Home » 11:03:am 04/08/09 Đăng ngày “August 4th, 2009”

Bùi Chí Vinh, từ yêu em đến yêu nước

Bùi Chí Vinh, từ yêu em đến yêu nước

Nhà thơ Bùi Chí Vinh là nhà thơ nổi tiếng ở trong nước. Những đêm thơ Bùi Chí Vinh làm náo nức Sài Gòn, Huế, Hà Nội. Anh sinh năm 1954, nay 55 tuổi, tài năng đang chín. Sức sáng tạo ở anh vốn dồi dào. 4 tập thơ dày: “Thơ tình”,”Thơ đời”,”Thơ đạo”,”Thơ quậy” [...]

11:03:am 04/08/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »