WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:00:pm 13/08/13 Đăng ngày “August 13th, 2013”

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [14]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [14]

Dũng Cao chết trước ngày về một hôm. Giá như nhà hắn nghèo, hắn không tinh tướng thì đã không chết.

04:00:pm 13/08/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhọc nhằn miếng cơm xứ người

Nhọc nhằn miếng cơm xứ người

Xuất khẩu lao động đã trở thành quốc sách, vừa có tiền khủng bỏ túi riêng, vừa có nguồn kiều hối lớn cho nhà nước

11:36:am 13/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lê Hiếu Đằng: Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam

Lê Hiếu Đằng: Cần cho lập thêm các đảng đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam

Còn bây giờ có nhiều người cứ nói đúng sai trong quá khứ. Bây giờ tranh luận cái đó để làm gì? Trong khi phải đoàn kết lại với nhau, vì mục tiêu chung…

03:58:am 13/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sách “Nỗi Hối Hận Lúc Hoàng Hôn”

Sách “Nỗi Hối Hận Lúc Hoàng Hôn”

Đấy là một con người tàn tạ trong gian nan, hối hận. Đấy là một cuộc đời bi thảm, mang đầy thương tích thối tha của hận thù và bạo lực. Nhưng bộ óc ấy vẫn trong sáng, không oán thù ai, mà chỉ hối hận về sai lầm, về sự im lặng của chính mình, mang tội đồng lõa với sai lầm trong một thời gian quá dài. Đấy là công tội của một kẻ tôn thờ chân lý. Không ít người cho đấy là nỗi đau, một thất bại của nhà triết học, khi đã dại khờ lao mình vào đống rác của lịch sử với giấc mộng cuối cùng, là từ đó sẽ mang công sức và trí tuệ của mình ra để làm sạch lịch sử, làm sạch cách mạng.

01:38:am 13/08/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Theo giới truyền thông Hồng Kông: Trung Cộng và Đảng sẽ Sụp đổ vào Năm 2016.

Theo giới truyền thông Hồng Kông: Trung Cộng và Đảng sẽ Sụp đổ vào Năm 2016.

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ qua ba giai đoạn, trong ba năm tới, và triều đại của nó sẽ chấm dứt vào năm 2016, theo Hồng Kông Frontline, một tạp chí chuyên mục về chính trị Trung Quốc. Theo tạp chí Frontline, sụp đổ đầu tiên sẽ là nền kinh tế của [...]

01:08:am 13/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Niềm vui mùa Hè tại California

Niềm vui mùa Hè tại California

Nhưng sinh họat nhộn nhịp khởi sắc nhất vào mùa hè là do các hội đòan lớn nhỏ rất đông ở California. Đó là những hội Ái hữu Cựu học sinh các trường ở miền Nam Việt nam, hội Đồng hương các tỉnh

12:00:am 13/08/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cắt cỏ bồ đề cho ngựa tôi ăn

Cắt cỏ bồ đề cho ngựa tôi ăn

Về mặt tiêu cực, trò chơi may rủi ăn tiền đã làm tán gia bại sản, thân tàn ma dại không biết bao nhiêu người vì muốn làm kinh tế chớp nhoáng. Thảm hại hơn hết là nguyên nhân của chứng bệnh xã hội, trở thành một thứ bệnh tâm thần dưới một dạng đặc biệt.

12:00:am 13/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »