Home » 07:34:pm 22/08/09 Đăng ngày “August 22nd, 2009”

Lời chúc mừng của một thường dân

Lời chúc mừng của một thường dân

Con két của bà Thanh đã lìa đời. Bà ấy thì cũng đã hết thời. Ông Phạm Thế Duyệt cũng như ông Lê Dũng cũng không còn tại vị. Kẻ phải đứng mũi chịu sào bây giờ chỉ có mỗi bà Nguyễn Phương Nga thôi. Trước cảnh “hoa lạc giữa rừng gươm,” tôi càng nghĩ lại càng ái ngại. Một lần nữa, ước mong bà Tân Phát Ngôn Viên của Bộ Ngoại Giao gặp ít sự cố hơn, và nhiều may mắn hơn, trong những ngày tháng tới.

07:34:pm 22/08/09 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »