WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:07:am 24/08/13 Đăng ngày “August 24th, 2013”

Cắn công an, bị phạt 3 năm tù

Cắn công an, bị phạt 3 năm tù

Một người chống cự lại nhà chức trách bằng cách cắn vào tay đã bị tuyên án ba năm tù giam trong một phiên xử sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Xuân, 25 tuổi, bị Tòa án Quận 10 tuyên phạt về tội ‘Chống người thi hành công [...]

09:07:am 24/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuyện ông Bóp

Chuyện ông Bóp

Hôm nay là ngày ông ta từ chức thị trưởng sau 9 tháng nhậm chức. Ông Bob từ chức vì tội… bóp.

08:48:am 24/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Đảng CS VN dưới mắt 2 nữ sinh, một giáo sư

Đảng CS VN dưới mắt 2 nữ sinh, một giáo sư

Em sinh viên Nguyễn Phương Uyên có tư duy chính trị độc đáo. Em có lối suy nghĩ và cách nói không giống ai. Một nhân cách quý hiếm từ tuổi 20. Bước ra khỏi nhà tù, em chỉ có 3 từ: «We are One!» – Chúng ta là Một. Thật rõ, xúc tích. Chúng [...]

04:59:am 24/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Má hồng rám nắng

Má hồng rám nắng

các bà mặc ít quần áo thường là những người biểu hiện “sự độc lập, tánh thông minh, tinh thần yêu chuộng tự do tư tưởng”.

04:18:am 24/08/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đưa đất nước… lên giường

Đưa đất nước… lên giường

… cấm lấy lại tin trên internet như NĐ 72, cấm ngoại tình, cấm ngực lép lái xe…, nhưng chưa có qui định nào cấm đưa đất nước…lên giường.

03:20:am 24/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nghĩa vụ của mỗi con dân đối với đất nước

Nghĩa vụ của mỗi con dân đối với đất nước

… từ việc tích cực nhỏ của mỗi người mới tạo ra sự chuyển động của việc tích cực lớn của số đông hay của toàn thể mọi người. Còn nếu mỗi người đều chỉ hoàn toàn thụ động, tiêu cực, mũ ni che tai, ích kỷ, không dám hi sinh, quyết đoán, quyết tâm về mọi mặt, mọi sự tiêu cực, thụ động càng nhân lên, bao trùm hết cả, thì mọi cái ác sẽ thắng cái thiện, mọi cái sai sẽ thắng cái đúng, mọi sự ù trệ, thoái hóa sẽ kiềm chế, lấn lướt, ngăn cản mọi sự đi lên, phát triển chung của mọi người, của xã hội và của đất nước cũng chỉ là như thế.

12:55:am 24/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »