WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:34:pm 09/01/11 Đăng ngày “January 9th, 2011”

Công an trấn áp phong trào Dân chủ

Công an trấn áp phong trào Dân chủ

Bản tin của FNA, phát đi lúc 22:00, 09/01/2011 cho biết công an Huế đang rất lo sợ, họ tăng cường canh gác trước cửa Nhà Chung Huế và nơi cha Phan Văn Lợi ở.

08:34:pm 09/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hai Vẻ Đẹp của Nhất Linh

Hai Vẻ Đẹp của Nhất Linh

Tháng 10 năm 2010 vừa qua một họa phẩm hiếm quí của Nhất Linh đã được bán đấu giá tại Hồng Kông. Sotheby’s nhà bán đấu giá nghệ phẩm danh tiếng cho biết lần đầu tiên một bức họa của Nguyễn Tường Tam được bầy bán trên thị trường thế giới. Bức họa mang tên [...]

03:54:pm 09/01/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Luật rừng Hà Nội

Luật rừng Hà Nội

04:38:am 09/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Hộ chiếu cho kẻ thù dân tộc

Hộ chiếu cho kẻ thù dân tộc

CH XHCN VN không muốn những tiếng nói độc lập của công dân như vậy. Vậy Ba Lan, nơi Vân Anh từng sống, học tập và làm việc gần 20 năm có muốn cô không?

02:00:am 09/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại hội đảng XI: không thể đày đọa những công dân ưu tú

Đại hội đảng XI:  không thể đày đọa những công dân ưu tú

Ðã thành lệ, cứ vào các dịp lễ lớn trong nước là không khí chính trị trở nên căng thẳng. Lực lượng công an, cảnh sát vũ trang, cả một số đơn vị quân đội được huy động để giữ gìn an ninh, an toàn và trật tự xã hội. Đại hội XI lần này [...]

01:47:am 09/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thế Giới bước qua năm 2011

Thế Giới bước qua năm 2011

2010 đã cho nhân loại những bài học gì, và 2011 có phải là năm người ta có thể đối phó với nhiều vấn đề một cách hữu hiệu hơn? Bài tổng kết đầu năm này có ba phần: Những tin tức được để ý đến nhiều nhất trong năm 2010, lịch trình những sinh hoạt đã được dự trù cho năm 2011, và sau hết, phỏng đoán về những chiều hướng thay đổi của thế giới trong năm mới.

01:29:am 09/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bến tầm xuân

Bến tầm xuân

Năm mới, mùa Xuân là sức bật của tuổi trẻ, là điểm hẹn của tuổi trung niên và dấu ghi thêm một bước gần đất của tuổi già. Nhưng tinh thần… ham vui cũng giông giống như “tài không đợi tuổi”. Mong rằng, tinh thần nụ cười của tuệ giác mùa Xuân đang có sẵn trong mỗi lòng người sẽ đâm chồi nẩy lộc tự nhiên và dễ dàng như hoa lá quanh mình.

12:01:am 09/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bài học cho người Mỹ

Bài học cho người Mỹ

Giờ thì chính người Mỹ đã trở thành “người trong cuộc,” người Mỹ đã được nhà nước Việt Nam “dạy” thêm “bài học” về nhân quyền ở Việt Nam

12:00:am 09/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »