WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:32:pm 10/01/11 Đăng ngày “January 10th, 2011”

Cách đây 65 năm, chính tớ đã đi bầu!

Cách đây 65 năm, chính tớ đã đi bầu!

Cuối cùng, tớ cũng có một lời khuyên đối với những kẻ đã không làm nên lịch sử thì đừng có bóp méo xuyên tạc lịch sử!

02:32:pm 10/01/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hy vọng gì ở Đại hội Đảng CSVN lần 11?

Hy vọng gì ở Đại hội Đảng CSVN lần 11?

GS Trần Khuê nhận xét:

“Làm gì còn có mong mỏi nữa. Người ta mong mãi – mong mấy chục năm rồi. Thực ra thì nhân dân cũng chẳng bao giờ quên rằng đảng CSVN đã có một thời kỳ cống hiến rất tốt, nhưng bây giờ càng ngày càng tồi tệ thì ai mà chịu được, chấp nhận được.

01:23:am 10/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ông Đinh Thế Huynh: “VN không có nhu cầu đa nguyên đa đảng”!

Ông Đinh Thế Huynh: “VN không có nhu cầu đa nguyên đa đảng”!

“Ở VN không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng”

01:10:am 10/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đằng sau một bài hát

Đằng sau một bài hát

Có những bài hát có ý nghĩa, và công dụng hơn chỉ là phương tiện/sản phẩm giải trí, hay nghệ thuật. Đó là những bài ca ghi lại những sự kiện xảy ra cho các nhân vật trong hoàn cảnh của thời gian & không gian như nhân chứng cho dân tộc của một quốc gia đã trải qua. “Cho Một Người Vừa Nằm Xuống” là một trong những nhạc phẩm thuộc loại hiếm hoi này.

12:58:am 10/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »