Home » 12:16:am 13/08/09 Đăng ngày “August 13th, 2009”

Alexander Solzhenitsyn: ‘Tôi Không Sợ Chết’

Alexander Solzhenitsyn: ‘Tôi Không Sợ Chết’

Nguyễn Khoa Thái Anh chuyển ngữ LTS: Mới đây, trang mạng Evan (http://evan.vnexpress.net/News/chan-dung/2008/08/3B9ADFF4/) một trang báo điện tử của nhà nước Việt Nam đã cho “lược dịch” bài phỏng vấn ‘I Am Not Afraid of Death’ với nhà văn Solzhenitsyn do báo Independent đăng lại nhân cái chết của nhà văn này tuần qua. Tuy [...]

12:16:am 13/08/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »