WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:15:am 30/08/13 Đăng ngày “August 30th, 2013”

Pano mừng Quốc khánh 2-9 ghi sai tên nước

Pano mừng Quốc khánh 2-9 ghi sai tên nước

Tấm pano cỡ lớn ghi sai tên nước với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 68 năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội Việt Nam Việt Nam” được dựng lên tại ngã tư đường Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn, Tôn Đức Thắng và La Thành (Hà Nội) nhiều ngày nay. Điều đáng [...]

11:15:am 30/08/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Chết ngoài kế hoạch- Một bông hoa đời bật ra từ bãi rác xã hội chủ nghĩa

Chết ngoài kế hoạch- Một bông hoa đời bật ra từ bãi rác xã hội chủ nghĩa

Cuốn chuyện này cũng là để tưởng nhớ tới nhà văn Phong Thu, người đã chia sẻ cùng tôi rất nhiều về mọi mặt của văn chương cũng như thế sự tại đất nước mặt trời lặn, nơi tăm tối cuối cùng của thế gian này.

11:07:am 30/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Khủng hoảng nhân cách [1]

Khủng hoảng nhân cách [1]

Tôi tin rằng bất cứ học sinh, sinh viên nào ở Miền Nam đã đọc cuốn “Trăm Hoa …” của cụ Hoàng văn Chí thì không thể nào đi theo cộng sản được.

10:55:am 30/08/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Điều bạn có thể chưa biết về Việt Nam

Điều bạn có thể chưa biết về Việt Nam

Bill Hayton từng là phóng viên BBC ở Việt Nam cho đến khi anh làm mất lòng chính phủ vì tường thuật về giới bất đồng chính kiến và phải rời Việt Nam. Trong bài này, anh nhìn lại những điều bất thường tại một trong năm nước cộng sản còn lại trên thế giới. [...]

10:42:am 30/08/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Phát hiện thủ bút Trần Trọng Kim: Thư gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947

Phát hiện thủ bút Trần Trọng Kim: Thư gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947

Họ chỉ có một mục-đích là thi hành chủ nghĩa của họ, họ dùng đủ phương diện để đưa người ta vào cái chòng của họ.

10:18:am 30/08/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự khẩn thiết về những niềm tin chung

Sự khẩn thiết về những niềm tin chung

Khi vững lòng tin vào thể chế dân chủ pháp quyền sắp tới, chúng ta KHÔNG cần phải lo ngại là tổ chức này hay đảng phái kia sẽ tiếp tục lạm dụng quyền lực và áp đặt một hình thái độc tài khác sau khi cơ chế chính trị có thay đổi.

12:01:am 30/08/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Người đàn bà bị xích 2 năm trong rừng không một mảnh vải che thân

Người đàn bà bị xích 2 năm trong rừng không một mảnh vải che thân

CSVN vẫn nhất nhất tuân hành những di huấn của thánh tổ Karl Mark, mà một trong những tư tưởng điên rồ của tên cộng sản hoang tưởng và bệnh hoạn này là “Tôn giáo là tiếng thở dài của loài người bị áp bức, trái tim của thế giới không trái tim, cũng giống như nó là linh hồn của những trật tự vô hồn. Nó là thuốc phiện của nhân dân”. Thật là cuồng ngôn! Không cần phải xét đến cái đúng cái sai của tư tưởng bệnh hoạn và phát ngôn ngu xuẩn đó của Karl Mark, mà chúng ta thử suy nghĩ xem nếu như ở Việt Nam hiện không có cái “tiếng thở dài của loài người bị áp bức, trái tim của thế giới không trái tim” hay “linh hồn của những trật tự vô hồn” hay “thuốc phiện của nhân dân” thì liệu có ai đó sẽ giải cứu người đàn bà bị xích xiềng suốt hai năm trong rừng, không một mảnh vải che thân đó hay không?

12:01:am 30/08/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »