WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:05:am 25/08/13 Đăng ngày “August 25th, 2013”

Kinh nghiệm thành lập Đảng

Kinh nghiệm thành lập Đảng

Năm 2005, Đảng Dân chủ Nhân dân (DCND) được thành lập tại Việt Nam và bước vào hoạt động bí mật sau khi công bố Tuyên Ngôn kêu gọi “muốn đồng bào được tự do hạnh phúc, muốn đất nước được giàu mạnh phồn vinh, không có con đường nào khác là phải đứng lên [...]

11:05:am 25/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lê Thiên: Cảm nhận về bản thảo soạn phẩm “Nguyễn Chí Thiện – Trái Tim Hồng” của Trần Phong Vũ

Lê Thiên: Cảm nhận về bản thảo soạn phẩm “Nguyễn Chí Thiện – Trái Tim Hồng” của Trần Phong Vũ

  Ngày 28/9/2013, tại khu Little Saigon, vùng Nam California, Hoa Kỳ, lễ giỗ năm đầu Nhà thơ Thomas More Nguyễn Chí Thiện sẽ được cử hành trọng thể với sự tham dự và cầu nguyện của đông đảo người Việt hải ngoại. Ngoài buổi Tưởng Niệm chính thức khai diễn Thứ Bảy ngày 28-9 [...]

10:57:am 25/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Như thế nào là tội ác?

Như thế nào là tội ác?

Ngày 25 tháng 1 năm 2006, tại thành phố Strasburg Pháp, Hội Đồng Châu Âu – Parliamentary Assembly of the Council of Europe – một cơ quan dân cử của 46 quốc gia châu Âu, đã có cuộc họp thường niên, bốn lần trong một năm, bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết 1481 với [...]

10:49:am 25/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chiến lược của Hoa Kỳ và vấn đề dân chủ hóa Việt Nam

Chiến lược của Hoa Kỳ và vấn đề dân chủ hóa Việt Nam

Nếu nhận thức đúng thời cuộc thì csVN nên chủ động thay đổi, nhanh chóng và chân thành. Nhân dân VN không hẹp hòi với những ai đã lầm đường lạc lối vì đất nước này không của riêng ai. Nếu csVN vẫn ngoan cố cưỡng chống lại xu thế và thời cuộc thì họ tự chuốc lấy tai họa chứ chẳng thể nào thay đổi được. Không ai muốn điều này vì người VN chỉ có một đất nước để phục vụ và một dân tộc để chung sống.

12:01:am 25/08/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Có còn chốn nào để dung thân cho nhà dân chủ Phạm Ngọc Thạch?

Có còn chốn nào để dung thân cho nhà dân chủ Phạm Ngọc Thạch?

Mục Sư Phạm Ngọc Thạch bị mọi sự kiềm tỏa của các cơ quan an ninh địa phương, cấm tuyệt đối mọi hoạt động tôn giáo cũng như bất cứ công việc nào để mưu sinh, đến nỗi, gần đây các con của Mục Sư Phạm Ngọc Thạch bị nhiễm bệnh chân tay miệng, là một bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm đối với nhũ nhi và trẻ em, nhưng do bởi chính sách bao vây của các cơ quan an ninh, nên gia đình Mục Sư Phạm Ngọc Thạch cũng lâm cảnh túng quẫn không có điều kiện để điều trị bệnh cho các con, và ngay cả khi bệnh trở nặng, cần phải được nhập việc để điều trị…

12:01:am 25/08/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nói lại ý niệm “đấu tranh giai cấp” theo quan điểm Mác xít của người cộng sản

Nói lại ý niệm “đấu tranh giai cấp” theo quan điểm Mác xít của người cộng sản

Mác thực chất chỉ cơ bản dựa vào lý thuyết “biện chứng luận” của Hegel, để cho rằng xã hội con người lúc nào cũng chỉ phát triển theo hai mặt đối lập. Đó là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Giai cấp thống trị là những người hữu sản, những người nắm quyền cai trị, và giai cấp bị trị là những người vô sản, những người bị thống trị.

12:01:am 25/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [17]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [17]

Tôi sống yên bình cho đến ngày cuối cùng ra khỏi tù, lúc đó trời đã vào thu, trời mát mẻ.

12:00:am 25/08/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »