WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:57:am 31/08/13 Đăng ngày “August 31st, 2013”

Đặc xá do nhà tù quá tải, không phải do cải tạo tốt

Đặc xá do nhà tù quá tải, không phải do cải tạo tốt

“Có những đợt đặc xá là do nhà tù quá tải chứ không phải do giáo dục tốt nên tái phạm nhiều”, “Tên gọi SBC (săn bắt cướp) không còn phù hợp nên chuyển thành cảnh sát đặc nhiệm”… tướng Phan Anh Minh giải đáp nhiều câu hỏi của đại biểu HĐND thành phố. Phiên [...]

09:57:am 31/08/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thử chấm điểm buổi tọa đàm của TS Nguyễn Nhã tại Praha

Thử chấm điểm buổi tọa đàm của TS Nguyễn Nhã tại Praha

Người nghe, nhất là những người ở nước ngoài mong đợi điều gì đó khác với truyền thông chính thống, điều gì chính quyền còn giấu giếm, hay những tình tiết thâm cung bí sử, đã ít nhiều cảm thấy thất vọng.

09:41:am 31/08/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Freedom for hòn đá

Freedom for hòn đá

Gần 40 năm trước, thế giới sững sờ, khi nghe tin cây cột đèn Việt Nam, nếu biết đi, nó cũng vượt biên! Bốn chục năm sau, ở cái thiên đường này có cục đá bị cầm tù, chuyện thế này: “Hòn đá bị “giam” Người dân sẽ không thể nhận biết và cũng không [...]

05:24:am 31/08/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Công an điều tra chuỗi quán cafe Cộng chế Lênin toàn tập

Công an điều tra chuỗi quán cafe Cộng chế Lênin toàn tập

“Quan điểm của Sở là phải được xử lý quyết liệt, vì việc làm của quán cafe Cộng còn liên quan tới cả vấn đề an ninh và chính trị”…

05:09:am 31/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cảm tưởng sau khi đọc cuốn “Biến động miền Trung” của Liên Thành

Cảm tưởng sau khi đọc cuốn “Biến động miền Trung” của Liên Thành

Vào ngày 18/07/2009, tại nhà hàng Hoà Bình thành phố Fairfield Sydney, có tổ chức một buổi phát hành cuốn Biến Động Miền Trung của ông Liên Thành. Đây là một cuốn sách đã gây ra nhiều tranh cãi, bởi vì tác giả ngày xưa là cựu Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên [...]

12:00:am 31/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »