Home » 09:22:am 09/02/10 Đăng ngày “February 9th, 2010”

Rồng đá hay là mũi uốn ván

Rồng đá hay là mũi uốn ván

“Rồng đá hay là mũi uốn ván”, tuyển tập truyện ngắn của hai nhà văn trong nước Vũ Ngọc Tiến và Lê Mai đã gây xôn xao dư luận và khiến Ban Giám Đốc NXB Đà Nẵng – nơi ấn hành tập truyện ngắn trên bị đình chỉ công tác. Tác phẩm “Rồng đá” có đến mức gây tác hại nghiêm trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông nhà nước CHXHVN phải có quyết định thu hồi? Cần phải đọc. Vì thế, xin được giới thiệu tác phẩm “Rồng đá” cùng bức thư ngỏ gửi NXB Đà Nẵng của nhà văn Vũ Ngọc Tiến để độc giả tham khảo.

09:22:am 09/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »