WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:03:am 21/02/10 Đăng ngày “February 21st, 2010”

Giá như có những cuộc tập trung

Giá như có những cuộc tập trung

Nguyên nhân nào đã dẫn đến cảnh nghèo đói, lạc hậu hiện nay của người nông dân Nam Bộ? Điều gì đã đẩy hàng triệu lao động chính từ các vùng đất phì nhiêu, phải lặn lội lên các trung tâm đô thị (nhiều nhất là Sài Gòn) để làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày?

09:03:am 21/02/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đại Vệ Chí Dị

Đại Vệ Chí Dị

Đúng hay sai giờ không quan trọng, cái cần là chúng ta còn dựa vào Tề còn có được bổng lộc. Dẫu không là trùm thiên hạ thì cũng có thái ấp, dăm chục mẫu dưỡng thân. Còn hơn biến loạn há đến một tấc đất cũng vùi thây cũng chả còn.

01:09:am 21/02/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Muôn năm Mao lãnh tụ?

Muôn năm Mao lãnh tụ?

Thực tế, khẩu hiệu “Muôn Năm Hồ Chí Minh” từ lâu đã thành công thức “cúng cụ” rồi, một thứ kinh điển lúc nào cũng nghe, cũng thấy. Nhưng còn “Muôn Năm Mao Trạch Đông” là chuyện rất lạ, chỉ mới được nghe.

12:20:am 21/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sống thừa [1]

Sống thừa [1]

Lần đầu tiên sau 30 ngày anh thức dậy ở nhà mình. Trong căn phòng đọc sách. Đây là nơi anh được vợ và hai cô gái “chỉ định” vì nó gần điện Phật để anh có thể “tỉnh tâm” niệm Phật cầu kinh. Anh vào toilet bằng những bước chân nặng nề, nhìn mình [...]

12:04:am 21/02/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »