WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:37:am 28/02/10 Đăng ngày “February 28th, 2010”

I drove all night

I drove all night

I had to escape
The city was sticky and cruel
Maybe I should have called you first
But I was dying to get to you

03:37:am 28/02/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Chuyện quê tôi [1]

Chuyện quê tôi [1]

Nhưng đau lòng nhất, tủi nhục nhất và đáng phẫn nộ nhất là việc ngư dân VN càng ngày càng mất dần vùng đánh cá truyền thống của cha ông để lại..

02:57:am 28/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vũ Đức Vượng nhậm chức Giám đốc chương trình SYA

Vũ Đức Vượng nhậm chức Giám đốc chương trình SYA

Tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà nội, ông Vượng sẽ coi sóc tất cả mọi hoạt động của học đường, kể cả chuyện giám sát khoảng 30 đến 40 học sinh Hoa Kỳ lớp 11 và 12

02:18:am 28/02/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tản mạn đầu Xuân: thay đổi ngày Tết?

Tản mạn đầu Xuân: thay đổi ngày Tết?

Tôi xin kể lại qua câu chuyện một người đồng nghiệp Nhật. Trong một dịp ăn trưa những trao đổi bên lề giữa ông ta và tôi đã đưa đẩy đến các đề tài lịch sử, văn hóa, chính trị. Điều lý thú là dù chỉ là một tiến sĩ chuyên môn về khoa học [...]

02:14:am 28/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »