WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:42:pm 14/01/11 Đăng ngày “January 14th, 2011”

Đảng Lao động Na Uy một tấm gương “tự diễn biến hòa bình” thành công rực rỡ

Đảng Lao động Na Uy một tấm gương “tự diễn biến hòa bình” thành công rực rỡ

Đảng Lao động Na Uy (Norwegian Labour Party) có tên gọi trong tiếng Na Uy là Det Norske Arbeiderparti, viết tắt là DNA. Ngoài ra, đảng còn được gọi bằng một cái tên thông dụng là Arbeiderpartiet, Đảng Lao động (viết tắt là Ap). Đảng Lao động Na Uy được thành lập vào năm 1887 [...]

06:42:pm 14/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

TS Hà Sĩ Phu: “Dân chủ, ít nhất phải chờ tới ĐH sau”

TS Hà Sĩ Phu: “Dân chủ, ít nhất phải chờ tới ĐH sau”

Toàn dân ta cảm kích và vô cùng tự hào về sự lì lợm của Đảng ta!

11:12:am 14/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư gửi Tổng Thống Mỹ của Mẹ Nấm

Thư gửi Tổng Thống Mỹ của Mẹ Nấm

Mình đọc tin trên báo cũng nói đến ngày 19/01/2011, bác Obama sẽ tổ chức tiệc để tiếp đãi chú Hồ Cẩm Đào. Có lẽ bác Ô không chú ý đến ngày tháng, hoặc bác không biết đến lịch sử của ngày 19/01, có lẽ là mình nhạy cảm, sao cũng được, mình nghĩ là mình nên viết cho bác Ô một lá thư có 4 ngày để thu thập chữ ký của mọi người, dù cho kết quả không đến đâu thì ít nhất người Mỹ cũng biết rằng: Hoàng Sa là của Việt Nam!

10:15:am 14/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ngày mở đầu Đại hội XI: lội ngược dòng thác

Ngày mở đầu Đại hội XI: lội ngược dòng thác

Chẳng lẽ trong Đại hội XI này, không ai biết rằng Nghị viện châu Âu đã ra nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội Mác-xít hiện thực, coi đó là Tội Ác viết hoa – Tội Ác chống nhân loại – quyết không để xuất hiện trở lại ở châu Âu.

09:10:am 14/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư thứ hai gửi Nguyễn Đắc Xuân

Thư thứ hai gửi Nguyễn Đắc Xuân

Nay tao viết thư này cho mày với tư cách là công dân Hoa Kỳ. Tao không là Quốc Gia hay Cộng Sản để mày có thể nói tao còn ôm mối thù hận Quốc – Cộng. Tao cũng không phải là Việt Kiều. Hai chữ Việt Kiều do cộng sản đặt, cũng như hai chữ Ngụy Quân là do cộng sản đặt, tao chẳng bao giờ thừa nhận. Những gì thuộc về cộng sản thì cộng sản hãy ôm lấy mà dùng. Tao rất hãnh diện được làm công dân Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại.

01:05:am 14/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

Ngày 17/12/2010, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết H.R. 20, yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia “Cần quan tâm đặc biệt” vì vi phạm tự do tôn giáo (CPI). Đảng và nhà nước Cộng sản đã có phản ứng quyết [...]

12:19:am 14/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyện Hà Sĩ Phu & mấy con đinh vít

Chuyện Hà Sĩ Phu & mấy con đinh vít

Đây là chuyện nhỏ, nếu không muốn nói là… đồ bỏ. Chúng ta chưa làm vì bận, vì không có người, chứ không phải là không làm được.

12:00:am 14/01/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Qua vụ Cù Huy Hà Vũ, nói chuyện báo chí

Qua vụ Cù Huy Hà Vũ, nói chuyện báo chí

Một trong các nguyên tắc mà bất kỳ nhà báo nào cũng phải thấu triệt và thực hiện nghiêm ngặt là: trung thực, công bằng, khách quan.

12:00:am 14/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »