WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:20:pm 20/02/10 Đăng ngày “February 20th, 2010”

Tiêu Dao Bảo Cự: Người đi tìm bão

Tiêu Dao Bảo Cự: Người đi tìm bão

Ông phải là một trong những người lãng mạn cách mạng cuối cùng của thời đại lôi thôi quốc-cộng này. Ngày còn trẻ, ông dấn thân tranh đấu và chịu tù đày trong chế độ trước. Ở tuổi trung niên, ông bị khai trừ và lãnh biết bao đày đoạ trong chế độ này từ [...]

11:20:pm 20/02/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ăn mừng một ngàn năm Thăng Long

Ăn mừng một ngàn năm Thăng Long

Sử gia Hoàng Xuân Hãn trong sách Lý Thường Kiệt nói: “Đời Lý là đời thuần từ nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó là nhờ ảnh hưởng của đạo Phật.” Ăn Mừng Một Ngàn Năm Thăng Long, là phải nhớ tới điều ấy.

01:59:pm 20/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bên trong những ngọn sóng tại Hawaii

Bên trong những ngọn sóng tại Hawaii

tình cờ từ bên trong những ngọn sóng anh bắt gặp được vẻ đẹp và sức mạnh của những ngọn sóng quái dị này.

05:13:am 20/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyễn Hữu Liêm: Dân chủ pháp trị

Nguyễn Hữu Liêm: Dân chủ pháp trị

Một công trình biên soạn rất nghiêm chỉnh về “pháp trị” (cai trị bằng pháp luật) trong lãnh vực cơ chế và về giá trị của pháp luật đối với các lý tưởng, nhu cầu quốc gia và công dân.

03:52:am 20/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Thế giới mới, thời cơ mới, con đường đấu tranh mới

Thế giới mới, thời cơ mới, con đường đấu tranh mới

Mong rằng VN sẽ nắm bắt kịp thời các chuyển đổi đó mà vươn vai Phù Đổng sừng sững đứng lên, bước đi bằng những đôi hia vạn dặm

03:51:am 20/02/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

2 trường học TQ có liên quan đến tin tặc, quan hệ với quân đội TQ.

2 trường học TQ có liên quan đến tin tặc, quan hệ với quân đội TQ.

Những điều tra viên này cũng nói rằng những cuộc tấn công nhằm đánh cắp bí mật thương mại, mã code lập trình, điện thư trao đổi của các nhà đấu tranh nhân quyền có thể đã bắt đầu kể từ đầu tháng 4 năm 2009.

03:24:am 20/02/10 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Một chút tản mạn về thi ca

Một chút tản mạn về thi ca

Thi ca chân chính không nuôi dưỡng lòng thù hận, chiến tranh và giai cấp. Thi ca là tiếng nói từ tâm, nhân bản, xuôi cuộc hành trình ở mọi nơi chốn và thời gian bằng tinh thần tự do khai phóng.

03:00:am 20/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »