WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:00:am 12/08/09 Đăng ngày “August 12th, 2009”

Coi khinh nhân quyền, những mức tuyệt đỉnh!

Coi khinh nhân quyền, những mức tuyệt đỉnh!

Cứ như Bộ Chính trị cầm đầu chế độ độc đảng ở Việt Nam quyết chí lập những kỷ lục về chà đạp nhân quyền! Xin kể, hàng trăm côn đồ được công an Lâm Ðồng huy động đến chùa Bát Nhã xỉ vả, đánh đập bằng dao, gậy, gây thương tích cho những Phật [...]

11:00:am 12/08/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đề nghị bắt khẩn cấp BBT báo An Ninh Thế Giới

Đề nghị bắt khẩn cấp BBT báo An Ninh Thế Giới

Ngày 08/08/2009 trên báo An Ninh Thế Giới số 881, tác giả Lưu Nguyễn đã viết bài “Lại thêm hành động không hữu hảo trên Biển Đông”. Bài viết nói trên đã lên án mạnh mẽ về việc Trung Quốc xâm lược nhiều đảo trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong đó nêu [...]

05:18:am 12/08/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »