WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:52:pm 05/01/11 Đăng ngày “January 5th, 2011”

Nhân viên ĐSQ VN tại Ba Lan kiểm tra máy vi tính của công dân?

Nhân viên ĐSQ VN tại Ba Lan kiểm tra máy vi tính của công dân?

Dưới bài viết của tác giả Phạm Trung Bách cũng có một số bình luận phản ứng lại vụ việc này, gọi đó là “hành động vô văn hóa”, “vi phạm pháp luật”, “phải tống cổ” và đề nghị đưa ông Mích ra tòa.

06:52:pm 05/01/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đàn Chim Việt vẫn đang bị tấn công với 160 triệu Hit/ngày

Đàn Chim Việt vẫn đang bị tấn công với 160 triệu Hit/ngày

Trung bình 7 triệu/ giờ. Phần lớn các IP này ở Việt Nam từ Viettel, Fpt, VNPT…

04:02:pm 05/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Dân biết, dân bàn và dân kiểm tra”

“Dân biết, dân bàn và dân kiểm tra”

Ở Việt Nam, có lẽ dân chúng chỉ được quyền “kiểm tra” một nơi duy nhất: Khoảng cách giữa các bức tường kín mít trong các nhà tù!

12:38:pm 05/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thủ tướng VN giao nhiệm vụ cho công an

Thủ tướng VN giao nhiệm vụ cho công an

Thủ tướng Dũng yêu cầu lực lượng công an dẹp bỏ âm mưu diễn biến hòa bình, chống lật đổ và ngăn chặn hình thành đối lập.

12:08:pm 05/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phong thủy đại hội đảng CSVN XI [kết]

Phong thủy đại hội đảng CSVN XI [kết]

Ðất nước Việt Nam mãi mãi tồn vinh, đảng csvn không phải là đất nước hay dân tộc mà chỉ là một bộ phận chính trị đã đánh mất lý tưởng, đã thất bại và phản bội chủ nghĩa Mac Lenin và Hồ Chí Minh không còn lý do để tồn tại, tất yếu phải cáo chung.

11:21:am 05/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư gửi tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang

Thư gửi tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang

Anh ca ngợi ông Nguyễn văn An như một Gorbachev Việt Nam là anh ngầm khuyến khích một nhân vật lãnh đạo nào đó đang có chức, có quyền hãy noi gương ông Nguyễn văn An để trở thành một Gorbachev. Tôi suy nghĩ như thế có đúng không, thưa anh Thanh Giang? Bởi vì ông Gorbachev là người đang nắm quyền lãnh đạo Xô Viết mới thay đổi được chế độ; còn ông Nguyễn văn An là người đã … về vườn.

02:41:am 05/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung quốc có thể cứu châu Âu hay cứu chính mình?

Trung quốc có thể cứu châu Âu hay cứu chính mình?

…muợn thế cứu đồng Eu-rô là Trung quốc tự cứu mình và xuất hiện ở sân chơi này như một vị anh hùng mà không còn lo bị nhiều nước trong liên hiệp châu Âu ngăn cản như xưa nữa. Phần tiếp theo sẽ là sự đầu tư ồ ạt vào Đông Nam Á để gây thế lực tại khu vực này và để làm mất đi ảnh hưởng còn lại sau cùng của Hoa kỳ tại đây.

02:19:am 05/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »