WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:00:pm 06/01/11 Đăng ngày “January 6th, 2011”

Những nhân vật nổi tiếng thế giới nói gì về CS

Những nhân vật nổi tiếng thế giới nói gì về CS

Nguồn: Nhận qua e-mail

02:00:pm 06/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đại hội XI đảng CSVN: Vẫn loay hoay vác cây tre đi ngang

Đại hội XI đảng CSVN: Vẫn loay hoay vác cây tre đi ngang

Chúng ta có thể khẳng định việc cố tình bám víu vào cái chủ nghĩa Marx-Lênin là một sự hoàn toàn sai trái phản quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội của đảng Cộng sản Việt Nam.

01:43:pm 06/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân dân mừng đảng năm mới

Nhân dân mừng đảng năm mới

09:49:am 06/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Viên chức ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Huế

Viên chức ngoại giao Mỹ bị tấn công ở Huế

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa lên tiếng “phản đối mạnh mẽ” vụ một quan chức sứ quán Mỹ bị tấn công khi tiếp cận linh mục Nguyễn Văn Lý ở thành phố Huế. Ông Christian Marchant, tùy viên chính trị của Đại sứ quán Mỹ, được mô tả là đã bị xô đẩy và [...]

05:46:am 06/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Anh Sâm, đu du oăn tu xây xăm xinh mo?

Anh Sâm, đu du oăn tu xây xăm xinh mo?

Thế độc quyền của VTV khiến cho họ và cả anh Sâm đều có thể tỉnh bơ lờ chuyện dịch nhảm đi mà không một lời xin lỗi. Khinh khán giả đến thế là cùng!

05:37:am 06/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tài liệu đặc biệt, góp phần chuẩn bị cho Đại hội Đảng XI

Tài liệu đặc biệt, góp phần chuẩn bị cho Đại hội Đảng XI

Đổi mới toàn diện – đó chính là liệu pháp đúng đắn nhất để nhân dân Việt nam, Đảng CS Việt nam tự vượt qua được chính mình, tạo cơ sở vững chắc để vượt qua được những khó khăn hiện nay.

12:59:am 06/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Kỳ vọng của giới trẻ trước Đại hội Đảng

Kỳ vọng của giới trẻ trước Đại hội Đảng

Nhưng ở kỳ đại hội này, mình thấy có một cái khác so với những lần trước, là ở những lần trước thì những dư luận xung quanh không bao giờ dám đụng đến Bộ Chính Trị, nhưng mà lần này mình thấy là những cái góp ý là đụng thẳng vô. Ví dụ như là “lỗi hệ thống”, đó là chủ tịch Nguyễn Văn An nói, mình đọc được trên internet. Mình thấy đó là một dấu hiệu, bởi vì có văn kiện để mà góp ý. Nhân đại hội đảng mới có cái văn kiện đó và có văn kiện góp ý thì những người trong đảng lên tiếng. Hồi giờ thì mình thấy không được như vậy đâu, bây giờ mình được vậy thì mình thấy có hy vọng, có một chút tiến triển, chứ còn cái kết quả sau đại hội này mà có ảnh hưởng gì đến dân hay không thì mình nghĩ chẳng có gì ảnh hưởng hết.

12:32:am 06/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »