WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:42:pm 16/08/13 Đăng ngày “August 16th, 2013”

Những hình ảnh tự do đầu tiên của Phương Uyên

Những hình ảnh tự do đầu tiên của Phương Uyên

60 người, trong đó có nhiều blogger và nhà hoạt động tên tuổi cùng người thân và bạn hữu đã tới đón Uyên ở nơi làm thủ tục ra tù ngay sau phiên xử.

02:42:pm 16/08/13 | Đăng tại MEDIA, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trả về quá khứ

Trả về quá khứ

02:18:pm 16/08/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cuộc so găng lịch sử [4]

Cuộc so găng lịch sử [4]

Tuy vậy, ông chủ Nhà Trắng vẫn còn một số ràng buộc cho đối tác, như câu khẩu hiệu của họ ’’Nhân quyền cho Nhân dân VN trước, sau đó sẽ có Vũ khí sát thương’’

01:50:pm 16/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Luận đề I (phần 2)

Luận đề I (phần 2)

Lấy con người làm gốc là tinh tuý của chủ nghĩa xã hội dân chủ. Trong cuộc cải cách ý thức hệ, phải lấy quan điểm phát triển khoa học “con người là gốc” làm cương lĩnh chung; tiếp thu kinh nghiệm quản lý đất nước của các đảng dân chủ xã hội: cầm quyền dân chủ, cầm quyền liêm khiết, thu hẹp ba sự chênh lệch lớn (giữa thành thị và nông thôn, công nhân và nông dân, lao động trí óc và lao động chân tay), tạo dựng ý thức hệ hài hoà với trào lưu dân chủ thế giới, hình thành lý luận cầm quyền hoàn chinh, thích nghi tình hình đất nước.

10:02:am 16/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trăm hay không bằng tay quen

Trăm hay không bằng tay quen

Tôn trọng lối tư duy độc lập của con người, hướng họ làm chủ lý thuyết bằng thực tiễn khách quan, đó mới là yếu tố then chốt của công việc cải cách giáo dục ở Việt Nam ta hiện nay.

08:17:am 16/08/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phương Uyên được trả tự do

Phương Uyên được trả tự do

Đinh Nguyên Kha từ 8 năm tù giam xuống còn 4 năm. Điều đặc biệt, Nguyễn Phương Uyên từ 6 năm tù giam xuống còn 3 năm tù treo và với thới gian bị giam giữ từ khi bị bắt tới nay Phương Uyên sẽ được trả tự do sau phiên xử.

07:14:am 16/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Con đường “xã hội dân chủ”

Con đường “xã hội dân chủ”

Cuộc chiến dân chủ hóa cũng như mọi cuộc chiến, phải gồm nhiều binh chủng, mỗi binh chủng có chức năng riêng, phương pháp riêng.

01:15:am 16/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tù nhân lương tâm Vi Đức Hồi đang bị kỷ luật

Tù nhân lương tâm Vi Đức Hồi đang bị kỷ luật

  Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2013, bà Hoàng Thị Tươi, sau khi đi thăm chồng là Tù nhân lương tâm Vi Đức Hồi tại nhà tù Nam Hà cho biết: Hiện ông Vi Đức Hồi đang bị kỷ luật. Khi bà Tươi đến phân trại số 1, nơi giam giữ ông Vi Đức [...]

01:03:am 16/08/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phá xiềng

Phá xiềng

Một chính Đảng mới đang hình thành, với tên gọi tạm là Đảng Dân Chủ Xã Hội, do ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng. Với hằng trăm, và rồi đây với hằng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ độc tài toàn trị thành lập để đấu tranh công khai với Đảng cộng sản cầm quyền.

12:54:am 16/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Luận đề I (phần 1)

Luận đề I (phần 1)

Giai cấp tư sản đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, là một giai cấp không tiêu diệt nổi. “Tiêu diệt” rồi, lại phải mời họ quay trở lại. Đó là bài học căn bản mà thất bại của Phong trào cộng sản quốc tế để lại cho đời sau.

12:01:am 16/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »