WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hoa Kỳ – Việt Nam: Đàm phán an ninh quốc phòng lần thứ bảy

vn us

I. BỐI CẢNH XUNG QUANH CUỘC ĐÀM PHÁN

Chính phủ Obama đã cử Trợ Lý Ngoại Trưởng đặc trách các vấn đề Chính trị và Quân Sự Puneet Talwar sang Việt Nam từ ngày 22 tháng Giêng năm nay- 2015, để tiếp tục đàm phán liên quan đến hợp tác về An Ninh Quốc Phòng giữa hai nước.

Ông Puneet Talwar là một cộng sự rất đắc lực và có nhiều ảnh huởng đến Tổng Thống Obama, nhất là trong việc xúc tiến những đề nghị thay đổi của tổng thống Obama trong vấn đề kiểm soát các hoạt động xuất khẩu giữa các quốc gia. Ông là cố vấn tin cậy của tổng thống Obama trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của phủ Tổng Thống. Ông Talwar đảm nhiệm chức vụ Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Chính Trị và Quân Sự vào tháng 9 năm 2014

Chuyến đi của ông Talwar sang Việt Nam được đánh giá là cuộc mạn đàm lần thứ 7, tiếp nối cuộc mạn đàm lần thứ 6 giữa hai nước Hoa Kỳ- Việt Nam thảo luận cùng một trọng tâm diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Hoa Thịnh Đốn ( Washington ) – giữa Trợ Lý Ngoại Trưởng Cộng Sản Việt Nam là ông Hà Kim Ngọc với Trợ lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ là ông Tom Kellly

Cuộc thảo luận năm nay tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh 10 ngày trước đó, thủ tướng Cộng Sản Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng ra chỉ thị cái gọi là ” toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ” , như là một tín hiệu gởi đến cho Hoa Thịnh Đốn là ông vẫn đứng vững sau cuộc bỏ phiếu tính nhiệm đấu đá trong nội bộ TW Đảng đầy cam go và nay ông đã đủ mạnh để sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ về quân sự. Cuộc thảo luận này cũng nằm trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa đối lập với Tổng Thống Obama nắm đa số cả Thuợng Viện lẫn Hạ Viện.

Như vậy , sứ mệnh của ông Talwar khi sang Việt Nam sẽ bớt cam go khi phe cánh thảo luận đối tác của ông- phe thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ không còn bị áp lực về đấu đá nhân sự nữa.

Cái khó là ông Talwar phải dung hòa những khác biệt giữa Đảng Cộng Hòa và Tổng Thống Obama mà ông đang phụng sự trong khi đàm phán với Cộng Sản Hà Nội

Phe Cộng Hòa muốn bỏ qua- hay by pass- những đòi hỏi ngặt nghèo về cải thiện nhân quyền- để đi đến việc bán các thiết bị Hải-Không tối tân gia tăng khả năng phòng thủ biển cho Cộng Sản Việt Nam

Bản thân Tổng Thống Obama lại muốn chính phủ Hà Nội phải tháo bỏ mọi cấm đoán về internet , bãi bỏ mọi cấm đoán trong việc đấu thầu và xây dựng tại các vị trí quốc phòng như Cam Ranh , Đà Nẵng , Ông cũng muốn chính phủ Cộng Sản Hà Nội chấm dứt các liên hệ về mặt quân sự với Nga.

Tổng Thống Obama là một người rất thâm trầm , ông còn muốn nhân mối bang giao Với Hà Nội , ông sẽ có dịp lấy lòng các cựu chiến binh Hoa Kỳ về cho Đảng Dân Chủ của ông bằng cách ép nhà cầm quyền Cộng Sản phải hợp tác dựa trên những điều kiện của Hoa Kỳ đưa ra về MIA ( Missing In Action ) cũng như ép Hà Nội thừa nhận cuộc chiến chính nghĩa của Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tuy nhiên , khó khăn LỚN NHẤT của ông Talwar trong khi đàm phán vẫn là Hà Nội đã sẳn sàng đến đâu để từ bỏ ảnh huởng của Trung Quốc về mặt chính trị khi hợp tác với đất nước ông trong bối cảnh an ninh khu vực đang càng ngày càng bị đe dọa bởi Trung Quốc

Mức độ từ bỏ ảnh huởng chính trị của Trung Quốc của Cộng Sản Hà Nội mới thực sự là yếu tố quyết định khi đàm đạo cho một sự hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam

Hoa Kỳ đã bật đèn xanh sẵn sàng lơ là trong giai đoạn trước mắt về vấn đề nhân quyền dưới một điều kiện là Cộng Sản Hà Nội phải đãm bảo thoát khỏi ảnh huởng chính trị của Trung Quốc trong vấn đề nhân sự

Biến cố Phạm Quang Nghị đột nhiên thay mặt Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh đi sang Hoa Kỳ để khẳng định quyền uy của Đảng lên trên Chính Phủ là một điều vi phạm những quan niệm căn bản về ngoại giao mà Hoa Kỳ không muốn nhìn thấy xảy ra lần nữa. Phạm Quang Nghị là Bí Thư Hà Nội , cùng vây cánh với TBT Nguyễn Phú Trọng và nhiều Đảng viên Cộng Sản miền Bắc , vốn có lập trường ngoại giao thân Trung Quốc nhằm thắt chặt sự kiểm soát và lãnh đạo của Đảng lên mọi mặt của xã hội

Việc lật đật cho phép hải quân Nga quay trở lại Cam Ranh trong khi cấm đoán những dự án canh tân Cam Ranh của Hoa Kỳ cũng làm một điều làm Obama cảm thấy khó chịu .

II. KẾT QUẢ CỦA CUỘC ĐÀM PHÁN

Hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam đã không loan báo những chi tiết bí mật bên trong và những thảo hiệp mới sau cuộc đàm phán một cách ồn ào , tuy nhiên , bài diễn văn của ông Talwar đánh dấu 20 năm quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam có nhấn mạnh đến những kết quả mỹ mãn của sự hợp tác đàm phán vừa qua như sau :

A. Hợp Tác về Nhân Đạo :

ông Talwar nhấn mạnh là Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tháo bỏ mìn , nhất là cho tỉnh Quảng Trị , nằm ở miền Trung Việt Nam , nơi mà phải đối phó với những đợt tấn công vũ bão của Cộng Sản Bắc Việt suốt 21 năm chiến tranh- Ông Talwar nhấn mạnh , nguyên văn :

” So our objective is clear. We want to see a Vietnam that is free from the impact of unexploded ordnance, period. And although this won’t happen overnight, with sustained focus and sustained investment, this is a goal we are committed to reaching.

That’s why, since 1993, even before we restored diplomatic ties, the United States began helping to remove unexploded ordnance from Vietnam. We are by far the largest international donor to this effort, and I just met with some of our NGO partners here in Vietnam who are working every day to implement these efforts on the ground. This year, the United States has more than doubled our financial commitment to Vietnam, with a special focus on Quang Tri Province. And next year, we expect to increase funding even more. In the United States, this work is supported across the political spectrum, because it’s the right thing to do.”

Tạm dịch như sau :

“….Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi ( Hoa Kỳ ) là rất rõ ràng. Chúng tôi muốn nhìn thấy một Việt Nam thoát khỏi những tác hại của bom mìn – đơn giản như vậy thôi. Và mặc dù ước muốn này cần thời gian, với quyết tâm và kiên trì thực hiện, chúng tôi sẽ thành công

Đó là lý do tại sao, ngay từ năm 1993, thậm chí trước khi khôi phục quan hệ ngoại giao (với Việt Nam) , chúng tôi (Hoa Kỳ) đã giúp Việt Nam loại bỏ bom mìn. Chúng tôi đến nay vẫn là quốc gia tài trợ lớn nhất cho nỗ lực này ; và tôi mới gặp gở tiếp xúc các tổ chức thỉnh nguyện NGOs ( Non Goverment Organizations : các tổ chức phi chính phủ ) của chúng tôi ở Việt Nam đang làm việc liên tục để thực hiện những nỗ lực trên .

NĂM NAY , HOA KỲ TĂNG GẮP ĐÔI CAM KẾT TÀI CHÍNH cho kinh phí tháo gỡ mìn TẬP TRUNG PHẦN LỚN VÀO TỈNH QUÃNG TRỊ . Và năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ tăng kinh phí nhiều hơn. Tại Hoa Kỳ, công việc này được hậu thuẫn bỏi mọi đảng phái chính trị, bởi vì đó là điều phải làm.”

Công tác nhân đạo của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Việt Nam không dừng lại ở gỡ mìn mà còn có cả vấn đề về y tế mà trong đó , ông khẳng định Hoa Kỳ đã viện trợ gần 700 triệu đô la cho Việt Nam trong phòng chống bệnh AIDS suốt 10 năm từ năm 2004 đến nay , điều mà chưa thấy xảy ra cho Việt Nam từ phía Trung Quốc , một đất nước được mệnh danh là đồng chí anh em.

Về mặt nhân quyền , ông Talwar đã phát biểu thông điệp của chính phủ ông như sau – nguyên văn:

“Let me also take a moment to address another issue on our bilateral agenda: human rights.

We strongly believe that societies that respect human rights flourish. As Secretary Kerry has said, “Greater openness is a great catalyst for a stronger and more prosperous society. And today Vietnam has a historic opportunity to prove that even further.” Whether it’s an open internet, a more open society, or freer exchange of ideas… the protection of human rights, which includes the freedom to freely express one’s views, is a step towards a stronger, more prosperous, and more inclusive Vietnam.”

Xin tạm dịch :

“….Xin cho phép tôi dành một đôi phút để đề cập đến vấn đề nằm trong nghị trình ( hợp tác ) giữa hai quốc gia : ĐÓ LÀ NHÂN QUYỀN.

Chúng Tôi ( Hoa Kỳ ) hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ có xã hội Dân Chủ mới phát triển. Ngoại Trưởng Kerry đã từng nói : “Tự Do là nhân tố thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng cho một quốc gia”. Và hôm nay, Việt Nam đang có cơ hội chứng minh thế nào là sức mạnh và tầm quan trọng của nhân quyền , từ tự do về sử dụng internet , tự do ngôn luận , các quyền tự do căn bản kể cả quyền đối lập chính kiến , một bước tiến với tới nhân quyền , một bước tới gần hơn sự ổn định và thịnh vượng cho Việt Nam ”

Mặc dù có nhiều nhận định khác nhau về lời phát biểu này của ông Talwar cho vấn đề nhân quyền của Việt Nam, nhưng chúng ta nhìn thấy chính phủ Obama không buông những đòi hỏi cải thiện nhân quyền khi xúc tiến hợp tác quân sự với Cộng Sản Hà Nội. Một điều trùng hợp khá thú vị là ông Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu tuần lễ trước đó là “không thể cấm…đưa thông tin lên mạng ”

Không biết dàn giao huởng Nguyễn Tấn Dũng- Obama sẽ hát hò đồng điệu đồng nhịp được bao lâu?

B. Hợp Tác về Thuơng Mại :

Trong bài diễn văn của mình , ông Talwar đưa ra những con số kinh tế cụ thể nhằm KHẲNG ĐỊNH VIỆT NAM CẦN HOA KỲ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ , hay nói một cách khác , kinh tế Việt Nam phát triển hay không lệ thuộc hoàn toàn vào Hoa Kỳ

Ông Talwar nói – nguyên văn :

” Twenty years ago (1995) , when we restored our relationship, our bilateral trade was just $451 million. Last year it reached almost $35 billion. During that same time period, the incomes of Vietnamese citizens have quadrupled.

Today, Vietnam exports more goods to the United States than to any other country. Our economic relationship has created thousands of jobs in Vietnam and in the United States.

In every year since normalization in 1995, Vietnam’s GDP has grown by over 4 percent. And in every year since 2000, it has grown by over 5 percent.”

Xin tạm dịch :

“…Hai mươi năm trước, khi hai nước chúng ta khôi phục lại mối quan hệ , thương mại song phương đạt được chỉ là 451 triệu đô. Năm ngoái, đạt gần 35 tỷ đô . TRONG KHOẢNG THỜI GIAN QUA , THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM TĂNG GẤP 4 LẦN.

Hôm nay, VIỆT NAM XUẤT KHẨU HÀNG HÓA SANG HOA KỲ NHIỀU HƠN SANG BẤT CỨ QUỐC GIA NÀO KHÁC. Mối quan hệ kinh tế của chúng tôi đã tạo ra hàng ngàn việc làm ở Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong mỗi năm kể từ khi bình thường hóa năm 1995, GDP của Việt Nam đã tăng hơn 4 phần trăm. Và trong mỗi năm kể từ năm 2000, nó đã tăng hơn 5 phần trăm.”

Như vậy , từ một nền kinh tế đứng hàng thứ ba nghèo nhất trên thế giới sau 10 năm Quá Độ theo kinh tế Mác Lê ngu xuẩn , Việt Nam đã có một mức tăng trưởng điều đặn từ bốn đến năm phần trăm sau khi BÌNH THUỜNG HÓA VỚI HOA KỲ VÀ ĐƯỢC BÃI BỎ CẤM VẬN BỞI HOA KỲ. Cũng đồng thời , Hoa Kỳ trở thành bạn hàng LỚN NHẤT của Việt Nam , chớ không phải Trung Quốc , người anh em “bành trướng ” !

Tuy nhiên , vị Trợ Lý Ngoại Trưởng , ông Talwar đã phát biểu chưa rõ về những tiến độ đạt được sau đàm phán đối với vấn đề hiệp ước Trans-Pacific Partnership.

C. Hợp Tác về Quốc Phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam :

Các chuyên gia điều cho rằng đây là trọng tâm của chuyến đi của ông Talwar sang Hà Nội , thế nhưng bài diễn văn của ông né tránh đưa ra những chi tiết cụ thể những gì mới đạt được trong khi đàm phán giữa ông với các viên chức Cộng sản Hà Nội trong lãnh vực hợp tác quốc phòng.

Bài diễn văn của ông cũng không đề cập đến tiến trình bải bỏ cấm vận vũ khí của Hoa Kỳ áp đặt lên nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội , mà chỉ đề cập đến con số viện trợ quốc phòng 18 triệu đô la nhỏ nhoi mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong thời gian qua cho an ninh hàng hải

Ông Talwar nhắc lại thông điệp CÂN BẰNG sức mạnh quốc phòng mà Hoa Kỳ đeo đuổi , hiển nhiên là nhắm vào Trung Quốc cũng như quan điểm của Hoa Kỳ về một phương thức hành xử chung tại Biển Đông.

Từ đó , mọi người đang nghi vấn ông Talwar đi về với bàn tay không mà không đạt được thỏa hiệp nào đáng kể về mặt hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Cộng Sản Hà Nội

III. NHỮNG DANG DỞ SAU ĐÀM PHÁN

Mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ được coi là hoàn thiện khi Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận vũ khí và quay trở lại hiện diện quân sự tại Cam Ranh hay Đà Nẵng cho sự quân bằng sức mạnh quân sự ở Đông Nam Á. Cả hai điều này đã đang bi ngăn cản bởi những tranh chấp nội bộ về mặt nhân sự trong hàng ngũ lãnh đạo Cộng Sản khiến cho sự bất ổn về chính trị tại Việt Nam luôn hiện diện.

Sự bất ổn khiến lập trường Việt Nam trong đối ngoại bị mù mờ không rõ , Việt Nam có thật sự nằm quỹ đạo của Trung Quốc hay đang muốn sát cánh cùng Hoa Kỳ quân bằng thế mạnh quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông

Cho nên chúng ta không thể hy vọng nhiều ở những chuyến đi đàm phán như chuyến đi của Trợ Tá Ngoại Trưởng Puneet Talwar vì thực tế , đây chỉ là những chuyến đi mang tính chất thăm dò kiểm chứng- rất cần thiết- nhưng chưa thể đủ sức cho những tiến bộ ngoại giao song phương.

Điều mà ông Talwar thu được trong chuyến đi này là Cộng Sản Hà Nội đang mỗi lúc nhích gần hơn tới Hoa Kỳ để tìm một lối thoát cho chính trị và quốc phòng đang bị bế tắt và đe dọa.

Đối với Đảng Cộng Sản Trung Quốc , Đảng Cộng Sản Việt Nam là một bằng chứng của nuôi ông tay áo ; và vì vậy , giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ có thế nhích gần tới Hoa Kỳ càng sớm càng tốt để khỏi bị thanh trừng khi bị Trung Quốc khống chế hoàn toàn

*****************

Toàn bộ bài diễn văn của Puneet Talwar có thế xem tại :

The U.S.-Vietnam Relationship: Advancing Peace and Prosperity in 2015

© Tú Hoa & Đàn Chim Việt

26 Phản hồi cho “Hoa Kỳ – Việt Nam: Đàm phán an ninh quốc phòng lần thứ bảy”

 1. noileo says:

  “CSVN có đường lối riêng của mình” (tu Phuong)

  Đường lối riêng của CSVN có thể đụơc nhìn thấy qua hành động của cố chủ tịch Hồ chí Minh của nhà nước VNDCCH thành lập ngày 2-9-1945 xóa sổ ngày 6-3-1946:

  dù có phải ăn cứt Tây hay hửi rắm tây, ăn cứt Tàu hay hửi rắm tàu thì chủ tịch Hồ chí Minh cũng ăn, cũng hửi tuốt tuồn tuột, miễn sao giữ được chức danh “chủ tịch”

 2. Bình says:

  Thôi xin mấy anh cao bồi American , dân tộc Việt chúng tôi khổ quá rồi…mấy anh cao bồi còn thuơng thảo đàm phán cái con khỉ mẹ gì nữa , cứ lấy khẩu Colt 45 dí vào đầu Trọng Lú mà nói ” surrender or death !” cho dân tộc Việt này thoát khỏi họa cộng sản dùm cái !

  Mr. President Obama , No More Communist in Việt Nam , please !

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   Thưa …. đâu có , cao bồi America bây giờ thời đại toàn cầu hóa , chơi kiểu khác rùi…Cao bồi Mẽo vào Hà Nội rồi nói với Trọng Lú , ” We want to BUY OFF your party , how much? Name the price ! ” ; Chừng nào anh Trọng Lú lú quá cỡ không chịu bán thì mấy anh cao bồi America lúc bấy giờ mới rút Colt 45 ra mà hỏi : ” For sell or not for sell?” Vì còn khúc mắc giá cả nên mới có đàm phán mặc cả bấy lâu …it takes time ….hihihhi..

   Nay Ki’nh

 3. Tú phương says:

  Qua phân tích của tác giả Đàn Chim Việt thì cứ như là Mỹ đang cưu mang VN ấy, kiểu như mối quan hệ Mỹ đối với VNCH ngày xưa?
  Các vị nên nhớ là vì sao CSVN lại thắng Mỹ trong khi lúc đó TQ với vai trò đỡ đầu cho VN nhưng họ lại không muốn cho VN thắng Mỹ? (họ chỉ muốn VN và Mỹ cứ nhùng nhằng đánh nhau mãi mà thôi). CSVN có đường lối riêng của mình mà không ai có thể điều khiển được dù là TQ ngày xưa hay là Mỹ bây giờ. Đàn Chim Việt vẫn dùng cái con mắt của VNCH xưa để đánh giá mối quan hệ Việt Mỹ ngày nay là một sai lầm lớn. Phải hiểu rằng Mỹ cần VN cũng như VN cần Mỹ. cả hai đều bình đẳng như nhau không hơn không kém. (Không phải quan hệ kiểu Mỹ với VNCH xưa). VN giàu mạnh lên thì cũng có lợi cho Mỹ ngược lại có Mỹ thì VN càng chóng được như vậy, thế thôi. Người Mỹ có vẻ đã hiểu ra cái chân lý này nhưng cũng có vẻ như mấy vị người Mỹ gốc Việt ở đây thì không?

  • Khổng Khuyết says:

   Thưa đồng chí Tú Phương ,

   Bài chủ chỉ là một bài dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt…, Xin đồng chí đừng vì hội chứng “Việt Nam Cộng Hòa” sợ hãi trong lòng bấy lâu nay mà đâm ra lo lắng la hoảng vô cớ để rồi “bể dĩa”.

   Nhân đây cũng xin cám ơn đồng chí Obama vĩ đại , trên tinh thần nhường cơm sẽ áo cách mạng bấy lâu giữa hai nước Việt Nam -Hoa Ky` , đã tặng cho nhân dân Việt Nam mấy chiếc tàu tuần duyên cở bự chạy đuổi – tăng thế mạnh quốc phòng cho nhân dân Việt Nam , đãm bảo tính tất thắng của tình thần cách mạng nhân dân hai nước trước BỌN BÀNH TRƯỚNG BÁ QUYỀN PHẢN CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC !

   Khổng Khuyết

 4. Tâm Huyết says:

  Phải công nhận bài viết của Tú Hoa rất ý nghĩa và góp ý của cudean và Nguyễn Trọng Nhân thật tuyệt vời . Chúc các bạn thẳng tiến.

 5. NGÀN KHƠI says:

  CHÍNH TRỊ VÀ NGUYÊN TẮC

  Chính trị đúng phải cần theo nguyên tắc
  Dù nước nào trên thế giới thế thôi
  Dù Việt Nam, Lào, Mỹ, hay Tàu
  Dù Pháp, Ấn, hay Anh, đâu cũng thế

  Chính trị bậy thì luôn đầy cảm tính
  Chỉ vui đâu liền chúc đấy gọi là
  Chẳng bao giờ nhằm giá trị sâu xa
  Mà thực chất toàn mưa đâu vuốt đấy

  Như dân chủ tự do là nguyên lý
  Như nhân quyền, độc lập mới bao la
  Còn độc tài, độc đoán chỉ tà ma
  Phi thực tế và phản thùng khoa học

  Đơn giản vậy cải nhau chi ấm ớ
  Chỉ làm theo hay chính trị tuân theo
  Hẳn là đây cảm tính thảy một lèo
  Và sau trước đều thật toàn nhảm nhí

  Bởi nguyên tắc phải luôn dân làm chủ
  Phải tự do độc lập mới thật tình
  Còn tuyên truyền dụ khị cứ linh tinh
  Thì sau trước chỉ nhóm bè thủ lợi !

  ĐẠI NGÀN
  (29/01/15)

 6. Nguoi Viêt says:

  Câu nhân dinh thpat hay :
  “giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ có thế nhích gần tới Hoa Kỳ càng sớm càng tốt để khỏi bị thanh trừng khi bị Trung Quốc khống chế hoàn toàn”

 7. Nguyễn Trọng Dân says:

  Thưa , phải công nhận cái hình minh họa coi ngầu thiệt !

 8. CUDEAN says:

  Đừng huy vọng CSVN sẽ sụp đổ về kinh tế. Hay trợ giúp những người CSVN cấp tiến để chống lại sự bành trướng của Trung Cộng. Tôi huy vọng phe TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ lãnh đạo đất nước và sẽ không lệ thuộc vào TC và cũng xin TC đừng xen vào nội bộ VN.

 9. Trần Tiến Nam ( Hoa kỳ)
  27/01/2015 at 02:29
  Mỹ đã đặt quan hệ toàn diện với Việt nam và sẽ là nước buôn bán đầu tư lớn nhất vào Việt nam. Tại sao họ lại không thèm để ý đến những gào thét khản cổ họng của mấy đồng chí VNCH nhỉ? Bởi vì họ biết rằng đó là những kẻ vô tích sự, nói róc và chỉ làm khổ nước Mỹ và đất nước Việt nam đã sinh ra và nuôi họ mà thôi. Nếu không tin hãy bảo Lý Tống và ông Bùi Tín phát động phản đối quan hệ Mỹ Việt xem sao? Sẽ bị tóm cổ và vào nhà đá đó. Mà điều lo sợ chính là bị dẫn độ về Việt nam theo hiệp ước hai nước Mỹ Việt. Đến khi đó các vị sẽ đước đón tiếp trọng thị ở sân bay và vào nhà đá xây dựng rất công phu, để nghỉ ngơi. Chỉ 1 giờ là biết lễ độ ngay đấy. Hãy thử xem là biết liền.

  • Khổng Khuyết says:

   Thưa đồng chí ,

   Đề nghị đồng chí nên chỉnh đốn lại tư tưởng. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản không thể thắng lợi nếu cứ tiếp tục khuyến khích tư bản đế quốc làm giàu và bóc lộ nhân dân ta!

   Nguyên tắc của chủ nghĩa Mác Lênin cùng với tinh thần cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa thì không thể nào để tên đầu sỏ Đế quốc tư bản là MỸ trở thành tên tư bản đứng đầu danh sách các nước tư bản đầu tư bốc lột nhân dân Việt Nam anh hùng thắng MỸ ngày nào

   Mác đã viết , “chủ nghĩa tư bản có được thặng dư là HOÀN TOÀN DO BỐC LỘT GIỚI LAO ĐỘNG MÀ CÓ ” Bởi vậy , mọi hình thức đầu tư tư bản trên đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa anh hùng để kiếm lợi nhuận điều không thể chấp nhận được!

   Đã đão bọn Đảng viên lệch lạc tư tưỡng , đi sai đường lối chủ nghĩa Mác ! Nguyễn Tấn Dũng cần phải bị Đảng ta KỶ LUẬT xét xử vì đã bán rẽ nhân dân Việt Nam cho đế quốc MỸ.

   Xin đồng chí suy nghĩ lại !

   Khổng Khuyết

 10. triết lý gia 0001 says:

  …… Người hoạt định chính sách cho hoa-kỳ cần thông minh hơn……linh hoạt hơn trong quan-hệ Việt-Mỹ.Hiện tại chính-phủ CSVN đang thiếu hụt tiền một cách trầm trọng,và khủng hoảng nợ công có thể xẩy ra bất cứ lúc nào sẽ làm sụp đổ chế độ……..Nếu chế độ CSVN sụp đổ sẽ tốt hơn cho quan hệ Việt-mỹ sau này!!!……Còn hiện tại với CSVN vẩn là đôla,còn vấn đề mua vũ-khí sát thương của Mỹ với CSVN vẫn là cái cớ:……..cớ để tòm tèm vay mượn tiền của Mỹ,và là cớ để làm giá với tàu-cộng.CSVN hiện đang quan-hệ mật thiết với NGa….đó mới là đối trọng với tàu-cộng.Tui nhắc lại CSVN với Nga mới là đối-trọng,còn Mỹ chỉ là con cờ để lợi dụng. Hãy thử tưởng tượng một khi Mỹ tung hàng trăm doanh-nhân Hoa-kỳ vào làm ăn với VN,thì bên CSVN họ tung hàng ngàn an-ninh theo dõi là chuyện đương nhiên rồi…..Nhưng phía tàu-cộng cũng sẽ tung cả chục ngàn điệp-viên tàu theo dõi sát doanh-nhân Mỹ….Một doanh-nhân mỹ mà cả trăm gián điệp vừa CSVN vừa tàu-cộng bao quanh thì làm ăn nổi gì?. Nếu Mỹ muốn quan-hệ với VN,thì họ nên quan-hệ với dân Việt qua những hội đoàn…..Hay từ hải-ngoại đó là con đường tốt nhất,còn trực tiếp với CSVN thì chỉ bị lừa,vì gián-điệp tàu-Việt ở mọi nơi,y như trận đánh điện-biên-phủ không biết đâu là lính tàu,đâu là lính CSVN…..Tôi đang nhìn thấy là CSVN tìm mọi cách để moi tiền đôla cũa Mỹ,còn trả nợ thì đã có dân Việt chụi đòn…….Vì tiền đôla Mỹ mà lãnh đạo CSVN phân công nhau lên báo nói..dóc,nào là dân chủ,nhân-quyền tự do ngôn luận……để moi tiền đôla,trong khi thực chất trong nước họ tung an-ninh bắt bớ mọi nơi.Kỷ nhiệm hoang-sa vừa rồi họ tung an-ninh vô quậy phá quá rỏ…..Đó là chưa kể chiêu bài CSVN làm bộ mâu thuẩn với nhau,hiềm kích giả tạo với nhau,cũng chỉ để Mỹ tin mà cho mượn tiền đôla….Người ngu mới nhìn thấy mâu-thuẩn giữa thủ-tướng với bí-thư …..sự-thật họ cùng một ruột kẽ đập người xoa,kẽ lau chùi người hốt rác…để moi tiền Mỹ…Tui nhắc lại mâu-thuẩn giữa nguyễn-tấn-dũng hay nguyễn-phú-trọng….là để bịp thiên hạ,để đo moi tiền đôla tây-phương sự thật đám lãnh đạo CSVN là cùng một phe,với 16 chữ vàng và 4 tốt,tiền dân đen họ cũng nhau tham nhũng chia nhau ăn….rồi thay phiên nhau đi nói dóc,vậy thôi…nay kính.

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   Hihihihi … Đại huynh cứ giỡn chơi hoài….MỸ đâu có NGU dữ vậy… khơi khơi để cho Vẹm ta…lợi dụng……Thằng MỸ nhìn bề ngoài khù khờ…thấy dễ dụ…nhưng ….mà dòm lại …..thì dụ được cái con con rồi mất cả chi lẫn chày hồi nào không hay

   MỸ vờ vịt ngu ngơ để Việt Nam Cộng Hòa thất thủ …..để rồi khối Cộng Sản vì miếng đất Việt Nam Cộng Hòa …..đánh nhau chí chóe suốt 15 năm ….. trò phản thầy …….dàn quân lùng tung xoèng ở khắp các biên giới…để rồi đuối bà chè , cơ nghiệp cộng sản chia nữa thế giới tưởng hồ dài cả trăm năm banh ta lông….

   Nay MỸ lại vờ vịt cho Cộng hốt tiền mà hởi ơi…cái thòng lọng công chính quốc tế về truy tố THAM NHŨNG- HỐI LỘ cứ càng ngày càng gần…

   Cả cái đảng Cộng Phỉ Ba Đình nàm sao mà thoát đây …tiền thì nay đã ngậm rùi… let ‘s see…one …by ..one ….

   Nay Ki’nh

   • Tudo.com says:

    @Nguyễn Trọng Dân:”Cả cái đảng Cộng Phỉ Ba Đình nàm sao mà thoát đây …tiền thì nay đã ngậm rùi… let ‘s see…one …by ..one ….”

    That’s real.
    That is a false-true game that the big boss has been playing…one by…one…

    Yes Sir. Let’ see. . .one by. . .one

Phản hồi