WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:59:am 28/08/13 Đăng ngày “August 28th, 2013”

Ngư dân Thái rên xiết vì đập thủy điện, kể cả đập tận trên Trung Quốc

Ngư dân Thái rên xiết vì đập thủy điện, kể cả đập tận trên Trung Quốc

Đầu tháng Tám vừa qua, ký giả của hãng tin Pháp AFP đã ghé Thái Lan tìm hiểu thêm về đời sống cư dân hai bên bờ sông MêKông. Điều mà nhà báo Pháp mắt thấy tai nghe, chính là đời sống ngày càng khó khăn của dân chài do việc cá ngày càng khan [...]

04:59:am 28/08/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Yêu cầu Trung Quốc hủy tem có quần đảo Hoàng Sa

Yêu cầu Trung Quốc hủy tem có quần đảo Hoàng Sa

Bưu chính Trung Quốc đã phát hành bộ tem phổ thông 6 mẫu mang tên “Mỹ lệ Trung Quốc” nhân ngày du lịch quốc gia 19/5. Trong số này, mẫu tem có giá mặt 1,2 tệ tên “Tam Sa Thất Liên Dữ” (tạm dịch là nhóm 7 đảo nhỏ liền nhau ở Tam Sa) in [...]

04:34:am 28/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mạng lưới blogger VN trao tuyên bố cho ĐSQ Đức ở Hà Nội

Mạng lưới blogger VN trao tuyên bố cho ĐSQ Đức ở Hà Nội

Tiếp theo một loạt các cuộc gặp gỡ với các tổ chức nhân quyền và Đại sứ quán các nước phương Tây, sáng nay, 28/8, các bloggers Việt Nam đã có cuộc gặp mặt tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội và trao tuyên bố 258. Trước đó, tuyên bố 258 đã được trao [...]

04:06:am 28/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chúng tôi đứng ngồi lộn xộn

Chúng tôi đứng ngồi lộn xộn

Đất nhất định không chật, thưa anh Gió, nhưng tại chúng tôi đứng ngồi lộn xộn quá, chẳng ai chịu nghe ai.

03:09:am 28/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đừng gây thêm nữa tội ác với dân tộc, với lịch sử

Đừng gây thêm nữa tội ác với dân tộc, với lịch sử

Dần dần các Đảng đối lập sẽ trở thành một lực lượng làm nhiệm vụ như một kháng thể trong một cơ thể xã hội lành mạnh.

03:00:am 28/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Léon Tolstoi, Dostoesky và Ivan Turgenev

Léon Tolstoi, Dostoesky và Ivan Turgenev

…người Tây phương biết nhiều nhất về ba tác giả Tolstoi, Dostoyevsky, Ivan Turgenev.

12:48:am 28/08/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Có lời tiên đoán này “Đảng ta” tính sao?

Có lời tiên đoán này “Đảng ta” tính sao?

Muốn chiến thắng được kẻ thù chung là bọn giặc Trung Quốc để cứu được nước, cứu được dân và cứu được đảng thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải làm sao? Phải nhanh chóng quay về với nhân dân, nhanh chóng thực thi nền dân chủ, phải biết tôn trọng nhân quyền, tôn trọng nhân phẩm của người dân, nhanh chóng thả hết tù nhân chính trị, những tù nhân chống Trung Quốc xâm lược, mời gọi những người Việt có tài có đức thật sự ra tham gia chính quyền, thực hiện đa nguyên đa đảng, kêu gọi những người chế độ Sài Gòn trước đây còn sống sót nhanh chóng quay lại cùng tham gia chính quyền, theo đuổi nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, tôn trọng quyền sở hữu tư nhân của người dân… Nhân tài người Việt đủ ngành đủ nghề đủ mọi trình độ ở nước ngoài hiện nay không thiếu, nếu họ chịu quay về cùng nhau bắt tay xây dựng đất nước thì Việt Nam ta chẳng thua ai, nhưng chế độ độc tài độc đảng lạc hậu phản khoa học của Việt Nam là một vật cản khiến không ai dám về Việt Nam.

12:01:am 28/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »