WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:05:am 18/02/10 Đăng ngày “February 18th, 2010”

Vài biện pháp phòng chống DDoS và tin tặc

Vài biện pháp phòng chống DDoS và tin tặc

Việc tin tặc tấn công các trang web tiếng Việt đã xẩy ra từ nhiều năm nay. Trong đó có các thủ thuật như: lợi dụng các lỗ thủng của software quản lý server hay database,…

02:05:am 18/02/10 | Đăng tại KHOA HỌC, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sức mạnh “mềm” hay “tổng hòa”

Sức mạnh “mềm” hay “tổng hòa”

Tuy thuyết lý về “sức mạnh mềm” được đưa ra cách nay đã 20 năm, nhưng chỉ một vài năm gần đây những người Việt có nhu cầu quan tâm mới biết đến cụm từ “sức mạnh mềm”. Người đầu tiên đưa những ý tưởng về một loại sức mạnh mới có thể thay thế [...]

02:02:am 18/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chiến tranh Việt Nam nhìn từ hai người lính Nam, Bắc

Chiến tranh Việt Nam nhìn từ hai người lính Nam, Bắc

Và khi bàn cờ chiến tranh đã sắp xếp xong thì người lính miền Bắc Lưu quang Vũ theo lệnh Đảng vào chiến trường miền Nam để bắn giết người lính miền Nam mà chế độ miền Bắc nhục mạ gọi là “lính ngụy”. Và người lính miền Nam Nguyễn bắc Sơn cũng được lệnh ra chiến trường để nả đạn vào người lính miền Bắc bị miền Nam gọi là “quân Cộng sản xâm lăng Bắc việt.”

01:40:am 18/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Hình ảnh chiến tranh biên giới 1979

Hình ảnh chiến tranh biên giới 1979

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã thành công trong việc chiếm thêm đất đai của Việt Nam.

01:24:am 18/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, MEDIA | Đọc tiếp »

Xin cho tôi được hỏi

Xin cho tôi được hỏi

Đất nước đang thực sự nằm trong tầm ngắm của bọn bá quyền Trung Quốc (TQ). Tôi xin được trình bày thẳng thắn với các vị lãnh đạo ĐCSVN

12:00:am 18/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »