ĐÓ LÀ NHÂN QUYỀN.

Chúng Tôi ( Hoa Kỳ ) hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ có xã hội Dân Chủ mới phát triển. Ngoại Trưởng Kerry đã từng nói : “Tự Do là nhân tố thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng cho một quốc gia”. Và hôm nay, Việt Nam đang có cơ hội chứng minh thế nào là sức mạnh và tầm quan trọng của nhân quyền , từ tự do về sử dụng internet , tự do ngôn luận , các quyền tự do căn bản kể cả quyền đối lập chính kiến , một bước tiến với tới nhân quyền , một bước tới gần hơn sự ổn định và thịnh vượng cho Việt Nam ”

Mặc dù có nhiều nhận định khác nhau về lời phát biểu này của ông Talwar cho vấn đề nhân quyền của Việt Nam, nhưng chúng ta nhìn thấy chính phủ Obama không buông những đòi hỏi cải thiện nhân quyền khi xúc tiến hợp tác quân sự với Cộng Sản Hà Nội. Một điều trùng hợp khá thú vị là ông Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu tuần lễ trước đó là “không thể cấm…đưa thông tin lên mạng ”

Không biết dàn giao huởng Nguyễn Tấn Dũng- Obama sẽ hát hò đồng điệu đồng nhịp được bao lâu?

B. Hợp Tác về Thuơng Mại :

Trong bài diễn văn của mình , ông Talwar đưa ra những con số kinh tế cụ thể nhằm KHẲNG ĐỊNH VIỆT NAM CẦN HOA KỲ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ , hay nói một cách khác , kinh tế Việt Nam phát triển hay không lệ thuộc hoàn toàn vào Hoa Kỳ

Ông Talwar nói – nguyên văn :

” Twenty years ago (1995) , when we restored our relationship, our bilateral trade was just $451 million. Last year it reached almost $35 billion. During that same time period, the incomes of Vietnamese citizens have quadrupled.

Today, Vietnam exports more goods to the United States than to any other country. Our economic relationship has created thousands of jobs in Vietnam and in the United States.

In every year since normalization in 1995, Vietnam’s GDP has grown by over 4 percent. And in every year since 2000, it has grown by over 5 percent.”

Xin tạm dịch :

“…Hai mươi năm trước, khi hai nước chúng ta khôi phục lại mối quan hệ , thương mại song phương đạt được chỉ là 451 triệu đô. Năm ngoái, đạt gần 35 tỷ đô . TRONG KHOẢNG THỜI GIAN QUA , THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM TĂNG GẤP 4 LẦN.

Hôm nay, VIỆT NAM XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG HOA KỲ NHIỀU HƠN SANG BẤT CỨ QUỐC GIA NÀO KHÁC. Mối quan hệ kinh tế của chúng tôi đã tạo ra hàng ngàn việc làm ở Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong mỗi năm kể từ khi bình thường hóa năm 1995, GDP của Việt Nam đã tăng hơn 4 phần trăm. Và trong mỗi năm kể từ năm 2000, nó đã tăng hơn 5 phần trăm.”

Như vậy , từ một nền kinh tế đứng hàng thứ ba nghèo nhất trên thế giới sau 10 năm Quá Độ theo kinh tế Mác Lê ngu xuẩn , Việt Nam đã có một mức tăng trưởng điều đặn từ bốn đến năm phần trăm sau khi BÌNH THUỜNG HÓA VỚI HOA KỲ VÀ ĐƯỢC BÃI BỎ CẤM VẬN BỞI HOA KỲ. Cũng đồng thời , Hoa Kỳ trở thành bạn hàng LỚN NHẤT của Việt Nam , chớ không phải Trung Quốc , người anh em “bành trướng ” !

Tuy nhiên , vị Trợ Lý Ngoại Trưởng , ông Talwar đã phát biểu chưa rõ về những tiến độ đạt được sau đàm phán đối với vấn đề hiệp ước Trans-Pacific Partnership.

C. Hợp Tác về Quốc Phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam :

Các chuyên gia điều cho rằng đây là trọng tâm của chuyến đi của ông Talwar sang Hà Nội , thế nhưng bài diễn văn của ông né tránh đưa ra những chi tiết cụ thể những gì mới đạt được trong khi đàm phán giữa ông với các viên chức Cộng sản Hà Nội trong lãnh vực hợp tác quốc phòng.

Bài diễn văn của ông cũng không đề cập đến tiến trình bải bỏ cấm vận vũ khí của Hoa Kỳ áp đặt lên nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội , mà chỉ đề cập đến con số viện trợ quốc phòng 18 triệu đô la nhỏ nhoi mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong thời gian qua cho an ninh hàng hải

Ông Talwar nhắc lại thông điệp CÂN BẰNG sức mạnh quốc phòng mà Hoa Kỳ đeo đuổi , hiển nhiên là nhắm vào Trung Quốc cũng như quan điểm của Hoa Kỳ về một phương thức hành xử chung tại Biển Đông.

Từ đó , mọi người đang nghi vấn ông Talwar đi về với bàn tay không mà không đạt được thỏa hiệp nào đáng kể về mặt hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Cộng Sản Hà Nội

III. NHỮNG DANG DỞ SAU ĐÀM PHÁN

Mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ được coi là hoàn thiện khi Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận vũ khí và quay trở lại hiện diện quân sự tại Cam Ranh hay Đà Nẵng cho sự quân bằng sức mạnh quân sự ở Đông Nam Á. Cả hai điều này đã đang bi ngăn cản bởi những tranh chấp nội bộ về mặt nhân sự trong hàng ngũ lãnh đạo Cộng Sản khiến cho sự bất ổn về chính trị tại Việt Nam luôn hiện diện.

Sự bất ổn khiến lập trường Việt Nam trong đối ngoại bị mù mờ không rõ , Việt Nam có thật sự nằm quỹ đạo của Trung Quốc hay đang muốn sát cánh cùng Hoa Kỳ quân bằng thế mạnh quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông

Cho nên chúng ta không thể hy vọng nhiều ở những chuyến đi đàm phán như chuyến đi của Trợ Tá Ngoại Trưởng Puneet Talwar vì thực tế , đây chỉ là những chuyến đi mang tính chất thăm dò kiểm chứng- rất cần thiết- nhưng chưa thể đủ sức cho những tiến bộ ngoại giao song phương.

Điều mà ông Talwar thu được trong chuyến đi này là Cộng Sản Hà Nội đang mỗi lúc nhích gần hơn tới Hoa Kỳ để tìm một lối thoát cho chính trị và quốc phòng đang bị bế tắt và đe dọa.

Đối với Đảng Cộng Sản Trung Quốc , Đảng Cộng Sản Việt Nam là một bằng chứng của nuôi ông tay áo ; và vì vậy , giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ có thế nhích gần tới Hoa Kỳ càng sớm càng tốt để khỏi bị thanh trừng khi bị Trung Quốc khống chế hoàn toàn

*****************

Toàn bộ bài diễn văn của Puneet Talwar có thế xem tại :

The U.S.-Vietnam Relationship: Advancing Peace and Prosperity in 2015

© Tú Hoa & Đàn Chim Việt

26 Phản hồi cho “Hoa Kỳ – Việt Nam: Đàm phán an ninh quốc phòng lần thứ bảy”

 1. tân thời says:

  Mỹ nó bắt tay với CSVN rồi, đau quá ,Hu…Hu. Thôi mà đừng cay cú nữa mấy bác VNCH ơi. Ai sinh ra cũng phải có thời có vận. Thời thì thối mà vận thì xui…luyến tiếc mãi cái thời ăn của Mỹ nhưng bị nó khinh cho như cỏ rác…làm cái gì? Ôi thôi thôi…!

  • linh says:

   Mác Lê cộng sản mà phải liếm đít tư bản kiếm sống… Liên Xô sụp đổ rồi…nhục quá đi ru! …Liên Xô mà còn sụp huống hồ cộng sản Việt Nam!

   • Lính Chiến says:

    Không ai trên thế giới này có ý nghĩ rằng Mỹ dám khinh thường CSVN nhưng Mỹ khinh thường VNCH thì quá rõ. Ngày nay CSVN tuy vậy vẫn cương với Mỹ, vẫn thường chửi Mỹ (ngày 30/4 sắp tới cứ vẩy tai căng mắt lên mà nghe, mà xem) còn VNCH đương thời xưa có dám hé răng chửi Mỹ không? Bây giờ vài ông lính què thất trận sắp chết mà chửi Mỹ thì Mỹ nó chẳng buồn đếm xỉa gì?

 2. tonydo says:

  Cái mạng thổ tả Đàn Chim Việt này càng ngày càng lộ rõ bộ mặt Phản Động hết thuốc chữa của nó.
  Bài này chứng minh rõ ràng điều đó.

  Đưa cái “Tú ảo”-Tú Hoa chửi khéo đảng ta. Nào là trong vòng 20 năm xuất sang Mỹ tăng 70 lần (451 triệu lên 35 tỷ), rồi thì là mỗi năm kinh tế tiến lên những 5%..v.v..

  Tức là “Nó” chửi khéo đảng ta tham nhũng hơn voi uống nước. Bởi vì người bán vé số gia tăng, hát dạo ngày càng nhiều, ăn mày, ăn xin đuổi đi không hết, trẻ em không có cơm ăn để đi học đầy rẫy bản làng. Vậy tiền thặng dư đó đi đâu?

  Ấy là chưa kể các cháu gái bay qua Căm Bốt, Sing Ga Po, In Đô, Nhật, Đài..v.v. chấp nhận nằm cho những thằng già bản xứ ôm ấp để kiếm tiền về nuôi béo vợ con quan….

  Rồi cái tên tàn dư Mỹ_Ngụy Tú Hoa còn kết luận:
  (Đối với Đảng Cộng Sản Trung Quốc , Đảng Cộng Sản Việt Nam là một bằng chứng của sự nuôi ong tay áo..)
  Nó tuyên truyền nhằm chia rẽ hai đảng 16 chữ vàng, 4 tốt của chúng ta. Cố tìm lỗ hổng cho Đế Quốc Mỹ trở lại đè đầu cuỡi cổ Dân Ta một lần nữa.

  Đả đảo bọn phản động Tú Hoa!
  Đế Quốc Mỹ cút khỏi biển Đông!

  • Khổng Khuyết says:

   Nhờ Đổ chiến hữu nhắc , Khổng Khuyết tôi lật đật rà xét lại bài chủ thì quả đúng là như vậy !

   Đã Đảo Tú Hoa đâm thọc phá hoại tình đoàn kết giữa hai Đảng Việt Nam -Trung Quốc keo sơn gắn bó trên tinh thần 16 CHỬ VÀNG : ” MÀY CHIẾM ĐẢO TAO , TAO NĂNG NỈ MÀY – MÀY HÙ DỌA TAO , TAO VAN LẠY MÀY ” Và BỐN TỐT : ” LẮNG NGHE TỐT-VÂNG LỜI TỐT- HẦU HẠ TỐT- HỐI LỘ TỐT ”

   Khổng Khuyết

 3. Bình says:

  Miệng lưỡi cộng sản thay đổi xoèn xoẹt thế thì còn thuơng thuơng thảo thảo cái con khỉ mẹ gì !

  Mới bữa trước là đồng chí anh em , bữa sau là Bành Trướng Bá Quyền Trung Quốc , bữa kế là 16 chử vàng bốn tốt Nay thì là đế quốc Mỹ , kế là quan hệ chiến lược anh em rồi bây giờ thì là nhân dân Hoa Kỳ cách mạng anh em .

  Mr President Obama , please do not listen to the what communist says but look what communist does. Communist cans not be trusted for partnership in any situation ! No more communist in Viet Nam , please !

  • Khổng Khuyết says:

   Thưa chiến hữu Thanh Niên Xung Phong tầm vong chống Đảng,

   Đảng ta mà không láo lếu thì…làm sao mà Đảng ta sống?

   Làm ăn buôn bán kiếm lời còn thách giá tí xíu huống hồ gì… là làm cái nghề lừa đảo chính trị kiếm cơm.

   Hơn nữa , Đảng ta có làm gì sai đâu? Hể chơi với ai thì nâng kẻ đó lên tới bến để còn..xin xỏ mà kiếm kơm. Còn đục nhau thì phải…chưởi cha nó chớ ! Đó là lẽ thuờng tình của quân gánh phân khiêng thùng chợ Đồng Xuân

   Mai này Đảng ta cần cờ Vàng để thoát tội lừa đảo quốc tế qua cái vụ hiệp định Paris 73 có dính đến Hoàng Sa thì …khi trước CỜ VÀNG là…tay sai Mẽo- Ngụy , nay Cờ Vàng sẽ là…HÒA HỢP HÒA GIẢI – QUỐC CỘNG MỘT NHÀ cũng có sao đâu !

   Vật đổi sao dời mà lị…như cái chuyện cô Phượng búa liềm cùng anh Hoàng ba sọc…Hòa Hợp Hòa Giải….Quốc Cộng Một ….Giường đó khi.

   Kính chiến hữu

   Khổng Khuyết

   • Minh says:

    Hay cho cái câu…QUỐC CỘNG MỘT…GIƯỜNG ! Nhưng Cộng mà chung giường với Quốc thì còn gì la Công , thành Quốc bà nó rồi !

 4. Khổng Khuyết says:

  Bài phát biểu của đồng chí Khổng Khuyết tại nhà Hữu Nghị Tình Thuơng Việt- Mỹ :

  Thưa các đồng chí ,

  Một lần nữa , trên tinh thần cách mạng gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Hoa Kỳ- Việt Nam , bằng quyết tâm xin xỏ trường kỳ , Khổng Khuyết tôi xin cám ơn mấy chiếc tàu tuần duyên mà nhân dân Hoa Kỳ đã tăng cho nhân dân Việt Nam , mấy chiếc tàu tuần duyên này dù tầm đạn bắn không xa nhưng cũng đủ hù dọa lấy le trước bọn PHẢN CÁCH MẠNG BÁ QUYỀN ĐẾ QUỐC TRUNG QUỐC , thuờng xuyên gây hấn lãnh hải nhưng vì luôn khiếp sợ các sản phẫm có chất lượng cách mạng cao , made in US mà rút lui.

  Cũng trên tinh thần hữu nghị bền vững ôm nhau khắng khít giữa Hoa Kỳ và Việt Nam , Khổng Khuyểt tôi hy vọng sự hợp tác sẽ còn tiến xa hơn hiện tại. Nói đến tiến xa tức là không có nghĩa quên tiến gần. Nói đến tiến gần mà bỏ xa là không đúng.

  Trên tinh thần đó , quán triệt được đường lối của Đảng mà đồng chí Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định- “VỪA HỢP TÁC , VỪA XIN XỎ” , Không khuyết tôi xin nhấn mạnh đến phương châm “nắm lấy thắt lưng quần mà năng nỉ ” của nữ đồng chí Út Tịch ngày nào , cương quyết năn nỉ tới cùng để hai nước Hoa Kỳ- Việt Nam tiến tới hợp tác chặt chẽ về an ninh hàng hải.

  Dân tộc Việt Nam chúng tôi sẳn sàng nhận sài lại bất cứ mọi loại tàu nào của các nước cách mạng anh em tặng cho , tàu củ , tàu hư , tàu “second hand”, tàu hủ ky…v…v… trong tinh thần lá vàng hơn lá héo- cho nên , Khổng Khuyết tôi cũng xin cám ơn đất nước Cách Mạng Nhật Bản anh em , nêu cao tinh thần nghĩa vụ quốc tế – đã cho Việt Nam mấy chiếc tàu tuần duyên chất lượng Cách Mạng cao dù đã QUÁ củ

  Cũng nhân đây , xin Vô Cùng Tự Hào mà báo cáo với các đồng chí đại diện cho hai nước Cách Mạng anh em , Nhật Bản và Hoa Kỳ , là đất nước chúng tôi có công TY ĐÓNG TÀU làm ăn rất hiệu quả Cách Mạng , thuờng xuyên phát huy tinh thần đóng tàu trong thâm thủng ngân sách một cách cao độ có tên là Vinashine , đãm bảo nhu cầu đóng tàu của Việt Nam tiến lên trong nợ nần điều đặn , góp phần không nhỏ cho quốc phòng hàng hải được hở hang từ Bắc chí Nam.

  Xin được hết nơi đây trong niềm vui mang đầy tính truyền thống dân tộc Việt chúng tôi – đó là “HỢP TÁC LÂU DÀI , XIN XỎ THUỜNG XUYÊN ”

  Chúc hai nước Cách Mạng anh em Nhật Bản và Hoa Kỳ đời đời bền vững và vĩ đại.

  Khổng Khuyết

 5. noileo says:

  Trích: “Không phải quan hệ kiểu Mỹ với VNCH xưa” (tú phương)

  Dĩ nhiên quan hệ VNCH & MỸ phải khác quan hệ Mỹ & VNCS!

  Sau khi rước giặc tàu vào VN, cùng với giặc Tàu ký kết bản hiệp định giơ ne vơ 1954 chia cắt Quốc Gia VN tại vỹ tuyến 17, dựa vào súng đạn giặc tàu chiếm đoạt vùng lãnh thổ phía bắc vỹ tuyến 17 của Quốc Gia VN, HÒ chí Minh dựng nên tại đó nhà nước VNDCCH từ ngày 10-10-1954 theo con đừng cộng sản Mác Lê.

  Sau khi vùng lãnh thổ phía bắc vỹ tuyến 17 bị cộng sản VN dựa vào sự chống lưng đỡ đầu của giặc tàu tạm chiếm, Việt nam Cộng Hòa, trước 1955 mang tên “Quốc Gia VN”, thành lập từ 1949, [QGVN thâu hồi Độc Lập từ 1949, sau đó từ 1955 thay đổi thể chế từ "Nhà Vua" sang "Tổng thống", đổi tên nước là "Việt Nam Cộng Hòa"] chọn lựa tiếp tục xây dụng phát triển đất nước theo khuynh hướng dân chủ tự do bình thường & kinh tế thị trường, liên kết với Mỹ và các quốc gia dân chủ tự do Tây phưong.

  Do đó, từ cùng một xuất phát điểm vói VNDCCH cộng sản, chỉ 6 năm sau, vào năm 1960, VNCH đã có một nền kinh tế với GDP/đầu người gấp 3 lần GDP/đầu người của nhà nước VNDCCH cộng sản ở phía bắc vỹ tuyến 17, gấp 2 Thai lan, hơn hẳn Hàn quốc.

  Trong khi người dân VNCH có công việc làm ăn, buôn bán, mua sắm tùy ý, thì 2 chục triệu người dân miền bắc, vốn cũng rất cần cù, thông minh, lại phải ngày ngày xếp hàng, tranh giành chỗ đứng trong hàng một cách khốn khổ để mua chút gạo củi mắm muối,

  Chưa kể đến ách giáo duc tồi tệ, ách cai trị độc tài gian ác, bưng bít thông tin, nhồi sọ thông tin do VC hồ rước giặc Tàu vào miền bắc VN, dựa vào súng đạn giặc Tàu dựng nên tại miền bắc VN, vẫn kéo dài đến ngày nay

  Từ sau khi VNDCCH cộng sản chiếm đóng VNCH, tính đến nay đã 40 năm, và mới đây là “kỷ niệm 20 năm” VNCS đuọc Mỹ cho bang giao, người ta thấy gì ở VNCS, hay vẫn chỉ là những con số đáng buồn, những điều nhục nhã khi đem VN dưới ách cai trị cộng sản hồ chí Minh so sánh với lân bang về mọi mặt kimh tế, chính trị, văn hóa , giáo dục…?

  Đó là sự khác biệt giữa mối quan hệ VNCH & Mỹ với mối quan hệ VNCS & Mỹ

 6. noileo says:

  “Một đường lối riêng” nữa của tú phương và bọn cộng sản VNDCCH bắc kỳ code name “CHXHCNVN” là ăn mày dĩ vãng, ăn mày thành tích khủng bố ám sát ký giả, giáo sư, sinh viên VNCH, thảm sát hàng triệu hàng triệu người dân miền nam, xâm lăng chiếm đóng VNCH

  TRích: ” Các vị nên nhớ là vì sao CSVN lại thắng”(tú phương)

  Cuộc chiến tranh VNDCCH xâm lăng chiếm đóng VNCH, về mặt thảm sát người dân miền nam, về mặt khủng bố ám sát giáo sư, sinh vien, ký giả VNCH thì đã chấm dứt từ cách đây 40 năm

  Tú phưong và bọn cộng sản VN có thể làm gì khác hơn là dựa vào “thành tích” của quân cộng sản VNDCCH bắc kỳ khủng bố ám sát ký giả, giáo sư sinh viên VNCH, thảm sát nhân dân miền nam, để làm kinh tế không?

  Còn gì đần độn gian ác đê tiện hơn là Tú phương và bọn cộng sản VN đi làm kinh tế & xây dụng & phát triển đất nước bằng cách khoe khoang, ăn mày dĩ vãng, ăn mày những “thành tích” khủng bố & ám sát giáo sư & sinh viên & ký giả VNCH, thảm sát hàng triệu người dân miền nam, xâm lăng chiếm đóng VNCH

  nếu ăn mày dĩ vãng, ăn mày thành tích khủng bố ám sát, thảm sát người dân miền nam xâm lăng VNCH mà làm kinh tế đuọc, mà VNCS trở nên hùng mạnh được, thì CSVN, Việt cộng Lê Đức Anh, NVLinh, DMuoi, Phạm Văn Đồng đã chẳng phải quỳ gối tại Thành Đô…

  Suốt 40 năm qua, có năm nào mà bọn CSVN không ra rả tụng niệm ăn mày dĩ vãng, ăn mày thành tích khủng bố ám sát người dân miền nam, xâm lăng VNCH, mà rồi có làm đuọc gì cho VN khá hơn không

  hay chỉ thấy từ sau khi VNCH bị quân cộng sản VNDCCH bắc kỳ vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu chiếm đóng, bị đặt dưới ách cai trị cộng sản Mác lê tội ác của bọn cộng sản VNDCCH và bọn trí thức cộng sản hồ chí minh chân chính tim đỏ thẻ đỏ, bị buộc chung vào một bó với số phận VNDCCH cộng sản, miền nam càng ngày càng đi xuống về mọi mặt kinh tế chính trị, văn hóa giáo dục, thua xa lân bang về mọi mặt kinh tế mà trước kia VNCH luôn luôn ở ngang bằng, hoặc ở trên.

Leave a Reply to linh