WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:14:pm 14/02/10 Đăng ngày “February 14th, 2010”

Tiếng khóc của muà Xuân

Tiếng khóc của muà Xuân

Cả xóm Bãi nhuộm, không ai là không biết, gia đình ông bà Giáo sống hiền lành, nhân ái với bà con lối xóm. Với cái đức “Đói cho sạch, rách cho thơm” của gia đình ông bà làm cho cả xóm ai cũng kính nể.

03:14:pm 14/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Các chính sách của Obama và hội chứng Carter

Các chính sách của Obama và hội chứng Carter

Nói chung mỗi vị tổng thống Hoa Kỳ có một chính sách ngoại giao khác nhau, nhưng đều có thể phân loại một cách tổng quát trong 4 chính sách mẫu mực…

02:09:pm 14/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hai lão tướng chỉ ra hiểm họa

Hai lão tướng chỉ ra hiểm họa

Trong bài viết mới này, hai ông tướng yêu nước, thương dân đã báo động khẩn cấp việc cấp uỷ đảng cùng chính quyền ở 10 tỉnh đã ký kết với 10 doanh nghiệp Trung quốc đóng tại Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan

01:50:pm 14/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Truyền đơn kêu gọi dân chủ được rải ở nhiều t/p trong dịp Tết

Truyền đơn kêu gọi dân chủ được rải ở nhiều t/p trong dịp Tết

Một ủy ban có tên là “Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ” đã tổ chức rải nhiều truyền đơn mang nội dung kêu gọi dân chủ hóa, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ ở nhiều thành phố lớn của Việt Nam trong mấy ngày Tết

01:41:pm 14/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »