WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:17:pm 16/01/11 Đăng ngày “January 16th, 2011”

Bỏ Đảng

Bỏ Đảng

(Kính tặng những người trả thẻ đảng Cộng Sản Việt Nam). anh nói chẳng tiếc gì quyền lợi đảng viên có tiếc là tháng năm đã mất làm cán bộ chuyên cần như một con trâu kéo cày bị xỏ mũi bằng sợi dây thừng xã hội chủ nghĩa mấy chục năm học tập giáo [...]

04:17:pm 16/01/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tunisie, cuộc cách mạng hoa Nhài

Tunisie, cuộc cách mạng hoa Nhài

Kinh nghiệm của Tunisie chắc chắn sẽ có ích cho mỗi dân tộc đang bị tước đoạt quyền dân chủ trên cả địa cầu.

03:56:pm 16/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bắc Giang hôm qua, Tunisia hôm nay: Bài học nhãn tiền!

Bắc Giang hôm qua, Tunisia hôm nay: Bài học nhãn tiền!

Có rất nhiều yếu tố tương đồng đến đau đớn giữa hai chế độ độc tài của Việt Nam và Tunisia. Cho nên hiện tượng Bắc Giang hôm qua và thủ đô Tunisia hôm nay là bài học nhãn tiền.

03:37:pm 16/01/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đại Hội hay là màn Đại Đồng Ca?

Đại Hội hay là màn Đại Đồng Ca?

Đại hội XI đảng Cộng sản Việt Nam đã qua 3 ngày thảo luận các văn kiện. Thế là xong phần xác định Cương lĩnh, Chiến lược, đường lối, chính sách cho 5 đến 10 năm sau. Ngày 15-1 Đại hội bước sang phần nhân sự. Điều gì nổi lên rõ nhất trong 3 ngày [...]

03:20:pm 16/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những ngôi mộ vô chủ

Những ngôi mộ vô chủ

Sau ba tuần hoạt động, Văn Phòng Liên Lạc Tìm Mộ đã nhận được nhiều tin tức khắp nơi gởi về yêu cầu Văn Phòng thông báo một số chi tiết liên quan đến những ngôi mộ vô chủ do dân chúng hoặc chính các đương sự chôn cất.

01:19:pm 16/01/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tuyên ngôn của họ Đinh

Tuyên ngôn của họ Đinh

Cái may mắn ở đây là bọn gia súc, gia cầm ở Việt Nam, người thích uống CoCa hay các loại nước giải khát khác vẫn lựa chọn được những thứ phù hợp với họ. Cái may này là nhờ ơn của Đảng, của chính phủ nhà nước Việt Nam ta đã không cho bọn bán hàng này được phép độc quyền, nhất là không cấp vũ khí và cho phép chúng dùng bạo lực cưỡng ép người khác mua hàng.

01:59:am 16/01/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bộ Trưởng Quốc Phòng Gates thắng lớn khi sang Trung Quốc

Bộ Trưởng Quốc Phòng Gates thắng lớn khi sang Trung Quốc

Truyền thống của Trung Hoa thường hay phô trương sức mạnh khi đón tiếp sứ thần nước ngoài, không ngờ lần này bị Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates dùng “gậy ông đập lưng ông” đem lại thiệt hại đáng kể về ngoại giao. Vào tuần lể trước cuộc viếng thăm của ông [...]

01:20:am 16/01/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gởi người em gái Lê Thị Công Nhân

Thư ngỏ gởi người em gái Lê Thị Công Nhân

Cô không nên phung phí sức lực vào những cuộc dằng co vô bổ với chính quyền (tôi muốn nói với công an). Hãy dành sức cho những cuộc đấu tranh cốt lõi và quan trọng hơn.

12:00:am 16/01/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »