WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:48:am 26/01/11 Đăng ngày “January 26th, 2011”

Những cái chết lãng xẹt

Những cái chết lãng xẹt

Người ta định hướng dân trí thế nào, xin hãy xem truyền hình hàng ngày và báo chí, đếm thời lượng phát hình và đếm các bài báo. Bạn sẽ thấy vấn đề ý thức con người chiếm khiêm tốn bao nhiêu giữa những tin tức về hoa hậu, trò ăn chơi, tin lá cải, giật gân.

04:48:am 26/01/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Lê Ðức Thúy ăn, cả nước nhục

Lê Ðức Thúy ăn, cả nước nhục

Không có gì bảo đảm là các lãnh tụ cộng sản còn giữ được khả năng biết hổ thẹn

04:42:am 26/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ông Vi Đức Hồi lãnh tám năm tù

Ông Vi Đức Hồi lãnh tám năm tù

Sau khi nghe tuyên án, ông Hồi tỏ ra “rất bình thản, chịu đựng” và đã quyết định sẽ kháng án.

03:12:am 26/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tuyên Cáo số 1 về Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ

Tuyên Cáo số 1 về Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ

Vào ngày 7 tháng 1, 2011, tại miền bắc California, Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ (Vietnamese American Business Association/VABA) đã được thành lập với mục đích chính là hỗ trợ, vận động và liên kết các doanh gia người Mỹ gốc Việt trong các hoạt động thương mại tại Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á và Việt Nam.

01:07:am 26/01/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Việt Weekly phỏng vấn ông David Dương, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ

Việt Weekly phỏng vấn ông David Dương, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ

Tại Bắc California, ngày 7 tháng 1, 2011, Hiệp Hội Doanh Gia Việt Mỹ (Vietnamese American Business Association/VABA) đã được thành lập với mục đích chính là hỗ trợ, vận động và liên kết các doanh gia người Mỹ gốc Việt trong các hoạt động thương mại tại Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á và Việt Nam.

01:06:am 26/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Xuân miền Nam vs xuân miền Bắc

Xuân miền Nam vs xuân miền Bắc

Tình trạng âm nhạc VN sau ngày 30-04-1975 đã xuống dốc quá sức tệ hại, nghệ sĩ bị tước quyền tự do sáng tác, chỉ còn cách đạo nhạc từ những tác phẩm ngoại quốc (Nam Hàn, Nhật) đến mức độ báo động trên TV và báo chí, gây tai tiếng không ít. Ngày xưa tôi hãnh diện bao nhiêu khi biết nhạc miền Nam được người Nhật, Trung Hoa ưa thích như: Nắng Chiều (Lê Trọng Nguyễn), Không (Nguyễn Ánh 9), hay Diễm Xưa (Trịnh Công Sơn), ngày nay thì chiều hướng đi ngược lại, cảm thấy xấu hổ…

12:01:am 26/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cù Huy Hà Vũ, tôi còn nợ anh một lời hứa

Cù Huy Hà Vũ, tôi còn nợ anh một lời hứa

Năm hết, tết đến người người xum họp, nhà nhà xum họp, tất cả đang tất bật chuẩn bị đón mừng năm mới. Riêng anh lặng lẽ trong bốn bức tường giam, gió phương bắc đang tràn xuống chắc làm anh lạnh lắm.

12:00:am 26/01/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »