WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:40:am 16/02/10 Đăng ngày “February 16th, 2010”

Chùm thư pháp: Vân-Phi-Chi- Ý-Tượng-Bát-Pháp

Chùm thư pháp: Vân-Phi-Chi- Ý-Tượng-Bát-Pháp

Thế kỷ 13 các nhà truyền giáo Âu châu đến Trung Hoa, họ đã ngẫn ngơ thán phục mỗi chữ viết Hán ngữ là một bức tranh. Điều đó không có chi lạ vì nguồn gốc chữ Trung Hoa là tượng hình Ngày nay, một thử nghiệm của nhiếp ảnh gia Penmanship ( Đài Loan [...]

03:40:am 16/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Cái Tủ Thờ

Cái Tủ Thờ

Đó là sự tan tác gần như hoang sơ của một thời, mà, loài người đã không còn tin vào khả năng huyền bí của đấng tối cao!

03:30:am 16/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Canh Dần: Hy vọng hay Tuyệt Vọng?

Canh Dần: Hy vọng hay Tuyệt Vọng?

Gần đây nhiều tác giả Việt Nam, sống ở nước ngoài hoặc ngay cả trong lòng chế độ

03:08:am 16/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quán Ăn “L’ami Louis”

Quán Ăn “L’ami Louis”

Những thực khách của quán L’ami Louis là những Tổng Giám Đốc – PDG Pháp, của những đại công ty có mặt ở thị trường chứng khoán Pháp CAC 40, hay những CEO Mỹ…

03:01:am 16/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Khi Đàn Chim Việt Online bị “tin tặc” phá hoại

Khi Đàn Chim Việt Online bị “tin tặc” phá hoại

Mọi cố gắng của họ nếu có trong lúc này là làm sao có thật nhiều tiền…

02:34:am 16/02/10 | Đăng tại THƯ BBT | Đọc tiếp »

Vài lời chúc đầu xuân!

Vài lời chúc đầu xuân!

Nhưng một điều tất yếu là từng cá nhân con người, từng dân tộc bằng mọi cách và tìm mọi cách…

01:37:am 16/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phong thái đại biểu Quốc Hội

Phong thái đại biểu Quốc Hội

01:15:am 16/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »