WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc nói chuyện giữa Điếu Cày và con trai

VRNs (05.08.2013) – Sài Gòn – Ngày 02.08.2013, anh Nguyễn Trí Dũng đã gặp blogger Điếu Cày trong 12 phút (theo một băng ghi âm chúng tôi nhận được từ Trại giam số 6 – xin cho chúng tôi không công bố nguồn cung cấp băng này, để bảo đảm an toàn cho người cung cấp).

Sau đây là chi tiết cuộc trao đổi giữa hai bố con blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

—————————————————————–

Ảnh co báo CAND đưa, phần bên phải được cho là ghép hình

Ảnh do báo CAND đưa, phần bên phải được cho là ghép hình

Dũng: họ giải quyết cho bố chưa?

Bố: vào ngày 27.07, họ vào, họ gặp bố rồi.

Dũng: Cụ thể ông nào vào gặp bố, cơ quan nào vào gặp bố?

Bố: Ông Nguyễn Cảnh Nga.

Dũng: à ông trưởng phòng 4?

Lý do tuyệt thực

Bố: Ừ đúng rồi. Cái vụ việc này thì bố đại diện cho tất cả các tù nhân chính trị ở đây ký vào cái biên bản kiến nghị với trại giam Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giải quyết cho nó đúng pháp luật, và đề nghị tổ chức giam giữ cho nó đúng với pháp luật, nhưng họ không giải quyết và nếu họ không giải quyết bố sẽ tuyệt thực.

Ngày 23.05, anh em tù chính trị ở đây có kiến nghị tập thể yêu cầu trại giam giải quyết một số điều kiện sinh hoạt và sinh hoạt giam giữ cho nó đúng với pháp luật, bởi vì, hiện nay bố đang bị giam giữ với một tù chung thân, nó không đúng với Điều 27 khoản 1 điểm a điểm b.

Đến ngày 22.06, họ không giải quyết mà vào đọc quyết định giam riêng bố 3 tháng vào ngày 22.06. Rồi đến ngày 24.06, bố bắt đầu tuyệt thực vì bố đã thông báo rồi. Đến ngày 29.06, họ vào làm việc một lần, họ nói ban hành quyết định theo điều 27 khoản 4, cán bộ Diệu lên trực tiếp làm việc.

Diễn tiến của những ngày tuyệt thực

Bố: Vào ngày 03.07, họ vào làm việc với bố lần thứ 2, họ đưa ra quyết định việc giam riêng theo quy định của thông tư 40, có phó giám thị trại giam, cán bộ tên Diệu là người tuyên bố. Trong buổi làm việc này, họ nói là họ ban hành quyết định tại vì bố không nhận tội và không viết bản kiểm điểm, cho nên là họ theo thông tư 40, họ ban hành quyết định giam riêng 3 tháng. Bố nghĩ thế nào họ cũng trình sự việc này trên báo nhân dân.

Đến ngày 16.07 con lên thăm, ngày 17.07, bác Nghĩa thông báo tin này ra thì chiều ngày 19 bác Nghĩa bị cảnh cáo vì bác ấy đã nói sự thật. Đến ngày 20 thì con lên thăm trở lại, đến ngày 22.07, họ mới bắt đầu lắp tivi vào trong phòng bố, trước đó là không có tivi.

Dũng: Để họ quay lén bố đó bố.

Bố: Không, họ quay lén bố ở trên phòng giam số 5 mà họ đoán con ra, nhưng mà họ vừa đưa bố sang và bố phát hiện cái máy thu âm thì họ tháo ra rồi.

Dũng: Họ gắn cả cái phòng mà bố khám bệnh hả? để họ xuyên tạc về bố?

Bố: Cái chuyện của bác Cù Huy Hà Vũ thì bố cũng đã biết rồi. Cho nên ngày 25.07, họ kiểm tra trại giam một lần nữa, kiểm tra toàn bộ phòng giam, thống kê đồ đạc. Bố nhắc lại vào ngày 22.06, khi đưa bố vào trại giam thì họ kiểm tra toàn bộ đồ đạc, trong đó thực phẩm chỉ có duy nhất 9 gói mì ăn Hảo hảo và một số gói Nest cà phê thôi. Đến ngày 25.07, họ lại kiểm tra thì vẫn còn 9 gói mì ăn và những gói cà phê còn nguyên, và toàn bộ những số hàng hóa mà con gửi lên ấy, là có kiểm kê đồ đạc hết là 38 gói cháo, gồm 23 hộp sữa nhỏ.

Đến buổi sáng ngày 27.07, ông Nguyễn Cảnh Nga xuống làm việc với bố, ông đấy ra lệnh khám xét phòng giam một lần nữa.

Dũng: Ông có quyền gì ở đây?

Bố: Không, ông có quyền hay không là chuyện của ông đấy! Còn cái thẩm quyền của ông đấy như thế nào thì bố không nói. Nhưng ý bố nói là, ông đấy đến để kiểm tra số hàng hóa đó một lần nữa thì số hàng hóa đó vẫn như trên, vẫn y nguyên như trên và khi bố ký vào biên bản thì bố ghi rõ số lượng hàng hóa của những lần kiểm tra. Và yêu cầu không được sử dụng những hình ảnh vì họ lấy những đồ đạc của bố ra, họ chụp ảnh và quay phim những đồ đạc mà nhà gửi lên, để họ sử dụng vào mục đích mà người ta nói rằng bố không tuyệt thực, không ăn phần cơm riêng của trại mà ăn những thức ăn đó. Toàn bộ những lần đó có 3 lần kiểm tra tất cả. Số lượng thực phẩm kiểm tra cả 3 lần là như nhau. Và vấn để ở chỗ là bố ghi ý kiến trước khi bố ký. Đấy, bố phải cẩn trọng tất cả những cái đấy.

Dũng: Bố ơi bố, không cần bố ký một cái gì hết, họ đã làm khống một cái giấy khám sức khỏe cho bố, chữ ký không phải của bố.

Bố: Cái giấy khám sức khỏe, con phải chú ý đến cái này, những ngày đó bố rất yếu, thành ra cái giấy khám sức khỏe chỉ là một vấn đề, bố yêu cầu họ cân nhưng họ không cân xem bố cân nặng bao nhiêu. Con hiểu không? Còn nếu họ sử dụng hình ảnh thì họ không thể sử dụng hình ảnh được. Còn vấn đề thế này, vào ngày 27.07, khi lên làm việc với bố thì ông Nguyễn Cảnh Nga ấy, ông đấy tập trung hỏi sự khác biệt của buồng giam giam riêng bố và các buồng giam khác là như thế nào, nhưng ông đấy không hỏi về chế độ giam giữ của bố. Vấn đề thứ hai là, tại sao các tù nhân ở đây nhận cơm tập thể hằng ngày theo tiêu chuẩn của cả đội, cả đội nhận cơm, tự chia nhau ăn và ăn ở ngoài sân. Nhưng tại sao hằng ngày cán bộ phải mang cơm cho bố phần cơm ở trong cái cà mên, mang đến vào phòng giam của bố nếu không bị giam riêng thì tại sao lại như vậy? Và bố luôn luôn không bị kỷ luật thì tại sao mẹ con và con lên thăm lại không cho gặp? Xu hướng của họ như vậy, mà họ nói với bố là, chỉ chuyển phòng giam thôi chứ không phải giam riêng.

Dũng: Họ quay lén bố và nói là ông Hải có cầm cái cà mên ấy và họ nói là ông Hải có ăn cái đồ ấy. Và bây giờ con chuẩn bị đi chất vấn với an ninh tivi trên cái đài ấy đây.

Bố: Đó tất cả những cái đó, bố đã ghi ý kiến của bố ở trong cái bản tường trình. Tại vì cái biên bản của Viện kiểm sát khi làm việc với bố thì chủ yếu họ nói đến sự khác biệt của buồng giam giam bố với buồng giam kia là như thế nào, không hỏi chế độ giam giữ, chủ yếu là họ hỏi theo cái cách tạo ra một cái biên bản, có xu hướng, để cho bố có thể nhận tội được. Nhưng cái chế độ giam giữ, những thứ bố cần thì họ không hỏi, cho nên bố ghi vào dưới cái biên bản đó là chiều nay sẽ làm việc với Viện kiểm sát và nộp bản tường trình cho Viện kiểm sát. Trong bản tường trình đó, bố ghi hết tất cả.

Tiếp tục ngày 23.07, họ vẫn tiếp tục vào lập biên bản bố vi phạm nhằm hợp thức hóa cái quyết định ra trước, vì quyết định ra nhưng không có biên bản vi phạm, cho nên ngày 23.07, họ tiếp tục lập một cái biên bản vi phạm. Cái biên bản ở đây thì lại do hai thằng gián điệp Trung Quốc ở chung buồng với bố. Họ lợi dụng hai cái thằng này tạo cho nó viết đơn khiếu nại tố cáo và lấy cái đơn đó đề nghị lập quyết định cho bố, mà không cần bất kỳ bằng chứng gì. Tên anh ta là Trần Văn Tín, người Lạng Sơn, bị tù chung thân về tội gián điệp. Chính tên Tín và một tên nữa là tên Thuận, người Lạng Sơn, làm giám điệp cho Trung Quốc, làm đơn tố cáo bố với cán bộ ở đây. Hai tên này đã từng tố cáo bác Nghĩa. Bố khẳng định hai tên này đã làm đơn tố cáo bố, bố đã hỏi tất cả các anh em tù nhân chính trị ở đây thì không có ai tố cáo bố hết.

Những ngày vừa qua, bố rất yếu mên anh Rôn, người Tây Nguyên đã dìu bố đi và anh ấy đã ý kiến và ký vào tất cả các biên bản của bố làm việc. Cho nên tất cả các biên bản này kia mà ra là phải có ý kiến của anh Rôn.

Vào ngày 01.08, họ vào làm lại tất cả biên bản đưa cơm đến buồng giam của bố, làm lại tất cả luôn, để giấu những chứng cứ gian kia đi. Vì thế vấn đề này cần làm rõ trên công luận quốc tế đặc biệt là vấn đề bố không thể đưa thông tin ra ngoài được.

Hôm bố gặp ông Nguyễn Cảnh Nga, trong hồ sơ có đơn khiếu nại của bố và đơn khiếu nại viết vào ngày 24, thế thì nội dung của lá đơn đó như thế nào mà viện kiểm sát không xuống làm việc?

Dũng: Ông Nga nói với gia đình mình là ông đã gặp bố cách đây 20 ngày, trước ngày con gặp bố xong.

Bố: Ông ấy nói với bố là, tôi vào đấy thấy ông nằm gác chân lên đọc báo. Bố mới hỏi là tại sao cán bộ lại không giải quyết vấn đề tuyệt thực của tôi, ông nói là, lúc đó tôi không biết anh tuyệt thực và tôi không biết khiếu nại của anh. Thế thì vấn đề là cái đơn khiếu nại đã nằm trong cái đơn của Viện kiểm sát thì đề nghị của nó như thế nào phải làm rõ, tại sao trại giam lại ngăn cản không đưa đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát hay Viện kiểm sát có đơn mà không xuống giải quyết.

 

Hành trình sắp tới

Dũng: Bố cứ yên tâm, bố cứ giữ gìn sức khỏe và ăn uống lại bình thường vì gia đình đã đi đến Tổng cục 8 và gia đình làm cho ra chuyện ở Tổng cục 8 và họ đã trả lời, cả ông Trương Tấn Sang đã yêu cầu họ trả lời cho gia đình mình và con sẽ nói lại cho bố biết.

Bố: Đó bây giờ, vấn đề ở đây là cho họ biết là tất cả các đơn khiếu nại của bác Tin và bác Ngàn đã được gửi đi đến Viện kiểm sát, gửi trước cả bố nhưng đều bị ém nhẹm. Ngay cái hôm làm việc với ông Lê Đức Địa Phương và yêu cầu ông Lê Đức Địa Phương trả lời đơn khiếu nại của bác đến Viện kiểm sát thì tại sao không thấy trả lời. Tất cả các đơn này đã được gửi đi nhưng không được giải quyết hoặc là không được gửi đi. Phải làm rõ cho công luận biết là họ đã bưng bít tất cả các thông tin khi họ đàn áp bố hay làm cái gì đó với bố thì bố không thể thông tin ra ngoài được và tất cả các đơn khiếu nại của bố bị ngăn chặn.

Dũng: Tất cả mọi người và mẹ đang đứng ở ngoài kia. Mọi người rất quan tâm đến vấn đề này và cả ông Obama đã lên tiếng cho bố, Hội đồng Nhân quyền LHQ, Ủy ban Nhân quyền LHQ gồm 7 nước, họ đã họp lại và đã gặp con và mẹ rồi. Con và mẹ sẽ lên gặp bố một tháng một lần. Gia đình sẽ cố gắng thu xếp được mọi thứ để lên gặp bố.

Bố: Đặc biệt là quan tâm đến việc những tiếng nói ở đây không được đưa ra ngoài, không chỉ bố bắt giam mà họ còn đối xử bất công và không cho bố tiếp cận với công lý và pháp luật, do đó các cơ quan chức năng phải làm rõ việc này.

Dũng: Bố bắt đầu ăn lại từ khi nào?

Bố: Vào ngày 27.07, bố gặp lại viện kiểm sát. Cho bố gửi lời hỏi thăm tất cả các bạn bè và các tổ chức cá nhân trên khắp thế giới đã quan tâm đến vấn đề của bố.

Dũng: Hàng tháng con sẽ lên thăm bố, nếu con không gặp được bố thì con biết bố đã có vấn đề.

Bố: Đúng rồi, hàng tháng mà bố không gọi điện thoại về nhà thì lúc đó bố đang gặp chuyện.

Dũng: Hàng tháng con sẽ lên gặp bố.

Bố: Bố nhớ rồi, con à.

 

Ghi lại từ băng ghi âm

Theo Chuacuuthe

6 Phản hồi cho “Cuộc nói chuyện giữa Điếu Cày và con trai”

 1. diệu nguyên says:

  Mấy lâu nay đọc các thông tin trên mạng của Dân làm báo, của Ba Sàm và nhiều trang mạng của VOA, RFI ,RFA, BBC.. nói chuyện Cù Huy Hà Vũ hay Nguyễn Văn Hải tuyệt thực mà mình bội thực luôn. Không chỉ có thông tin thông qua người nhà về chuyện tuyệt thực mà còn cả những tuyên bố, những kêu gọi hô hào… nào cùng tuyệt thực để ủng hộ, nào đòi tự do cho Cù Huy Hà Vũ hay Nguyễn Văn Hải.
  Thế nhưng mình tự hỏi các vị Cù Huy Hà Vũ hay Nguyễn Văn Hải có phép màu nào mà nhịn ăn giỏi vậy ta. Đem thắc mắc đó hỏi vài người bạn thì họ bảo nhịn với chả tuyệt chi ông, đó là thủ thuật của cả mà. Nói cho phải lẽ là ăn lén đấy mà. Nghe ông bạn phán cho câu đó mình thấy cũng thú vị thiệt.
  Mình có người nhà ốm nằm viện không ăn có ba hôm đã gầy xanh xao, mà CHHV nhịn cả tháng mà người như võ sĩ sumo vậy. Còn NVH cũng hơn tháng nhịn ăn mà người lại trở nên rắn rõi đến lạ thường. Không tin ai dũng cảm cứ thử nhịn ăn vài ngày là biết tay nhau cả thôi. Đừng có làm cái chuyện “tuyệt thực” để tạo ra câu chuyện rùm beng mà rách việc.
  Cũng nói thêm việc Cù Huy Hà Vũ hay Nguyễn Văn Hải tuyệt thực được tung ra chỉ là cái cớ để kết hợp câu chuyện “nhân quyền” cả thôi. Chẳng thế mà bàn dân thiên hạ cũng nghe bên Tây có cái Nghị quyết về nhân quyền Việt Nam, bên Mỹ cũng có cái nghị quyết như vậy. Dân gian Việt Nam có câu “ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” kia mà. Cớ sao chuyện của nhà người khác cứ chen vào buộc phải thế này thế khác nhỉ?
  Diệu Nguyên

  • Hồ Bác Cụ says:

   Sao không thấy diệu nguyên “bội thực” vì những tin tức Tàu khựa tràn ngập biển Đông, đánh đập cướp tàu ngư dân VN, hay các côn an V+ đánh đập hà hiếp dân lành, nhể????? Diệu Nguyên có “bội thực” vì ăn đồ độc hại của Tàu khựa chưa??? Nếu chưa, thì diệu nguyên chắc chỉ thích ăn củ cải của Tàu khựa giống boác Hù ngày xưa rồi!!!! Hay là Diệu nguyên đang cố lên mạng lẹo lưỡi để xin một xuất qua Nam Hàn hay Đài Loan để kiếm tiền thêm???? Loại này thấ quảng cáo trên báo chí hơi bị….nhiều đó nha!!!!

 2. T. says:

  Trích “Dũng: Hàng tháng con sẽ lên thăm bố, nếu con không gặp được bố thì con biết bố đã có vấn đề.”
  Tôi chắc ý cháu Dũng muốn nói :”Hàng tháng con sẽ lên thăm bố, nếu con không gặp được bố thì con biết là họ đang bức bách bố”

 3. Hồ Bác Cụ says:

  Dùng gián điệp của Tàu khựa để hãm hại người tù yêu nước VN, thì đúng mặt tụi V+ này là tay sai cho ngoại bang Tàu, còn cãi vào đâu được???? Hồ chí minh và đảng CSVN chỉ giỏi tài buôn dân bán nước, giết hại đồng bào yêu nước vô tội, ngày càng rõ mặt!!!

 4. Kỳ Lưu says:

  Đất nước chi dân chúng tội lắm rồi
  Thãm oan sai chất chồng như núi
  Dân kêu kiện không nơi minh dãi
  Đúng hay sai ai lại cứ luật hình

  Như thế nào là nước văn minh
  Khi tình người với nhau đả cạn
  Quyền chức cứ tham dan lam quái ác
  Ô nhục này vọng đến thiên thu

  Mong dân lành cam chịu đắng cay
  Ta kíu thế lòng đau như lưã đốt
  Đảng sân si điên cuồng mà dại dột
  Tránh họ đi cho vận nước qua kỳ
  kỳ Lưu

 5. Thích Nói Thật says:

  Cám ơn anh Nguyễn Trí Dũng và Đàn Chim Việt Info.

  Buổi nói chuyện giữa hai cha con thật thú vị. Mặc dù tuyệt thực đã hơn một tháng mà đầu óc ông Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải vẫn rất sáng suốt và minh mẫn.

  Anh Dũng khôn khéo rằng: “ Hàng tháng con sẽ lên thăm bố, nếu con không gặp được bố thì con biết bố đã có vấn đề“. Đúng vậy, đấy là dấu hiệu cần phải có để đong đo tình trạng của ông Điếu Cầy bị giam ở trong tù.

  Nhưng còn câu: “Bố: Đúng rồi, hàng tháng mà bố không gọi điện thoại về nhà thì lúc đó bố đang gặp chuyện (?). Mong anh Dũng giải thích, trong tù CSVN mà bố anh cũng được phép “gọi điện thoại về nhà”?

Phản hồi