Home » 09:27:am 16/08/09 Đăng ngày “August 16th, 2009”

Tản mạn – một chút… thu!

Tản mạn – một chút… thu!

I. Đà Lạt không có mùa Thu, chỉ có hai mùa mưa – nắng. Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa, thành phố mùa xuân, xứ hoa Đào, xứ của ngàn thông… Với sự biến chuyển của cuộc đời, môi trường, khí hậu và xã hội, tác nhân là con người, Đà Lạt hôm nay [...]

09:27:am 16/08/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »