WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:04:pm 05/08/13 Đăng ngày “August 5th, 2013”

Công an sách nhiễu các blogger ngay khi vừa xuống sân bay

Công an sách nhiễu các blogger ngay khi vừa xuống sân bay

Khi tấm biểu ngữ được căng lên, rất đông an ninh đã xuất hiện bao vây nhóm blogger đang có mặt.

04:04:pm 05/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chiếc chìa khóa tủ của ông Tập Cận Bình

Chiếc chìa khóa tủ của ông Tập Cận Bình

Việc đánh giá người cầm đầu nước Trung Quốc đang bật dậy với tham vọng toàn cầu không giới hạn là rất hệ trọng đối với chúng ta.

03:35:pm 05/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc nói chuyện giữa Điếu Cày và con trai

Cuộc nói chuyện giữa Điếu Cày và con trai

Vào ngày 01.08, họ vào làm lại tất cả biên bản đưa cơm đến buồng giam của bố, làm lại tất cả luôn, để giấu những chứng cứ gian kia đi.

03:10:am 05/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lời tạm biệt của Tổng lãnh sự người Mỹ gốc Việt

Lời tạm biệt của Tổng lãnh sự người Mỹ gốc Việt

“Trở về nơi chôn nhau cắt rốn sau 45 năm, đến một thành phố tôi đã sống trong 10 năm đầu tiên của cuộc đời, để làm công việc của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM, đã là một vinh dự và là một đặc ân to lớn”

02:54:am 05/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyến Mỹ du của Trương Tấn Sang, thêm một trò bịp bợm mới của đảng Cộng Sản Việt Nam

Chuyến Mỹ du của Trương Tấn Sang, thêm một trò bịp bợm mới của đảng Cộng Sản Việt Nam

Có bao giờ những nhà lãnh đạo của cộng sản Việt Nam nhìn ra thế giới, nhìn sang các nước láng giềng, để nhìn thấy sự phát triển dân trí và xã hội của họ mà lấy làm hổ thẹn cho bản thân và cho chế độ đương quyền? Sao lại chỉ biết đi van lạy, cầu xin người khác cho mình được trở thành thành viên của tổ chức quốc tế này hay của hiệp ước nọ mà không chịu hiểu rằng đảng và nhà cầm quyền CSVN chỉ cần biết tôn trọng nhân quyền, dân quyền, biết cải tổ triệt để nền tự do, dân chủ và thực hành dân chủ tự do trong điều hành đất nước…

01:32:am 05/08/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »