Home » 11:04:am 02/08/09 Đăng ngày “August 2nd, 2009”

Võ Nguyên Giáp báo động về Nguyễn Chí Vịnh

Võ Nguyên Giáp báo động về Nguyễn Chí Vịnh

Vụ Tổng Cục 2 nổ ra bắt nguồn từ lá thư của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ngày 3/1/2004 gửi cho Ban chấp hành TW, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm Tra TW dài 7 trang, trong đó lần đầu tiên tương Giáp dùng từ “Siêu nghiêm trọng ” để chỉ Vụ án Tổng cục [...]

11:04:am 02/08/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »