WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:49:pm 13/01/11 Đăng ngày “January 13th, 2011”

Đại hội đèn cù lần thứ XI

Đại hội đèn cù lần thứ XI

03:49:pm 13/01/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Trò lừa đảo mang tên “Báo chí nước ngoài ca ngợi TT Nguyễn Tấn Dũng”

Trò lừa đảo mang tên “Báo chí nước ngoài ca ngợi TT Nguyễn Tấn Dũng”

“Tờ báo lớn” có “hàng triệu bạn đọc” té ra là một trang blog xếp thứ hạng 3.527.498!

12:53:pm 13/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lời khuyên chân tình

Lời khuyên chân tình

Để đề phòng một thiện chí sẽ được đối xử lại bằng một phản ứng không trông đợi, chúng tôi xin phép công bố văn bản này lên trang mạng của mình.

11:55:am 13/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Wikileaks lộ tin về VN đúng lúc ĐH có lợi cho ai?

Wikileaks lộ tin về VN đúng lúc ĐH có lợi cho ai?

Có ai đó bỏ phiếu thêm bằng “dư luận” hay chăng? Thời đại internet hay ở chỗ “nửa kín, nửa hở” làm khối người hồi hộp.

09:42:am 13/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân số thế giới tiếp tục gia tăng 50 triệu người mỗi năm

Dân số thế giới tiếp tục gia tăng 50 triệu người mỗi năm

Dân số thế giới gia tăng rất chậm kể từ khi trái đất mới khai thiên lập địa. Phải mất 250,000 năm, dân số nhân loại mới đạt được mức 1 tỉ người vào khoảng đầu thế kỷ 19, khi tế bào trứng của con người được khám phá. Hơn một thế kỷ sau đó, [...]

03:52:am 13/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Để lạc quan đừng nhìn Dự thảo ĐH Đảng

Để lạc quan đừng nhìn Dự thảo ĐH Đảng

Đảng đã từng chui vào cái rọ Xã hội chủ nghĩa và thấy sắp chết ngạt nên quyết định “đổi mới” chui ra, càng “chui ra” càng khen mình tài giỏi.

12:00:am 13/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thụy Điển và Việt Nam

Thụy Điển và Việt Nam

Gần đây có hai tin liên quan đến quan hệ giữa Thụy Điển và Việt Nam. Ngày 21/12/2010 ông Staffan Herrström, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, loan báo Thụy Điển sẽ đóng cửa tòa đại sứ tại Việt Nam. Trong khi đó, trước đó 3 tháng, tháng 8 năm 2010, văn phòng hợp [...]

12:00:am 13/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »