WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:55:pm 07/01/11 Đăng ngày “January 7th, 2011”

Những hình ảnh đặc biệt tại La Vang ngày 4 tháng 1

Những hình ảnh đặc biệt tại La Vang ngày 4 tháng 1

Lễ bế mạc năm thánh Giáo hội Công giáo Việt Nam kiêm Đại hội hành hương Đức mẹ La Vang lần thứ 29 tại La Vang (4-6/1/2011)  

03:55:pm 07/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Vai trò của Blogger trong tiến trình Dân Chủ hóa

Vai trò của Blogger trong tiến trình Dân Chủ hóa

Blog Chỉ trong vòng 4 năm trở lại đây sinh hoạt blog đã làm thay đổi rất nhiều môi trường thông tin ở Việt Nam, đặc biệt đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị trong một bộ phận người dân có quan tâm về lĩnh vực vốn được cho là nhạy cảm [...]

12:43:pm 07/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những cò mồi, tay sai cho ngoại bang đang làm gì?

Những cò mồi, tay sai cho ngoại bang đang làm gì?

Chúng ta tự hỏi: Vì sao Mẹ Hiền lại sản sinh ra lũ con cháu “khả ố’’, hùa nhau đón rước kẻ thù vào đô hộ đất nước lần nữa?

10:42:am 07/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi tham nhũng trở thành một thứ “văn hóa”

Khi tham nhũng trở thành một thứ “văn hóa”

Phải đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội, sao cho toàn dân hiểu được họ là chủ đất nước, có quyền yêu cầu chính quyền phục vụ họ mà không được đòi hỏi họ phải chi phí “lót tay”.

05:30:am 07/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chẳng lẽ Trời sẽ mỗi ngày một tối

Chẳng lẽ Trời sẽ mỗi ngày một tối

Một chiến dịch bịt miệng dân chủ thô bạo và tốn kém chưa từng thấy đang được tiến hành. Không một báo mạng nào, không một blog có tên nào không bị “trảm”.

05:04:am 07/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Việt Nam Trong Chiến Tranh Tư Hữu

Việt Nam Trong Chiến Tranh Tư Hữu

Việt Nam Trong Chiến Tranh Tư Hữu (*) là tựa của một tác phẩm mới do Tiếng Quê Hương xuất bản, vào cuối năm 2010. Đây là một cuốn sách hơi quá khổ, hiểu theo nghĩa bóng, nếu so với nhiều tác phẩm khác (cùng loại) đã xuất hiện trong năm. Tác giả, ông Nguyễn [...]

03:30:am 07/01/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Khái luận về sự nghiệp văn chương của Tolstoi [2]

Khái luận về sự nghiệp văn chương của Tolstoi [2]

Theo Tolstoy niềm hạnh phúc của tha thứ chính là ý nghĩa tình vị tha bác ái, kẻ nào tát má bên này ta sẽ đưa má bên kia.

12:00:am 07/01/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

VN ‘xem xét’ vụ nhà ngoại giao Mỹ bị tấn công trong lúc Mỹ triệu tập đại sứ VN để phản đối

VN ‘xem xét’ vụ nhà ngoại giao Mỹ bị tấn công trong lúc Mỹ triệu tập đại sứ VN để phản đối

linh mục Lý nói ông chứng kiến cảnh ông Christian Marchant bị một nhóm người bao vây, giằng co và ép khiêng lên xe trong tiếng la hét cãi cọ của cả hai bên.

12:00:am 07/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »