Home » 02:12:pm 14/08/13 Đăng ngày “August 14th, 2013”

Tự do dân chủ là đây

Tự do dân chủ là đây

02:12:pm 14/08/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thư gửi anh Lê Hiếu Đằng

Thư gửi anh Lê Hiếu Đằng

Một là, anh Đằng nên ngỏ lời xin lỗi đồng bào Miền Nam một tiếng. Vì bao nhiêu thống hận, tang thương, và mất mát họ phải chịu đựng gần 40 năm qua và những di lụy khôn nguôi do “bên thắng cuộc” gây nên trong đó có sự góp sức không nhỏ của anh Lê Hiếu Đằng mà nay anh đang trên đường ăn năn thống hối.

Hai là, trong khi anh thừa nhận, “Tôi không biết với chế độ gọi là “ưu việt” hiện nay có người tù nào đã được cho ra đi thi như chúng tôi hay không?”, mà anh vẫn cứ tiếp tục gọi “ân nhân” của anh Đằng là “địch”, thì có phải “do lỗi người đánh máy” không. Mong anh Đằng rà lại cái “khâu” chính tả này.

10:08:am 14/08/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »