Home » 04:15:pm 11/08/09 Đăng ngày “August 11th, 2009”

CIA và các ông Tướng [1]

CIA và các ông Tướng [1]

Lời giới thiệu: Hôm 19/2/2009 cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ (Central Intelligence Agency – CIA) đã cho giải mật tài liệu mang tên: “CIA and the Generals: Covert Support to military government in South Vietnam”. Tài liệu này do ông  Thomas L. Ahern, Jr., một nhân viên CIA từng làm việc tại [...]

04:15:pm 11/08/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »