WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:16:pm 29/08/13 Đăng ngày “August 29th, 2013”

Trưng bày cổ vật Trung Quốc vào dịp lễ khai sinh đất nước là sao?

Trưng bày cổ vật Trung Quốc vào dịp lễ khai sinh đất nước là sao?

Chào mừng 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, Bảo tàng Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm một cách long trọng. Nhưng thật bất ngờ, hoạt động của Bảo tàng Cần Thơ là trưng bày toàn cổ vật Trung Quốc, khoảng 100 cổ vật gồm chén, đĩa, chậu, ly.. Ông [...]

02:16:pm 29/08/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Biểu tình viên Nguyễn Văn Dũng bị bắt về tội ‘Giao cấu với trẻ vị thành niên’ – bài học cho những nhà đấu tranh trong nước

Biểu tình viên Nguyễn Văn Dũng bị bắt về tội ‘Giao cấu với trẻ vị thành niên’ – bài học cho những nhà đấu tranh trong nước

Nếu những nhà đấu tranh trong nước không chịu khó đề cao cảnh giác thì sẽ còn nhiều người bị lâm vào cảnh ngộ giống như Dũng Aduku Adk.

02:08:pm 29/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hãy để ước nguyện Lê Hiếu Đằng thành hiện thực

Hãy để ước nguyện Lê Hiếu Đằng thành hiện thực

Có người phê phán đó là đường lối cải lương, nhưng hãy nhớ lại, trước đây cụ Phan Châu Trinh cũng đã từng bị những người Cộng sản phê phán là cải lương.

01:56:pm 29/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy trả tự do ngay cho Đỗ Thị Minh Hạnh

Hãy trả tự do ngay cho Đỗ Thị Minh Hạnh

Là bậc cha, mẹ không ai là không xót xa, tan nát tim gan khi đọc Đơn kêu cứu  của ông Đỗ Ty, cha của Đỗ Thị Minh Hạnh, gửi Ông Trương Hòa Bình và Ông Cao Ngọc Oánh đăng tải trên các trang mạng “lề dân”.. Thử hỏi có người cha nào, có người [...]

01:50:pm 29/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hãy cứ đi con đường gian truân

Hãy cứ đi con đường gian truân

Tóm lại, nghi ngờ và cẩn trọng là sự cần thiết, nhưng không vì vậy mà cứ trông gà hoá cuốc, và làm hỏng ngay những nỗ lực cần thiết…

01:39:pm 29/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu chính danh

Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu chính danh

Giáo sư Hoàng Xuân Phú là một nhà toán học lớn. Ông tốt nghiệp Tiến sỹ Toán học ở Viện đại học Humboldt của CH Liên bang Đức, hiện là Tổng Thư ký Viện Toán VN kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Toán của Viện. Gs Hoàng Xuân Phú cũng là một nhà báo đặc [...]

12:51:am 29/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [18]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [18]

Ông đéo nghiện, đéo cờ bạc, đéo ăn chơi thì ông vì cái gì mà phải vào tù. Như thân tôi nghiện ngập mới phải xoay sở đến nỗi vào đây.

12:00:am 29/08/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »