WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:44:pm 20/01/11 Đăng ngày “January 20th, 2011”

Truyện tình Nhân Dân với Đảng

Truyện tình Nhân Dân với Đảng

Ngày xửa ngày xưa  Đảng và Nhân Dân yêu nhau tha thiết, hồi đó Đảng rất đẹp trai, hát tiếng Nga, nói chuyện Tàu như rót mật vào lòng người. Nhân Dân mới tuổi dậy thì  phải lòng Đảng đến nỗi mất ăn, mất ngủ. Một hôm có hội Nhân Dân gặp Đảng đầu mày [...]

05:44:pm 20/01/11 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Blogger Cô Gái Đồ Long được tại ngoại chờ xét xử

Blogger Cô Gái Đồ Long được tại ngoại chờ xét xử

bài viết đã nêu tên thứ trưởng bộ Công an, Nguyễn Khánh Toàn, và có đôi lời bình luận về gia sản của ông tướng này cũng như chuyện ăn chơi của con trai ông và ví vợ ông như một Giang Thanh của Việt Nam.

11:45:am 20/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hạ màn Đại Tiệc

Hạ màn Đại Tiệc

Một trong những luận điểm mà Tiệc ta hay dùng để mỵ dân là sự minh bạch. Vậy đố ai biết, Đại Tiệc này đã chi hết bao nhiêu tiền?

11:11:am 20/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Truyền thống gia đình trong Đảng

Truyền thống gia đình trong Đảng

Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 200 vị. Trong đó, có một số tân ủy viên là con các lãnh đạo cao cấp. Một số người được dư luận nói đến, một số người khác gần như ít biết. Điểm qua các nhân [...]

09:50:am 20/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một lời thỉnh cầu với nhà văn Trần Nghi Hoàng

Một lời thỉnh cầu với nhà văn Trần Nghi Hoàng

Sự im lặng của ông sẽ khiến cho độc giả của ông đánh giá ông thấp. Họ sẽ nghĩ ông đã làm một điều gì đó khuất tất mà không đủ dũng cảm nhìn nhận. Từ nay trở đi, những bài viết của ông sẽ trở nên vô giá trị.

05:26:am 20/01/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Sự can đảm của đảng Cộng sản Việt Nam

Sự can đảm của đảng Cộng sản Việt Nam

Can đảm bất chấp sự thật. Bất chấp thực tế. Bất chấp lịch sử. Bất chấp tất cả. Miễn là còn được giữ quyền. À, mà còn tiền nữa chứ.

04:47:am 20/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Con đường hoan lộ của đồng chí Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị

Con đường hoan lộ của đồng chí Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị

Nếu con đường hoạn lộ của thái tử họ Nông còn có chút ít truân chuyên của Kiều thì con đường hoạn lộ của cậu ấm Thanh Nghị lại êm ru như tàu sắt cao tốc.

04:33:am 20/01/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tiếp tục kinh tế phá sản

Tiếp tục kinh tế phá sản

Nhưng cuối cùng, Đại hội vẫn “thành công rực rỡ,” vì những gì các ông lớn quyết định từ trước đều được thông qua vui vẻ.

03:18:am 20/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư gởi ông cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ

Thư gởi ông cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ

Ông nghĩ rằng: khi ông trở về VN với tất cả tấm chân tình để cùng với các nhà lãnh đạo CSVN xây dựng đất nước, xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải dân tộc trong tinh thần đại đoàn kết như là một hiền tài mà đất nước đang cần, ý tưởng này của ông rất hay và đáng được hoan nghênh nếu như các nhà lãnh đạo CSVN thực lòng vì dân, vì nước như họ từng tuyên bố và không điêu ngoa giả dối như họ đã và đang làm.

12:01:am 20/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại hội đảng quyết tâm đổi mới kinh tế để theo kịp Trung Quốc

Đại hội đảng quyết tâm đổi mới kinh tế để theo kịp Trung Quốc

… tại vài quốc gia cộng sản, khi đảng Cộng sản mất khả năng kiểm sóat kinh tế cũng dẫn đến bất ổn chính trị và cũng là lúc để người dân vùng lên giành lại chính quyền. Đã có lần nhiều đảng viên cộng sản Việt Nam phải thét to khẩu hiệu “đổi mới hay là chết”.

12:01:am 20/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »